Çene Estetiği

Çene Estetiği Gerektiren Sorunlar ve Sebepleri Nelerdir?

Çeneyi ilgilendiren estetik sorunlar tek tek yahut bir ortada, çenenin büyük olması, geniş olması, önde olması, küçük olması, geride olması ve asimetrik olması olarak özetlenebilir. İskelet yapıya ilişkin olan çene sorunları daha çok yüzün öbür kemik yapılarını da ilgilendirir ve bir sendromun kesimi olabilir.

Çenenin yerleşim ve boyutu yüzün alt üçte birlik kısmın kontur, profil, imaj ve kısaca estetiğinden sorumludur. Çene estetiği, yüzün bütünlüğü içinde öteki organların ve bilhassa çene boyun alakasının derecesi ile birlikte kıymetlendirilir. Tarihte ve bugün çene boyutunun sanatsal sözü güç ve zekayı temsil etmek için kullanılmıştır. Büyük ve bariz çene erkeksiliği, kararlılık, savaşçılık ve maçoluğu tabir ederken, kısa ve küçük çeneler zeki ve çevik olmak ile ilişkilendirilerek algılanır. Fantastik sinemanın klasik bir örneği olan Batman sinemalarında maske takan Batman karakterinin yansıttığı en besbelli özellik olan güç ve savaşçı karakter imajı, seçilen oyuncuların sahip olduğu büyük ve geniş çeneli şahıslarca yansıtılır.

Ülkü Çene Nasıl Olmalıdır ? Bayan / Erkek Farkeder mi?

Normal çene estetiği için referans ara açı ve komşuluk alakası tanımlanmıştır. Çenenin önden yüz başladığı çene ucu ve sonlandığı saçlı deri hududu dikkate alındığında uzunluğu yüzün 1/3′ üne denk gelir. Bu referanslara nazaran yüzün orta 1/3’lük kısmı kabaca her 2 kaş ortasından geçen hayali çizgi ile burun ucundan geçen çizginin ortasında kalan alandır. Üst yüz bölgesi ise kestirim edileceği üzere, her 2 kaş ortası ile saçlı deri çizgisi ortasında kalan alın bölgesidir.

Alt yüz bölgesinin dominant belirleyicisi olan alt çenenin (mandibula) 1/3’lük üst kısmı burun ucu ile her 2 dudağın birleşme çizgisi ortasında kalırken, çene ucu her 2 dudak birleşme çizgisi ortasında kalan alt 2/3’lük alan en sık çene sorununun rastlandığı yer olarak dikkat çeker. Bu bölgeyi ilgilendiren tüm boyut, uzaklık ve açısal sapmalar hem çene hem yüz bütünlüğü ve estetiği açısından düzeltilmesi gereken estetik problemlere neden olmaktadır. Açısal olarak çenenin en öndeki uç noktasının, her iki kaş ortasındaki alın burun açısının en derin noktasıyla birebir hizada olması ülkü yüz çene ucu bağını gösterir.

Tüm yüz imajının alt 1/3 lük alanından sorumlu bir öbür dominant estetik ünitesi alt çene ve mentum yani çene ucudur.

İdeal çene boyutu ve yerleşimi için referans noktaları bayanlar ve erkekler için diğer oburdur. Bariz çene yapısı erkekte bayanların aksine dikkat çekmez hatta erkeksi bir imajı oluştururken, birçok vakit büyük ve geniş çene büyük ve geniş burunla, küçük çene küçük burunla bir arada gözlenir. Çene ucunda yerleşmiş olan bir kas (mentalis), çene ucunda sıkça gözlenen gamzeden sorumludur.

İdeal bir çene muayenesinde dişler çok kıymetli bir yer fiyat. Dudak diş münasebeti kesinlikle değerlendirilmelidir. Alt dudağın dinlenme halinde alt kesici dişleri büsbütün kapaması gerekir. Çene ilerletme ve büyütme ameliyatlarında kemik ilerletmenin (implantın) % 30’u yumuşak dokular tarafından gölgede bırakılacağından ilerletme arası ve düzeltilecek yapı üzerindeki hesaplar çok dikkatli planlanmalıdır. Diş dizilimi ve üst çene ile kurduğu açısal oranlar yanında, boyunla yaptığı açı, yağlanma ile ortaya çıkan gıdı, ve yüz ovaline nazaran konumunun önde, artta, asimetrik, küçük, büyük, sivri, geniş olmasıyla karakterize büyük bir imaj belirleyicidir.

İskelet sistemindeki deformite ve asimetrilerin tahlili, dolgularla, yağ greftleri yahut deriyi ilgilendiren süreçlerle kısmen giderilebilirken, çok ileri olgularda kemiklerin kırılarak yahut uzatılarak tekrar şekillendirilmesi için uzun vadeli düzgünleşme vakti gerektiren ameliyatlara alınmaları gerekebilir.

Çene Küçültme Nedir?

Toplumda sık görülen bir sorun olan küçük çene (mikrognati) sorununu, çenenin geride (retrognati) olmasıyla yani hem volumetrik hacimsel hem kontur silüet bozukluğu ile bir arada görürüz. Diş dizilimi ve öteki yüze ilişkin iskelet sisteminin oransal açılanmaları dikkate alınarak yapılan bütünsel değerlendirmeler sonucunda, şayet sorunun çene ucuyla hudutlu olduğuna karar verilirse o vakit mentoplasti ismi verilen ameliyat gündeme gelir. Bu bölgeye sık yapılan süreçlere de çene estetiği ismi verilir.

Çene Büyültme Nedir?

Çene ucuna konumlandıran kalıcı implantlar, çeneyi büyütürken uzatabilir yahut dolgunlaştırırken birçok asimetri ve deformiteyi de düzeltebilir. Silikon yahut vakitle içeriğindeki gözenekli yapısı nedeniyle etraf dokularla kaynaşan implantların kullanıldığı çene estetiği ameliyatlarında yüz profili, çene boyun açısı, çene uzunluğu, büyüklüğü, yan silüet ve kalıcı imaj değişimi sağlanır.

Cerrahi ağız içinden (intraoral) yapıldığında, ameliyat sonrası alt dudak ödemi ve 10 gün kadar ağız içi bakımı gerekirken, cerrahi giriş çene altı cildinden gerçekleştirildiğinde aşikâr belgisiz 3 cm lik bir izle ameliyat sonlandırılır. Başarılı cerrahilerden sonra sonuçların çabucak masada alındığı bu ameliyatların yüz imajı ile birlikte vücut algısını düzeltici, tamamlayıcı ve ruhsal olarak hayli tatmin edici bulunduğu söz edilen bir çok tesirleri vardır.

Çene ameliyatlarında dikkate alınması gereken bir öteki nokta, genç hastalarda büyük implantlar kullanılmadan çene büyütmenin sağlanmasıdır, çünkü ilerleyen yaşla çene uzatmak yahut belirginleştirmek için kullanılan bu implantların neden olduğu kemik erimeleri ve kayıplar, bariz çene deformite ve asimetrilerine neden olabilmektedir. Bu ameliyatların bir birden fazla yalnızca ağız içinden yapıldığından gözle görülür bir iz bırakmadan güzelleşirler.

Lokal anestezi altında gerçekleştirilebilen lakin tam teşekküllü hastanelerde yapılması gereken bu uygulamalar yaklaşık 45 dakika müddette tamamlanırken, çene altı girişinin kullanıldığı hastalarda 3-4 gün baskılı sargı güzelleşmenin ülkü müddette tamamlanması için mecburidir.

İmplant ile çene büyütme ve estetiği süreçleri, eş vakitli olarak boyun bölgesine ve gıdıya fazla yağların alınması ve kontur sağlamak için vaser liposuction tekniği ile kombine edilebilir.

Çene ucu kısaltma, küçültme ve geriye alma ameliyatları da yeniden ağız içinden açılan bir pencereden gerçekleştirilir ve kemik yapının törülenmesi, traşlanması yahut çıkarılmasıyla estetik süreç tamamlanır.

Başa dön tuşu