Çocuklar için Uzman Desteği

Çocukların yaşadığı problemlere çözüm bulmak, duygusal, davranışsal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için uzman desteği önemlidir. Çocuk terapisi, çocukların duygusal, davranışsal veya psikolojik zorluklarla karşılaştığı durumlarda erken müdahale fırsatı sağlar. Bu sorunları çocuklukta ele almak, bunların ileri yaşlarda daha ciddi sorunlara dönüşmesini engelleyebilir. Çocuğun destek alma amacına göre değişkenlik gösteren süreç, çocuğun problemine yönelik yöntem ve teknikleri içerir.

Uzman Desteği Neden Önemlidir

Çocukların kendilerini ifade etme biçimleri yetişkinler kadar doğrudan ve anlaşılır olmayabileceğinden bir uzman yardımı ile çocuğu incitmeden duygu ve düşüncelerini anlayıp ona destek olmak yaşadığı problemin çözülmesinde etkilidir. Özellikle çocuklar güvenli ve destekleyici bir ortam sunulduğunda kendilerini daha rahat şekilde ifade edebilirler.

Uzman çocuklara; düşünce ve duygularını rahatça paylaşabilecekleri, yargısız ve  tehdit edici olmayan bir ortam sağlar. Çocuklara gerek oyun yoluyla gerek konuşarak kendilerini ifade edebilmeleri için imkan tanır. Böylelikle dinlendiğini ve eleştirilmeyeceğini  bilen çocuk kendisini daha kolay açar. Korku, öfke, endişe gibi diğer duygulara göre daha zorlayıcı olan duygularını anlatabilirler ve bu sayede bu duyguların üstesinden gelmeleri  kolaylaşabilir. Duygularını tanıyan ve onlar hakkında konuşabilen çocuklar duygularını  yaşlarına ve gelişimlerine uygun olacak şekilde rahatça yaşayabilirler. 

Uzman çocukların yaşadığı problemlerin çözülmesinde önemli bir yere sahip olsa da  aynı zamanda çocuklara problemi tek başlarına çözebilme becerisi de kazandırır. Uzman desteği ve rehberliği ile çocuklar problemler karşısında çözüm üretebilme becerilerini geliştirir. 

Unutulmaması gerekir ki bu süreçte en önemli faktör ailenin desteğidir. Çocuğun bu süreçten  en verimli şekilde faydalanabilmesi için anne baba da sürece dahil edilir ve düzenli olarak  bilgilendirilir. Çocuktaki gelişmelerin kalıcılığı açısından görüşmelerde inşa edilen ve öğretilen  sistemin ev, okul vb. ortamlarda da anne baba tarafından korunması gerekir. 

Hangi Durumlarda Uzmandan Destek Alınabilir 

Uyku, yeme ve tuvalet problemleri 

Özgüven eksikliği 

Çocukluk korkuları

Kaygılar 

Tikler 

Duygularını tanıma ve ifade etme 

Kardeş kıskançlığı/ zorbalığı 

Akran zorbalığı 

Öfke problemleri 

Sosyal uyumsuzluk problemleri 

İçe kapanıklık 

Okula adaptasyon sorunları 

Travma ve istismar 

Alt ıslatma (Enürezis) / Kaka tutma- yapma sorunları (Enkopresiz)

Boşanma ve ayrılık süreçleri


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu