ERKEKLERİ UTANDIRAN HASTALIK JİNEKOMASTİ

JİNEKOMASTİ

Sıhhatsiz beslenme alışkanlıklarından hareketsizliğe dek günümüzde birçok yanılgılı davranış, erkeklerde göğüs büyüklüğü sıkıntısının daha sık görülmesine neden oluyor.
Hele de yaz aylarında pek çok erkeği ‘utandıran’ bu sorun ortaya çıkıyor.
Günümüzde erkeklerin sıkça rastlanan bir sorunu jinekomasti (meme büyüklüğü) olan yaz aylarında çok daha kıymetli bir sorun haline dönüşüyor. Deniz, güneş, kum üçgeni çabucak herkeste heyecan uyandırırken, göğüs büyüklüğü sorunu yaşayan pek çok erkek için kabusa bile dönüşebiliyor!

Östrojen ve testesteron istikrarındaki bozukluklardan kaynaklanan göğüs dokusu büyüklüğü, birçok vakit çift taraflı nadiren de tek taraflı olarak meydana gelebiliyor. Dünyada her 18 erkekten 1’inin karşı karşıya olduğu bu sorunun süratle arttığı görülürken, bu artışta sıhhatsiz beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik başı çekiyor.

Günümüzde endüstrileşmenin getirmiş olduğu yerleşik kent hayatı, vakit geçirebilecek, spor yapabilecek alanların kentlerde kısıtlı olması ve buna bağlı hareket ve fizikî aktivite azlığı, istikrarsız ve yetersiz beslenme alışkanlıkları jinekomastiye davetiye çıkarıyor.

Yaşa göre
jinekomasti

Jinekomasti sıklığı hayatın üç periyodunda artış gösterir. Yenidoğan devri, çocukluktan ergenliğe geçiş ve yaşlılık devri. Yenidoğan periyodunda anneden geçen östrojen hormonunun tesiriyle yenidoğan erkek çocukların bir kısmında jinekomasti görülebilir ancak sonrasında ekseriyetle geriler.
Çocukluktan ergenlik çağına geçişin gözlendiği periyotta, jinekomasti bedende östrojen/ testosteron istikrarındaki değişimlere bağlı olarak meydana gelir. Bu yaş kümesindeki erkeklerin %50-60’ında jinekomasti görülebilir.
Bu periyotta gözlenen jinekomasti hadiselerinin birçoğu tabiatıyla geriler. Gerilemeyen olgularda cerrahi tedavi önerilir. Yaşlılık periyodu olup, elli yaş üzeri erkeklerin bir kısmında jinekomasti gözlenebilmektedir.
Bu hastalarda gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, uygun olanlarda cerrahi tedavi önerilir.

Fiziksel bulgular dışında pek çok hasta yazın denize, havuza girememekten yahut dar bedenine oturan giysiler giyememekten şikayet eder, buda şahıslarda görsel dert ve utanma hissine neden olarak kişinin psikolojisini olumsuz tarafta etkileyebilir.
Jinekomasti ile başvuran hastada öncelikli olarak jinekomastiye neden olan bir durumun varlığı araştırılır. Kan ve hormon testleri yapılır. Gerekli görülmesi halinde USG, MR yahut BT üzere ileri incelemeler gerçekleştirilir. Yapılan incelemeler sonucunda altta yatan bir sebep yoksa cerrahi tedavi önerilir.

Cerrahide çığır açan yöntemler

Cerrahi tedavide, büyüyen göğüs dokusundaki fazla yağ dokusunun Liposakşın (vakumla yağ alma) sistemiyle alınabilir. Bu süreçte kesi yapılmamaktadır. Liposakşın kanüllerinin gireceği bölgelere küçük delikler açılır ve süreç sonunda her bir delik tek bir dikiş ile kapatılır.

Erkeklerde göğüs başı altında yerleşim gösteren küçük boyutlarda bir göğüs bezi bulunmaktadır. Göğüs glandında (bezi) büyüme olan hastalarda, Liposakşın istenilen küçültücü etkiyi oluşturmayabilir.

Bu durumda göğsün koyu kısmı ile cildin birleşim yerinde yapılan küçük bir kesi ile göğüs glandı çıkartılır. Göğüs cildi çok fazla sarkmış, göğsün boyutları çok büyümüş hastalarda Liposakşın cilt fazlalığını gideremeyeceğinden fazla cildin alınması gerekebilir.

Son yıllarda jinekomasti tedavisinde çığır açan yollardan biride Lazer Liposakşın metodudur. Bu yolda olağan Liposakşından farklı olarak cilt altı dokuya lazer gücü verilir. Bu sayede göğüste biriken yağ daha kolay parçalanır ve sonrasında klasik Liposakşın tekniğine uygun olarak dışarıya alınır.

Cildin çok sarkık olduğu yahut göğüs bezinin çok büyük olduğu hastalarda eski sistemlerde kesi yapıp bedenin aşikâr bölgelerinde iz bırakarak bu fazlalıkları almak gerekirken lazerin ciltte ve göğüs glandındaki sıkılaştırıcı tesiri sayesinde günümüzde bu gereklilik büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır.

Fast-food Tarzı
Beslenmeden Kaçının

Fast- food şekli beslenme ve glisemik indeksi yüksek karbonhidrattan güçlü besinlerin sıkça tüketilmesine bağlı olarak bedende insülin hormon salınımının artması, bedende yağ depolanmasına yol açar. Depolanan yağın aşikâr bir kısmı de erkeklerde göğüs dokusunda ağırlaşmaktadır.

Ayrıyeten günlük fizikî aktivitenin sonlu olduğu masa başı işlerde çalışmak ve hareketsiz hayat stili depolanan yağın yakılamaması da bu meseleye yol açmaktadır.

Başa dön tuşu