Ani damar tıkanıklıkları (emboli, tromboz)

  • Ani damar tıkanıklıkları (emboli, tromboz)

Damar sertliği hastalığı yerinde ileri seviyede darlmış bir damar boşluğunun oluşan bir kan pıhtısı ile apansız darlıktan tıkanıklığa dönmesi ( tromboz) yahut kalp,  karın içindeki damarda mevcut olan bir pıhtı kesiminin kopup deveran akımı ile sürüklenip sağlam bir damarın ağzına tıkaç üzere oturup ( emboli) o damarın beslediği bölgenin birdenbire beslenmesinin büsbütün ortadan kalkması biçiminde oluşan ani damar tıkanıklıklarıdır.

Tanıda tıkanıklığın yerinin gösterilmesi emeli ile ultrasonografi, mr ve bilgisayarlı tomografiden faydalınabilmektedir. Ani olarak gelişen bu tip tıkanıklıklarda organların oksijensizliğe dayanıklılık müddetleri değişkenlik göstermekle birlikte minimal hasarın oluşması için kanlanmanın tekrar sağlanması gereklidir. Süratli hareket edilemediği takdirde uzuv kaybı hatta yaygın bir bölge etkilendi ise ömür kaybına dahi yol açabilecek önemli bir tablodur

Tedavi; Pıhtının ortadan kaldırılıp deveranın tekrar sağlanması operasyon ile yahut agresif olarak pıhtı eritici ilaç tedavisi ile olabilmektedir. Şayet altta yatan tabanda daha evvelce var olan ileri seviyede darlıklar var ise bazen bu tedaviler ile istenen sonuçlar elde edilemez ise bypass üzere cerrahilerde devreye girebilmektedir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu