ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ (JİNEKOMASTİ)

  • Erkeklerde göğüs büyümesi neden olur? (Formsuzluk mu, hastalık mı? Genetik bir durum mudur? Hangi hastalıklar sonrası erkeklerde göğüs büyümesi görülür? Kullanılan ilaçların tesiri nedir? Beden geliştirme sporları göğüs büyümesinde tesirli midir? Kaç cm’lik büyümeden sonra erkekte göğüs büyümesi var denilebilir?)

*** Erkeklerde göğüs büyümesi yani jinekomasti, sebebi çeşitli sebeplerle östrojen ve testosteron istikrarının bozulması yahut var olan testosteron hormonunun beden tarafından algılanamamasından kaynaklanabilir. Hernekadar aşağıda mümkün sebepleri sayacak olsam da jinekomastili hastaların % 25 inde bir sebep bulunamamaktadır. Jinekomasti, doğuştan var olabilir yahut sonradan oluşabilir.
Doğumsal jinekomasti, yeni doğanlarda, ergenlik periyodunda yahut yaşlılık devrinde olağan bir süreç olarak karşımıza çıkabilir. Bebeklerdeki jinekomastinin sebebi, anneden geçen östrojen hormonu olup, doğumdan sonraki birkaç hafta içerisinde resen düzelecektir. Ergenlik periyodunda erkek çocukların % 65 inde östrojen testosteron oranında artış olur ve bu durum da çoklukla ergenlik periyodunun sonlarında ortadan kalkar. Hasebiyle gencin jinekomasti de düzelir. Yaşlılarda ise bedendeki yağ dokusunda testosteron östrojene dönüşür. Ve bu sebeple jinekomasti görülür.
Bu saydığım olağan süreçler dışında, çeşitli genetik hastalıklar sebebiyle de jinekomasti görülebilir. Bu hastalarda çoklukla sonradan göğüs kanseri oluşma riski olmamakla birlikte, Klinefelter Sendromu denen hastalıkta göğüs kanseri riski 60 kat artar.
Sonradan oluşabilen ve tıbbi olarak kazanılmış jinekomasti olarak tanımlanan durum ise çeşitli hormonal yahut metabolik bozukluklar, çeşitli tümörler, ruhsal gerilim, çeşitli virüs enfeksiyonları, kimi ilaçlar, alkol sebebiyle yahut tıbbi olarak idyopatik olarak tanımlanan rastgele bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir.
 

  • Erkeklerde göğüs büyümesi düzeltilebilir mi? (Meme büyümesi hangi basamağa geldiğinde sorun olarak görülmelidir? Yaş faktörünün tedavi tekniğine tesirleri nelerdir? Jinekomasti nasıl düzeltilir? Liposuction kullanılır mı? Ne tıp teknikler kullanılır?)

***Meme büyümesinin kişiyi rahatsız etmesi durumunda bu bir sıkıntıdır. Şayet hastamız şimdi ergenlik periyodunda ise ve yapılan hormon testleri olağan ise, bu devrin sonlanması beklenmelidir. Ergenlik devri bitiminde zaten jinekomasti de düzelebilmektedir. Ayrıyeten kullanılan ilaçlar sebebiyle kazanılmış jinekomastisi olan hastaların da bu ilaçları kesmeleri durumunda 2 sene içinde resen düzelebilir. Şayet hastamız 18 yaşının üzerinde ise ameliyat ile tahlile gidilir.Cerrahi teknikler sırasıyla: 1. Göğüs başı etrafından yarım ay halinde yapılan kesi ile içerideki göğüs dokusu cerrahi olarak çıkarılabilir. Çok nadiren hem göğüs dokusunda fazlalık hem de deride çok sarkma ile kendini gösteren olgularda evvel ultrasonik liposuction yapılıp beklenir ve şayet deride sarkma meydana gelirse 6-9 ay sonra sarkmış olan deri de cerrahi olarak çıkarılır. Deri çıkarmak için beklememizin sebebi, kimi olgularda liposuctiondan sonra derinin kendi kendine sıkışıp forma girebilmesidir. Böylelikle hastamızda ekstra iz bırakmamış oluruz. Buna ek olarak sarkma ihtimali olan deri thermage üzere yollarla ameliyatsız da sıkıştırılabilir. 2. Klasik yahut ultrasonik liposuction ile eritilen yağ dokusu ve göğüs dokusu vakumla alınır. Bu teknikte her bir göğüs için, göğüs başı ve göğüs dış sonundan yapılan yarım cm’lik kesiler ile ince kanüller göğüs dokusuna uzatılır ve eritilen yağ dokusu vakumla çekilir. Bilhassa vaser denen ultraso nik liposuctionın kullanılması sertleşmiş göğüs dokusunun eritilmesinde bize çok kolaylık sağlar ve ameliyattan estetik olarak daha âlâ sonuç almamızı sağlar. Zati çok ince ve küçük olan liposuction kesilerinin izleri 10 günde güzelleşir. Şayet şahısta yara uygunlaşması ile ilgili sorun yoksa, birinci başlarda kırmızımsı olan yara izinin rengi vakitle solar ve çok dikkatli incelemedikçe göze çarpmaz. 3. Bu iki teknik birlikte kullanılabilir.
Hangi tekniğin, hangi hastada kullanılacağına muayeneden sonra karar verilir. Ameliyattan sonra hasta en az 2-4 hafta kadar bir bandaj kullanır.

  • Erkeklerde göğüs büyümesinin tek tahlili ameliyat mı? Ameliyat kural mıdır? Kilo vermek, ilaç, krem vb. kullanmak, daha az spor yapmak ya da bölgesel spor yapmak işe fayda mı?)

*** Bebeklik devrindeki jinekomasti birkaç hafta içinde , ergenlik periyodundaki ise çoklukla 2 yıl içinde resen düzelir. Ayrıyeten ilaçların sebep olduğu göğüs büyümeleri, ilacın kesilmesini takiben 2 sene içinde düzelebilir. Lakin jinekomastide göğüs dokusunun çok sertleşmesine yol açan fibrozis mevcut ise tek tahlil ameliyattır.

  • Erkeklerde göğüs küçültme ameliyatını herkes olabilir mi? (Ameliyat olunmasını engelleyecek durumlar nelerdir? Alt ve üst yaş hudut var mıdır? Ameliyat olacak kişinin kilosu ameliyat kararını tesirler mi?)

*** 18 yaşını doldurmuş herkes bu ameliyatı olabilir.

  • Erkeklerde göğüs küçültme ameliyatının öncesinde hazırlık gerekir mi? (Sigara ve alkol kullanımı, yeme, içme, ameliyat öncesi alınması gereken ilaçlar, vitaminler vb. var mı? Göğüs küçültme ameliyatından evvel bir perhiz yapılması gerekir mi?)

*** Göğüs küçültme ameliyatından 10 gün evvel aspirin üzere kan sulandırıcı ilaçların, bitkisel çay ve besin desteklerinin kesilmesi gereklidir. Sigaranın kesilmesi yalnızca jinekomasti ameliyatları için gerekli değil bütün ameliyatlarda daha uygun sonuç almamızı sağlar. Lakin kesinlikle kesilmelidir denemez.

  • Erkeklerde göğüs küçültme için nasıl bir ameliyat yapılır? ( Jinekomasti ameliyatı sıkıntı bir ameliyat mıdır? Ne çeşit anestezi uygulanır? Hangi usuller kullanılır? Ne kadar sürer?)

*** Jinekomastide çoğunlukla genel anestezi tercih edilmekle birlikte, küçük göğüslerde bölgesel anestezi de kullanılabilir. Göğüs başı etrafından yarım ay formunda yapılan kesi ile göğüs dokusunun fazlalığı çıkarılabilir, liposuction ile kesi yapmadan içerideki yağ dokusu eritilerek çekilir. Bu iş için göğüs dokusunu eritebilme özelliğinden ötürü bilhassa vaser tercih edilir. Bazen de bu iki teknik birlikte kullanılır. Standart bir ameliyat yaklaşık 1-1.5 saat sürer.

  • Erkeklerde göğüs küçültme ameliyatından sonra iz kalır mı? (Hangi bölgede ne tıp izler kalır? İzler vakit içinde geçer mi? Ne kadar mühlet sonra izler kaybolur?)

*** Yalnızca ultrasonik yahut klasik liposuction yapılan hastalarda her bir göğüste biri göğüs başında, oburu göğüs altında olmak üzere 2 adet yarım cm lik izler kalır.
Göğüs başı etrafından yarım ay biçiminde kesi yapılan hastalarda ise bu bölgede iz kalır. Lakin bu iz göğüs başının koyu renkli kısmı ile göğüs cildinin açık rengi ile geçiş bölgesinde olduğu için pek fark edilmez. Hem liposuction izleri hem de göğüs başı etrafındaki iz birinci başlarda kırmızımsı olup şayet kişinin yara düzgünleşme düzeneğinde bir sorun yoksa vakitle solar ve çok dikkatli bakılmadıkça fark edilemezler.
Çok büyük ve çok sarkık erkek göğüslerinde, seçilen farklı bir cerrahi teknikten ötürü bu izlere ek olarak göğüs başından göğüs kıvrımına hakikat aşağıya dik bir formda uzanan iz de kalabilir. Lakin bu teknikten mümkün olduğu kadar uzak durulmaktadır. Zira çabucak hemen bütün erkek hastalar göğsünde dışarıdan görünen bir olmasındansa bir ölçü sarkık fakat küçük olmasını tercih etmektedirler. Bilhassa bu durumda hasta ile detaylı olarak konuşulmalı, cerrahi tekniğin seçiminde hastaya da kelam hakkı vermelidir.

  • Erkeklerde göğüs küçültme ameliyatı olduktan sonraki süreç nasıldır? (Dren kullanılır mı? Ağrılar kaç gün sürer? Otomobil kullanmak, spor yapmak ne kadar mühlet sonra mümkün olur? Günlük hayata dönüş ne vakit olur? Göğüsler tam formunu ne vakit alır? İstenilmeyen sonuçlar olur mu? Kanama, enfeksiyon vb. olur mu?)

***Jınekomasti ameliyatından sonra şayet göğüs başından kesi yapılmışsa içeride birikebilecek sıvıları dışarıya almak için küçük bir dren yerleştirilir. Ayrıyeten pansumandan sonra göğüs bölgesine gögsü çepeçevre saracak biçimde bir elastik bandaj sarılır yahut bant formunda bir korse uygulanır. Bu korse en az 3-4 hafta kullanılır. Birinci bir hafta azamî olan ödem vakitle geriler yaklaşık 4-5 haftada gözle görülen ödem neredeyse kaybolur. Birinci bir haftadan sonra otomobil kullanılmasında bir sakınca yoktur. Lakin faal spor için 4-6 hafta beklemek daha doğrudur. Göğüslerin tam halini alması 6. ayı bulur. Hatta 1 yıla kadar minimal de olsa düzgünleşme süreci mikroskobik boyutta devam eder.

  • Erkeklerde göğüs küçültme ameliyatının riskleri var mı? (Operasyonla ilgili genel riskler nelerdir? Kalıcı iz kalma ihtimali var mı? Ameliyat sonrası ne tıp komplikasyonlar oluşabilir? Kanama, enfeksiyon vb. problemlerin oluşma ihtimali nedir?)

***Jinekomasti ameliyatından sonra her ameliyattan sonra oluşma ihtimali olan enfeksiyon, kanama, göğüs altında sıvı yahut kan birikimi, asimetri üzere komplikayonlar mevcut olmakla bir arada, alınan tedbirler sayesinde, pratikte bunları neredeyse hiç görmüyoruz. Şayet ameliyatta göğüs başında açıklığı aşağıya bakan bir c biçiminde kesi yapılmışsa bu bölgede ekseriyetle pek iz kalmaz. Kalsa da çok dikkatli bakmadıkça göze çarpmaz. Şayet hastada yara izi kabararak iyileşiyorsa bu cildin yapısı ile ilgili bir durumdur ve her hastada görülen bir durum değildir. Erken devirde bu türlü bir sorun ile karşılaşırsak çeşitli ilaç kremler ve laser tedavileri ile bu bölgeyi tedavi etmek yoluna gidiyoruz. Bununla bir arada hasta ameliyat sonrası gelişen asimetriden mutsuz ise bunların rötuşu için, göğüslerin oturmasını bekliyoruz. 1 yıldan evvel rastgele bir müdahale yapmıyoruz. Zira bu asimetriler sıklıkla ödem kaynaklı oluyor ve vakitle düzeliyor.

Başa dön tuşu