AÇIK RİNOPLASTİ AMELİYATINDAN SONRA BURNUMDA İZ KALIR MI?

Burun estetiği aday hastalarının aklını en çok karıştıran mevzulardan birisi işte bu. Açık rinoplasti yapan hekimler kalmaz diyor, kapalı rinoplasti yapanlar kalır diyor. E her iki küme da tabip, palavra söyleyecek değil ya.. Siz de bu ortamda kime inanacağınızı şaşıranlardansanız bu yazı sizin için yazıldı.
Öncelikle “iz” nedir, onu hoş tanımlamak lazım. Estetik cerrahide “iz” yapılan bir ameliyatın dışarıdan bakan bir göz tarafından anlaşılmasını sağlayan tüm fizikî belirtilerin ortak ismidir. Ameliyat “izi” derken kişinin ameliyat olduğuna dair emarelerin tamamını kastediyoruz. Burun estetiğinde “iz” derken birçok vakit kastedilen şey cilt yahut mukoza kesilerine bağlı kesi izleridir.
Gelin bu izleri bir sıralayalım…

⦁ İki burun deliğini birbirinden ayıran doku köprüsünün (kolumella)
tam ortasından geçen, 4-6 mm uzunluğundaki kesi izi.

Bu iz açık rinoplastide burun yumuşak dokuları iskeletten ayrılırken kullanılan giriş izidir. Karşıdan bakıldığında burnun bu bölgesini görmüyoruz bu nedenle gündelik irtibatta buradaki bir iz görsel dikkat alanımızın dışında. Bu bölgenin yara güzelleşmesi epey güzel olduğundan ötürü şayet ihtimamlı bir biçimde dikilirse buradaki müsaade kalınlığı 0,5 mm’nin altında kalacaktır. Ben ikincil ameliyatlar esnasında gözümde büyüteçli ameliyat gözlükleri ile parlak ameliyat ışıklarının altında bakarken bile bu izleri görmekte zorlanıyorum. Öte yandan dikiş esnasında yara dudakları ortasında düzey farkı kalırsa, kaba teknik ile buradaki çok şık doku hasarlanırsa iz bariz olabilir ve ikinci bir seansta yenilenmesi gerekebilir.

⦁ Kolumellanın her iki yanında burun derisi ile burun mukozasının birleştiği yerdeki kesi izi.

Bu iz üstteki birinci müsaade yanlardan burun içerisine hakikat kıvrıldığı yere karşılık geliyor. Açık teknikte bu iz kolumella’nın üst yarısında sınırlıyken, kapalı teknikte kıkırdaklar doğurtulup dışarıda şekillendirildiğinde iz birden fazla vakit kolumella’yı uzunluktan boya geçmek zorunda kalıyor. Şayet gerekli itina gösterilmezse kapalı rinoplasti yapılmış hastalarda bu iz dışarıdan bakıldığında görülebiliyor.

⦁ Burun kanatlarının küçültüldüğü hadiselerde kanatlar ile yanağın birleştiği olukta kalan kesi izi.

Burun delikleri yahut kanatlar büyük ise ve ameliyat esnasında bu yapıların küçültülmesi gerekiyorsa bunu deride bir iz bırakmadan yapabilmek imkânsız. Burun ameliyatı sonrasında deride kalan izlerin işte en bariz olanı bu izdir. Açık teknikte de kapalı teknikte de şayet kanatlar küçültülecekse bu iz her halükarda kalacaktır.

⦁ “Osteotom” dediğimiz metal kemik delicilerin ciltte bıraktığı kesi izleri.

Burun ameliyatında kemikler şekillendirilirken kullanılan tekniklerden birisi direkt cilt üzerinden kemikleri çok ince bir metal keski ile biçimlendirmektir. Perkütan osteotomi olarak isimlendirilen bu teknikte deri üzerinde kullanılan aletin kalınlığı kadar (1-2mm) kesi izleri kalabilir. Bu teknik hem açık hem de kapalı rinoplasti yapan doktorların bir kısmı tarafından tercih edildiğinden her iki teknikte de bu izler ameliyat sonrası oluşabilir. Öte yandan bu izler de 3-6 aylık güzelleşme sürecinden sonra görünmez olacaktır.

Açık rinoplasti ameliyatında kullanılan tekniklere bağlı olarak bu 4 çeşit müsaade hepsi görülebilir. Öte yandan bu izler uygun teknik kullanıldığında o kadar kibar güzelleşirler ki dışarıdan bakan bir göz çok yaklaşıp çok aydınlık bir ortamda incelemediği sürece bu izleri göremez.
Birden fazla kişinin hiç bilmediği mevzu ise ikinci, üçüncü ve dördüncü izlerin kullanılan tekniklere bağlı olarak kapalı rinoplasti ameliyatında da görülebildiğidir.
Hasebiyle “açık rinoplasti iz bırakır fakat kapalı rinoplasti iz bırakmaz” cümlesi büsbütün hakikat değildir.
 

Kesi izi mi deformite mi?

Burun estetiği sonrası sizi hiç tanımayan ve yan masada oturan bir kişi burnunuzun ameliyatlı olduğunu anlayabiliyorsa bunu kimi izleri takip ederek yapıyor demektir. Ameliyat sonrası burnun ameliyatlı olduğu konusunda gözlemciye ipucu veren problemleri listelesek üstte sıraladığımız kesi izleri bu listenin sonlarında yer alacaktır.
Ameliyatlı burun görünümünü oluşturan temel problemler burundaki yapısal bozukluklardır (deformite). Kapalı burun estetiği (Rinoplasti) burundaki iskelet ve kıkırdak yapı “görülmeden” yapıldığı için ameliyat sonrası yapısal bozukluklara daha yatkın bir ameliyattır. Bu nedenle gündelik hayatta görülmesi neredeyse mümkün olmayan bir izden kaçınmak için yan masadan görünebilecek yapısal bozuklukları göze almak hem doktor hem de hastaların büyük çoğunluğu için mantıksız oluyor.
Bu sıkıntılardan ötürü çağdaş kapalı rinoplasti cerrahları açık teknikte kullanılan birtakım cerrahi hareketleri kapalı teknik ile yapmanın yollarını aramış ve ortaya hibrid (yarı-açık) ameliyat teknikleri çıkmıştır. Bunlar bile her hastada değil, yalnızca hudutlu bir hasta kümesinde faal bir biçimde uygulanabilmektedir. Günümüzde burun estetiği konusunda deneyim sahibi cerrahların büyük kısmı hem açık hem de kapalı tekniği itimatla uygulayabildiklerinden dolayı size uygun teknik seçimi açısından kararı cerrahınıza bırakmanız katiyetle sizin yararınıza olacaktır .

Başa dön tuşu