El Cerrahisi ve Mikrocerrahi

Günümüzdeki teknoloji ve bilgi birikim sayesinde milimetre boyutlarındaki kimi değerli dokuların tamir edilmesi yahut bedenimizde bir yerden bir yere taşınası mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi, ameliyat edilecek dokulara özel cerrahi aletler ile mikroskop yahut büyütücü özel gözlükler yardımıyla süreçler uygulama prosedürlerinin genel ismidir. Bu müdaheleleri uygulayan cerrahlar özel eğitim ve pratiğe sahiptirler.

Mikrocerrahi usulü ile baş-boyun bölgesinde, kol ve bacaklarda kıymetli fonksiyonu olan küçük çaptaki hudut ve damarların onarılması yahut öteki bölgelerden dokuların alınarak bu alanlara taşınması ameliyatları uygulanabilir.

El cerrahisi genel olarak hangi ameliyatları kapsar?

El cerrahisi genel olarak, koldaki ve eldeki yaralanmaların, kopmaların (ampütasyon), kanserlerin, doğumsal anomalilerin ve birtakım hudut rahatsızlıklarının cerrahi tedavileri ile ilgilenir.

Özellikle el ve parmaklardaki damar ve hudut yapılarının çok ince olmasından ötürü mikrocerrahi sistemlerin de tedavide uygulanması gerekebilir.

Mikrocerrahi ameliyatlarının riskleri var mıdır?

Mikrocerrahi ameliyatları çok hassas dokulara yönelik uygulanan metotlar olduğundan ötürü güzelleşme basamağında sorunlar ile karşılaşılabilir.

Damar mikrocerrahi tamirlerinde, mikrocerrahi ile yapılan doku nakillerinde ve kopan uzuv yapıların geri dikilmesi (replantasyon) süreçlerinde onarılan damarların tıkanması en istenmeyen risklerden biridir. Bu nedenle ameliyat sonrasında damarlardaki kan akışının devamlılığı yakın olarak denetim edilir. Sirkülasyon ile ilgili en ufak kuşku durumunda hastanın tekrar ameliyata alınması gerekebilir. Sirkülasyon açısından sorun yaşayan hastalarda ek medikal tedavilerin verilmesi ve bu nedenle hastaların bir hafta yahut daha uzun müddet hastanede yatarak takip edilmeleri de gerekebilir.

Sinir tamirlerinde ise güzelleşme her vakit tıpkı oranda gerçekleşmeyebilir. Olağanda mikrocerrahi uygulanan hudut dokuları hudut hücrelerinin kendileri değil bunların uzuvlardaki hücre uzantılarının kümelenmiş halleridir. Hudut hücrelerinin güzelleşme kapasiteleri yoktur fakat uzantılarının yaralanma sonrasında düzgünleşme kapasiteleri büsbütün olmasa da vardır. Bu yaralanmanın tipine, yaralanmanın yerine, hastanın yaşına ve ek yaralanmaların olup olmamasına nazaran farklı olarak gerçekleşebilir.

Başa dön tuşu