Çene Estetiği

Farsça kökenli bir sözdür “Çene” sözü. İçinde “çene” sözünü barındıran tüm tabirler kelam sözleme ve konuşma üzerine birer vecize olmuştur daima; “çene çalmak”, “çenesi düşmek” “çeneye vurmak” üzere. Tarih boyunca büyük ve güçlü çeneye sahip insanların kelamı dinlenen, kelamı geçen ve hatta iktidara hükmeden beşerler olmasının kesinlikle bir münasebeti vardır bu durumla. Sanki Bill Clinton’ın lider olmasında çenesinin yüzüne kattığı “kararlılık” tabirin ne kadar tesiri vardır? Geniş çene yapısına sahip Alec Boldwin’ i otoriter rollerde görmemizin, çıkıntılı bir çene ucu olan Tom Hanks’i duygusal rollerde izlememizin bir sebebi de yüzlerinin harmonisine katkıları bulunan bu çene yapılarıdır. “Çocuklar Duymasın” dizisinin otoriter babası “Tamer Karadağlı’ nın güzel yüzüne güç katmış çenesi, rolünü bize muvaffakiyetle aktarmasına ayrıca bir etken olmuştur. İlm-i Sima’da geniş çeneye sahip olanların; otoriter, çok yuvarlak olanların; enerjik, ileriye hakikat çok çıkıntılı çenesi bulunanların; inatçı, üst hakikat eğik olanların; zevkine düşkün, küçük olanların; kararsız bir manzarası olduğu söylenebilir. Yüzün her estetik ünitesi birbiriyle ahenk içerisinde bulunca hoş ya da güzel bir yüzden bahsedilir. Bununla birlikte; çene, yüzün estetik üniteleri içerisinde en belirleyici role sahip kısımlardan biridir.

Çeneye dair estetik müdahalelere 4 halde karar verilir.

Bunlardan birincisi; kemik yapılara dokunmadan yumuşak dokulara yapılan müdahalelerdir. Burada bilhassa eksikliği ya da yetersizliği bulunan bölgeye dolgu hususları enjekte edilerek kâfi düzelme sağlanabilir. Çene kemiğinde kesi istemeyen hastalar ve hafif düzeltmeler gereksinimi olan hastalara dolgu uygulamaları hastanın muhtaçlığını karşılar. Bununla birlikte, dolgu uygulamaları süreksiz uygulamalar olduğu için 2 sene sonra tekrar edilmeleri gerekir.

İkincisi; hastaların yüzünde öbür bir estetik üniteye müdahale etmeden yalnızca çeneye yönelik estetik kusurları gidermeyi amaçlayan operasyonlardır. Bu hastalarda muhtaçlığa nazaran çene ucu ileriye, geriye, sağa, sola, aşağıya ya da üste gerçek yer değiştirilir. Çene ucu hafif çıkıntılı hastalarda bazen yalnızca törpüleme süreci kâfi olur. Çene ucunun bilhassa aşağı alınması gereken durumlarda çene ucu ile çene ortasında bir boşluk kalacağından bu boşluğu doldurmak için kemik yamalara muhtaçlık duyulabilir. Bu kemik yamalar ekseriyetle hastanın kalçasından alınır. Çene ucunu ileriye almak gerektiğinde bu müdahale hastanın muhtaçlığına nazaran çene ucu kesilerek yapılabileceği üzere çene ucuna dışarıdan konacak bir protezle de yapılabilir. Yalnızca çeneye yönelik yapılan estetik operasyonlar çene ucuyla sonlu değildir. Hastanın çene köşelerine de estetik ameliyat yapılabilir. Çene köşeleri çok bariz ve çok geniş çenelerde çeneye yapılan kesme ve törpüleme süreçleri ile istenilen sonuç elde edilir. Bununla birlikte çene köşeleri bariz olmayan, silik ya da üstte bulunan hastalarda protez uygulanır.
 

Üçüncüsü; alt ve üst çenelerin birbirleriyle bağı bozulmuş ve ağız kapanışlarında sorun olan hastalara yapılan operasyonlardır. Bu hastalarda estetik imajın yanında çenenin kapanışını da düzenleyen ortognatik cerrahi ya da tek çene, çift çene ameliyatları da denilen cerrahi süreçler uygulanır. Ortognatik cerrahi için yapılacak müdahalelerden evvel hastanın ortodontik bir muayeneden ve tedaviden geçmesi gerekir. Yalnızca alt çeneye, yalnızca üst çeneye ya da her ikisine birden cerrahi uygulanabilir. Bu uygulamalarda alt ve üst çenelere hastanın gereksinimine nazaran ileri, geri, üst, aşağı ya da öne ve geriye alma süreçleri uygulanır. Çeneler yeni yerlerine yerleştirildiğinde titanyum plaklar ile sabitlenirler. Ortognatik cerrahide hastaların çeneleri dişleriyle bir arada yer değiştirildiğinden hastanın bozuk olan alt ve üst dişlerin ilgisi ameliyattan sonra düzelir. Bununla bir arada birçok hastada ortodontik tedavi cerrahi uygulamalardan sonra da devam eder.
 

Dördüncüsü; hastanın yüzüne uygulanması planlanan burun estetiği üzere operasyonlara ek olarak çeneye estetik uygulamaların yapılmasıdır. Bu hastalar sıklıkla estetik burun ameliyatı isteyen hastalardır ve hastalara yalnızca burun ameliyatı ile yüzde bir istikrar yakalanmayacağı düşünüldüğü vakit burunla birlikte çeneye de estetik operasyon yapılır. Elmacık kemiklerinin daha besbelli olmasını isteyen hastalarda da çeneye estetik düzeltmeler gerekebilir. Elmacık kemikleri barizleşen hastalarda çene ucunun geride olması yüzde istikrar ve harmoninin bozulması manasına geleceği için kombine uygulamalar gerekebilir.

Yüze uygulanılan öbür estetik ameliyatların da çeneye tesiri olmaktadır. Örneğin yüz germe, orta yüz kaldırma, ya da boyun germe ameliyatlarında çene konturları da olumlu tarafta değiştirmektedir. Birtakım hastalara uygulanan bu operasyonlar ile çene bölgesine öbür hiçbir uygulama yapmadan değişim elde edilebilir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu