BOTULİNUM A TOKSİN TEDAVİSİ (KIRIŞIKLIK GİDERME – TERLEME)

Günüzümüzde yüz bölgemizde oluşan kırışıklıkların giderilmesinde ve terlemeye bağlı şikayetlerimizin
giderilmesinde Botulinum A Toksin tedavisini uyguluyoruz.

Botulinum A Toksin ile Kırışıklık Tedavisi
Yaşlanmaya bağlı yüzde, bilhassa alın, göz etrafı ve kaş ortası bölgelerinde kırışıklıklar görülmektedir.
Bu kırışıklıklar mimik hareketlerini yapamadan dahi görülebiliyorsa bu durum kırışıklıkların derinleştiğini
göstermektedir. Bu kırışıklıkların tedavisi için bakteriden elde edilen bir ilaç olan botulinum a toksinini
kullanıyoruz. Bu tedavi ile kırışıklıklar ve derideki çizgiler süreksiz olarak yok edilmektedir.

Botulinum A Toksin’in Tesir Süresi

Botulinum A toksininin tesir müddeti prospektüs bilgisinde yazdığı üzere 4- 6 aydır. Bu mühlet kişinin kas
yapısına, yaşına ve şahısta olan ek hastalıklara (tiroid ve bağ dokusu hastalıklarına bağlı) değişiklik
göstermektedir. Yapıldıktan yaklaşık 3 gün sonra tesir başlamakta, 1 hafta içinde ise tam etki
sağlanmaktadır. Yakşaık 1,5-2 ay sonra kırışmalar yavaş yavaş başlayıp, 4. yada 6. ayda eski
durumunuza dönersiniz. Tertipli olarak yapılan botulinım A toksin ile tesir müddeti en fazla 7 aya kadar
uzayabiliyor.

Botulinum A Toksin Enjeskiyonu

Alın bölgesi, göz etrafı yani kaz ayağı dediğimiz bölge, alın ortasındaki kızgınlık çizgilerimiz, boyundaki
çizgiler için, lokal anestezik uygulamayı takriben ince uçlu iğneler ile yapılır. Uygulama mühleti 10-15
dakikadır. Botulinum A Toksin enjeksiyon süreci sırasında hafif seviyede bir acı hissedilebilir. Hastalar
uygulama sonrası çabucak olağan iş hayatına dönebilmektedir. Botulinum A Toksin enjeksiyonu
uygulandığı gün sauna ve hamama gitmemeyi öneriyoruz.

Botulinum A Toksini ile Terleme Tedavisi
Botulinum A toksini birebir vakitte çok terelmeye bağlı, bayan ve erkelerdeki ter kokusunun
giderilmesinde ve kıyafetlerdeki koltuk altında görünen ter izlerinin yok edilmesinde başvurulan bir
metottur. Botulinum a toksini ter bezlerinin aktivetisini süreksiz ve hudutlu olarak engellemektedir. Aynı
kırışıklık tedavisindeki üzere tesir müddeti 4-6 aydır.

Başa dön tuşu