Ameliyatsız Kalp ve Damar Tedavileri

Endovenöz Lazer Tedavisi
Ana yüzeyel toplardamarında (safen ven) ileri kapakçık yetmezliği olan hastalarda safen venin kesi yapmadan içten kapatılması sürecidir. Bu hastalarda diz üstünden lokal anestezi ile küçük bir iğne kullanarak safen vene girilir. Buradan kılavuz tel aracılığıyla lazer demeti ilerletilir. Doppler denetiminde yerleştirilir. Lazer kaynağını çalıştırarak damarı içeriden kapatılır. Bu yolla bacağa rastgele bir kesi yapmadan çok kısa müddette süreç tamamlanmış olur. Hasta tıpkı gün ayağa kalkar.
Radyofrekans Dalgaları ile Varis Tedavisi
Lazer tedavisinde olduğu üzere diz üstünden lokal anestezi ile safen vene bir iğne ile girilir. Doppler denetiminde radyofrekans kateteri yerleştirilir. 7 cm’lik segmental ablasyonlarla safen ven kapatılır. Sürecin tamamı lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Kısa müddette tamamlanan bu süreçte bacağa rastgele bir kesi uygulanmaz. Süreç sonrası 2-3 gün bacak bandajlı kalır. Daha sonra varis çorabına geçilir. Süreç sonrası hastalara 2 hafta varis çorabı önerilir. Tesirli bir formüldür.

Endovasküler Anevrizma Tamiri (EVAR)
Ameliyatsız Varis Tedavi Yönetemleri Benim için Uygun mu?
Bu sorunun yanıtı için varis tedavisi prosedürlerini okumanızı tavsiye ederim.
Abdominal Aort Anevrizmasında (AAA) Cerrahi Seçenekler
Abdominal aort anevrizmalarında karnı açmadan uyguladığımız bu sistemde kasık atardamarından stentgreft dediğimiz kendinden stentli bir yapay damarı, anevrizmatik alanın içine yerleştirmekteyiz. Bu yolla anevrizma içeriden onarılmış olur. Kan artık anevrizma kesesine dolmadan yeni yapay damarın içerisinden akmaktadır. Üzerinde bulunan stentler yapay damarın hem anevrizmatik segmentin iki ucuna sıkıca tutunmasına, hem de içeriye çökmemesine imkan verir. Damarın içinden geçen kan akımı da tıpkı tarafta basınç yaptığı için yapay damar daha da sağlam durur.
EVAR yolunun avantajları nelerdir?
Günümüzde AAA ’da iki tıp cerrahi seçeneği uygulayabilmekteyiz. Birincisi klasik prosedür dediğimiz, karın bölgesinin cerrahi olarak açılarak anevrizmatik aort kısmını çıkarıp yerine Dacron yahut Gorotex olarak bilinen yapay damarların yerleştirilmesi sürecidir. İkinci seçenek ise son yıllarda daha çok tercih ettiğimiz karnı açmadan, kasık atardamarından girerek anevrizmatik aort damarının içerisine yeni bir damar yerleştirme süreci olan endovasküler anevrizma tamiratı ( EVAR ) tekniğidir. EVAR tekniği çabucak tüm abdominal aort anevrizmalarına uygulanabilmekle birlikte, nadiren bu tekniğe uygun olmayan hastalarda her vakit klasik cerrahi uygulama talihimiz vardır.
EVAR tekniğinin dezavantajları ve mümkün komplikasyonları nelerdir?
Süreç esnasında damarların görüntülenmesi için kullanılan opak unsur böbrekler yoluyla bedenden atıldığı için böbrek yetmezlikli hastalarda kullanımı sonludur. En değerli komplikasyonu ise yapay damarın kenarlarından yahut anevrizma kesesi içine açılan bir damardan stentle anevrizma ortasına kan sızmasıdır. Bu duruma endoleak denir. Endoleak düzelmezse anevrizmanın büyümesine hatta patlamasına neden olabilir. Mümkün bir endoleak tekrar birebir yolla tedavi edilir. Çok az olarak da açık cerrahi ile düzeltilir.
Birincisi karın açılmadan anevrizmanın onarılmasıdır. Daha az travmatik olduğu için de bilhassa yaşlı hastalar yahut genel durumu düşkün hastalar için açık ameliyata nazaran daha uygun bir tedavi formülüdür. Hastalarımız günlük ömürlerine daha çabuk dönmektedir. Tüm küçük kesi ile yapılan ameliyatlardaki üzere ağrı, kan nakli muhtaçlığı ve enfeksiyon riski daha azdır. Klasik kesiyle yapılan ameliyatlara nazaran daha estetiktir.
Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ)
İleri yaşlı yada açık kalp ameliyatını tolere edemeyecek biçimde ek hastalıkları olan aort kapak hastalarımızda uyguladığımız bir yoldur.
Ameliyatsız Kalp Kapağı Değişimi (TAVİ) Nasıl Uygulanır?
Kardiyolag arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir tedavi usulüdür. Kalp çalışırken yapay aort kapağını kateter formülüyle yerleştiriyoruz.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu