Damar Ameliyatları

VARİS

Modern toplumların hastalığı varis

Damar hastalıkları ortasında en sık görülen varis bir toplar damar hastalığıdır. Erişkin nüfusun yaklaşık %15’inde rastlanmaktadır.

Kelime manası olarak; deri altındaki toplar damarların genişleyip kıvrımlı bir hal alması ve görünür hale gelmesidir.

Modern Toplumların Hastalığı Varis

Bacak adalesini kuvvetlendiren jimnastik yapılması, ayağın yükseğe kaldırılması, varis çorabı kullanılması, diyet ve hayat usulünün değiştirilmesi (zayıflama, çok oturarak yahut ayakta uzun vakit durarak çalışmaktan sakınmak), çok sıcaktan korunma, soğuk duş (günde iki kere, topuktan başlayarak üst doğru) üzere uygulamalar varislerin ilerlemesini yavaşlattığı üzere hastanın rahatlamasını da sağlayabilir.

Tüm bu tedbirlere karşın gerek işlevsel gerekse kozmetik nedenler ile ileri tedaviler önerilebilir.

Lazer Tedavisi

Çok ince, kılcal varisler için faydalı olmaktadır. Bu tedavi hastanemiz Deri Hastalıkları Departmanı’nda yapılmaktadır.

Lazer Tedavi Öncesi – Sonrası

Skleroterapi (Enjeksiyon ile Kurutma)

Enjeksiyon ile kurutma, hastaneye yatmadan yapılabilir. Kimi durumlarda ameliyattan sonra tamamlayıcı tedavi olarak da, nükslerin tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Varis içine enjeksiyon yapılırken – Skleroterapi öncesi – Skleroterapi sonrası

  • Mikro cerrahi

Estetik gayeli olarak yapılan bu sistemde mevcut varisler çok küçük kesiler ile temizlenir.

  • Makro cerrahi

Çok ilerlemiş olan varisler ve varis yaralarında, mevcut varislerin ana damarlarını uzunluktan boya çıkaran geniş ameliyatlar yapılabilir.

Yüzeyel ve derin ven tıkanmalarını arttırması nedeni ile varisleri bulunan bayan hastaların, ağızdan alınan doğum denetim haplarını kullanmaları sakıncalıdır.

Şah Damarı ve İnme

Batı ülkelerinde vefat sebepleri ortasında üçüncü sırayı almakta olan inme, kalp ve damar sistemi hastalıklarına bağlı vefat sebeplerinde, kalp infarktüsünden sonra ikinci sırada yer almaktadır.

Ayrıca inmenin mevt dışında, sebep olduğu maluliyetin de hasta ve toplum üzerindeki olumsuz tesirleri olayın bir öteki boyutudur.

İnme

Mayo Clinic’te yapılan bir çalışmada 55 – 64 yaş ortasındaki insan topluluğunda yıllık gelişebilecek inme ihtimali 100.000’de 276.8 olarak, 65 – 74 yaş ortasında ise bu ihtimal 100.000’de 632 olarak bulunmuştur. Görüldüğü üzere yaş ile birlikte inme ihtimali de artmaktadır.

İnme, beyin dokusunu besleyen atar damarlarda meydana gelen bir tıkanma sonucunda, deveranın durması ile, o bölgede beyin dokusunun beslenememesi sonucunda meydana gelir.

Oksijensizliğe çok hassas olan beyin dokusu, kısa vakitte işlevlerini kaybeder ve ilgili organda (el, kol, bacak, konuşma ve yutma merkezi v.b.) işlev kaybı oluşur.

İnmenin başta gelen sebebi aterosklerozdur. Kandaki kimi yağ moleküllerinin, bilhassa de kolesterolün damar cidarında depolanması ile birlikte, kalsiyum yerleşmesiyle oluşan aterom plakları, damar iç çapının daralmasına sebep olurlar. Aterom plakları vakitle ülserleşerek, üzerlerinde küçük pıhtılar birikebilir. Bu pıhtılar vakit zaman serbestleşip beyindeki ince damarları tıkayarak, bazen de şah damarı kendisi büsbütün tıkanarak inme meydana gelebilir.

Bu damarları tıkayan pıhtı damar içinde lokal olarak oluşabileceği üzere, bir kalp hastalığı sonucunda, kalp boşluklarından da kaynaklanabilir.

Habercileri, Belirtileri

İnme hiç bir ön belirti olmaksızın, birdenbire gelişebilir.

Hasta ve tabip tarafından üzerinde durulması gereken değerli klinik belirtiler şunlardır:

  • Vücudun bir yarısında ya da bir bölgesinde (el, kol, yüz, lisan gibi) meydana gelen süreksiz kuvvet kaybı, uyuşma ve karıncalanma,
  • Geçici görme kaybı, göz kararması, beğenilen şimşek çakması,
  • Baş dönmesi, istikrar kaybı

Geçici İskemik Atak (GİA) olarak isimlendirilen bu belirtiler, çok kısa müddetli olur ve hiç iz bırakmadan kaybolabilirler. Bu belirtiler hastayı doktora getirmesi, tabibin da bu tehlikeye karşı uyarılması bakımından büyük kıymet taşımaktadır.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Rekli Doppler Ultrasonografi ile elde edilen imaj.

Programlanan açık kalp ameliyatınızdan evvel, Şah damarlarınızı “Renkli Doppler Ultrasonografi” ile kesinlikle denetim ettiriniz.

Koroner Damar Hastalığı ve İnme

Koroner arter hastalığının gelişmesine sebep olan risk faktörleri ile inme riskini arttıran faktörler çabucak hemen birebirdir. Kan kolesterol seviyesinin yüksek oluşu, sigara kullanımı, yüksek tansiyon, diabet üzere risk faktörleri her iki hastalığın da gelişiminde kıymetli rol oynamaktadır.

Koroner kalp hastalığı olanlarda şah damarı hastalığı görülme sıklığı hayli fazladır (% 8 – 12). Bu nedenle koroner bypass ameliyatı olması gereken 40 yaşın üzerindeki her hastanın şah damarlarının renkli doppler ultrasonografi ile tetkik edilmesi hayati değer taşımaktadır.

Ameliyat öncesinde % 70 – 80’in üzerinde darlık saptanan hastalarda, şah damarı gerek kalp ameliyatından evvel gerekse (özel durumlarda) kalp ameliyatı ile birlikte ameliyat edilmektedir.

Bu ameliyatta şah damarını daraltan sert plaklar temizlenmekte ve gerekirse şah damarı bir yama ile genişletilmektedir. Bu ameliyatlar ülkemizde uzun vakitten beri muvaffakiyet ile uygulanmaktadır.

Sonuç

Ameliyat öncesinde yapılan tetkikte, şah damarında % 50’den fazla darlık saptanan hastaların, ameliyattan sonra 6 ayda bir, % 50’den az darlık saptanan hastaların ise yılda bir kere “doppler ultrasonografi” ile denetim edilmeleri, gelecek bir inme riskini önlemek bakımından çok değerlidir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu