BOYUN GERME

Yüz, anatomik olarak üç farklı bölgeye ayrılır. Üst yüz, şakak bölgesi, alın ve kaşları içerir, bu

bölgeye uygulanan teşebbüs üst yüz germe sürecidir. Orta yüz, yanak ve üst dudak bölgesini 

içerir, bu bölgeye uygulanan teşebbüs orta yüz germe sürecidir. Alt yüz, çene altı ve boyun 

bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan teşebbüs alt yüz ya da boyun germe sürecidir. Her bir 

bölgeye tek tek ya da bir ortada cerrahi teşebbüs uygulanabilir. Boyun germe süreci genellikle 

orta yüz germe süreci ile bir ortada uygulanır. Boyun germe sürecinde yapılan ameliyat kesisi 

kulak gerisinden saçlı deriye gerçek uzatılır. Boyun derisi ve kasları serbestleştirilerek 

yukarıya hakikat asılır. Uzunluğundaki sarkma ve kırışıklıklar giderilir, çene açısı barizleşir, gergin 

bir boyun görünümü kazandırılır. Kesi, kulak gerisinde kaldığı için, dışarıdan bakıldığında 

görünür bir iz kalmaz. Boyun germe ameliyatı ekseriyetle yüz germe ameliyatının bir 

parçasıdır. Lakin gerektiğinde yalnız da yapılabilir. Uzunluğundaki duruma nazaran operasyon 

yönlendirilir. Katlanma ve kırışıklıklar için kulak ardına germe yapılır. Şayet gıdıda yağlanma 

var ise Liposelection yapılır yahut çene altından yapılan bir kesi ile buradaki yağlar alınabilir.. 

Geren bantlar kesilip kısaltılarak gevşeyen boyun dokuları gerilebilir. Operasyon genel veya 

sedasyon anesteziyle uygulanır.

Başa dön tuşu