Deri Kanserleri

Deri kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserdir. Lakin çarçabuk fark edilmeleri ve tedavilerinin ekseriyetle cerrahi olarak büsbütün mümkün olmasından ötürü sağ kalımları başka kanserlere oranla yüksektir. En sıklıkla görülen berbat huylu deri kanserleri Bazal Hücreli Karsinom, Yassı (skuamöz) Hücreli Karsinom, Malign Melanom’dur. Bunların dışında da birçok tipte deri kanseri mevcuttur fakat bu öbür tipler daha nadiren izlenir. Deri kanserlerin çabucak hemen hepsinde güneşe maruziyet değerli bir etkendir. Bunun dışında bireylerin etnik kökenleri, birtakım genetik hastalıklar ve birtakım toksinler üzere faktörler rol oynayabilir.

Deri kanserlerinin ön tanısı ekseriyetle Dermatoloji ve Plastik Cerrahi doktorlarınca yalnızca muayene ile yapılabilir lakin en gerçek teşhis patoloji doktorlarınca alınan örneklerin incelenmesi sonucunda konur.

Deri kanseri olarak düşünülen kitlelerin yahut yaraların birinci evvel uygun biçimde biyopsi yapılarak teşhisin nihaileştirilmesi gerekir. Biyopsi prosedürü her kanser tipinde ve büyüklüğünde birebir olmayabilir. Bu kademede plastik cerrahınız size yol gösterecektir. Biyopsi yapıldıktan sonra şayet makus huylu bir deri kanseri tanısı almışsanız patoloji sonucunuza uygun olarak birebir bölgenin temizlenmesi gerekebilir. Bu temizleme süreci o bölgedeki kanserin etrafından, yeniden kanser tipine uygun olarak, bir ölçü sağlam derinin de çıkartılması sürecidir.

Kanser tipine nazaran dar yahut çok geniş alanlardaki derinin çıkartılması gerekebilir. Bu kademede hekiminiz sizi bilgilendirerek bu çıkarılan alanın nasıl onarılabileceği hakkında da size bilgi verecektir.

Bazı kanser tiplerinde uzak alanlara da yayılma ihtimali olabilir. Bu üzere durumlarda yayılma ihtimali göz önünde bulundurularak ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, Manyetik rezonans görüntüleme üzere radyolojik tetkiklerin yapılması gerekebilir. Alınan sonuçlara nazaran tedavinize ek olarak bölgesel lenf nodu diseksiyonu yahut sentinel lenf nodu örneklemesi ameliyatlarının da yapılması gerekebilir.

Erken evre deri kanserlerinin birçoklarında cerrahi tedavi dışında bir onkolojik tedavi gerekmez. Lakin birtakım kanser tiplerinde ve ileri evrelerde bir onkolog tarafından da muayene edilmeniz önerilecektir.

Deri kanserlerinde çoklukla erken evrelerde hastalıkların birden fazla tedavi edildiğinden, radyoterapi yahut kemoterapi tedavilerinin kullanılması gerekli olmaz.

Sentinel Lenf Nodu Örneklemesi Nedir?

Sentinel lenf nodu örneklemesi bilhassa MALİGN MELANOM’da uygulanan ve kanserin yayılım (METASTAZ) yapıp yapmadığını pahalandıran bir teşhis formülüdür.

Kanserin aşikâr bir evreden sonra lenf bezlerine yani bezelere sıçrama ihtimali vardır. Kanser kendisine en yakında bulunan lenf bezine (bezeye) gidip yerleşme ihtimaline sahip olduğundan, riskli durumlarda bu bezelerin çıkartılıp patolojik olarak incelemeye gönderilmesi sürecidir.

Kanser görünürde bezelere sıçramamış ise ve bu ihtimal varsa sentinel lenf nodları bulunarak çıkartılır ve incelenmesi için bir patoloji kısmına gönderilir. Zira kimi kanserlerin sıçrama (metastaz) yapıp yapmadıkları yalnızca bu halde anlaşılabilir.

Bir kansere en yakın lenf nodunun hangisi olduğunu belirlemek için nükleer tıp kısmından yardım alınır. Nükleer tıp doktoru tarafından lenfosintigrafi yapılarak ameliyat öncesinde hangi bölgeden hangi lenf nodlarının alınması gerektiği belirlenir ve ameliyat sırasında bu lenf nodları çıkartılır.

Çıkartılan lenf nodlarında kanser hücresi saptanmaz ise öbür bir ameliyat yapmadan hasta belirli aralıklar ile klinik takibe alınır. Lakin kanserin bu lenf bezlerine sıçradığı saptanır ise o bölgedeki tüm lenf bezlerinin ameliyat ile temizlenmesi önerilir. Bu ameliyata “Bölgesel Lenf Nodu Diseksiyonu”denir.

Bölgesel Lenf Nodu Diseksiyonu Hangi Bölgelere Yapılır?

Lenf nodlarımız bedenimizde aşikâr alanlarda ağırlaşmış olarak bulunur. Bu bölgeler boyun, koltuk altı, kasıklar, karın içi bölgesi ve birtakım insanlarda diz ve dirsek bölgeleridir. Deri kanserlerinde ekseriyetle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerine sıçrama olabildiğinden bu alanların ameliyat ile temizlenmesi gerekebilir. Bu ameliyatlarda ekseriyetle hayati yahut birtakım değerli işlevleri olan yapılar korunarak lenf bezlerinin tamamının çıkartılması gerçekleştirilir. Plastik cerrahi tabipleri tüm bu alanların temizlenme sürecini gerçekleştirmek için eğitim almışlardır. Bu nedenle sizlere bu mevzu hakkında uygun bilgiyi vereceklerdir.

Başa dön tuşu