İÇİMİZDEKİ GİZLİ TEHLİKE ; Aort Anevrizmaları

Günümüzde kalp ve damar hastalıklarının artışına bağlı olarak aort anevrizmalarının da sıklığı artmaktadır. Birçok hastada teşhis konduğunda acil müdahale yapma zaruriliği gerekir.
Anevrizma, en kolay anlatımıyla atar damarda, damar çapının olağandan %50 daha fazla genişlemesine yol açan bir cins balonlaşma olarak tanım edilebilir. Aort damarın olağan çapı, erişkinlerde yaş, cinsiyet, uzunluk ve tartıya bağlı olarak küçük değişiklik göstermekle birlikte ekseriyetle 2.5-3.5 santimetre ortasındadır. Anevrizmalar, oluştukları yerlere nazaran çok farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Ekseriyetle yüksek tansiyon, kireçlenme, birtakım enfeksiyonlar ve bağ dokusu hastalıkları anevrizmalara neden olabilir. Birtakım küme anevrizmalarda ise genetik faktörler büyük rol oynar. Kromozomlardaki bozukluklardan kaynaklanan damar duvarı yapısının olağan kuvvetinde olmaması bu tip anevrizmalara örnek olarak verilebilir.

Aort Anevrizmasının Nedenleri Nelerdir?

Yüksek Tansiyon : Anevrizma oluşmasında tek başına yüksek tansiyonun tesirli olduğunu söylemek elbette mümkün değildir. Yüksek tansiyon hastası pek çok beşerde anevrizma oluşmuyor; ancak eldeki bilgiler anevrizma yaşayan hastaların kayda kıymet bir kısmının yüksek tansiyon hastası olduğunu gösteriyor.

Sigara: Damar sertliği ya da kireçlemesinin ana sebeblerinden biri de sigaradır. Damar kireçlenmesi damar esnekliğinin kaybedilmesi anevrizma oluşumuna sebeb olur. Sigara kullanmanın karın içindeki anevrizmalarla kontağı çok güçlüdür.

Yaş: Yaşlanma tüm bedenle bir arada damarlarda da olur. Anevrizma oluşumunda yaşın değeri hayli büyüktür. Bilhassa karın içerisinde oluşan anevrizmalar, çoklukla 65 yaş üzerinde sıklıkla görülür. Anevrizmalar şayet şahısta bir bağ dokusu hastalığı yoksa, çoklukla ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Damar duvarının doğuştan zayıf olmasına bağlı genetik bozukluklar:Buna bağ dokusu hastalıklarını, örneğin uzun uzunluklu uzun uzuvlu olmaya sebeb olan marfan üzere yapısal hastalıkları gösterebiliriz. Dejenerasyon ve inflamasyon dediğimiz damar duvarı içinde meydana gelen yapısal tepkiler da (sifiliz, behçet hastalığı gibi) buna örnek olabilir.

Yağlı Besinlerle Beslenme,şeker hastaliği,yüksek kan lipid seviyesi,obezite,uzun müddet öksürmeye sebeb olan kronik akciğer hastalıkları aort anevrizmasının sebepleri ortasındadır. Ani olarak ıkınmak ağır yük kaldırmak göğüs içi basınç artışına sebep olmakta anevrizmanın sebepleri ortasında yer alır.”Yakın vakit da iki hastamdan örnek verirsem; bir hastam uzun mühlet su altında dalış yaptıktan sonra sırt ağrısı ile acil polikliniğe geldiğinde aort anevrizmasında yırtılma olduğu anlaşıldı.Diğer hastamda ise apansız 60 kiloya yakın bir yük kaldırmasının akabinde ani sırt ağrısı ile acil polikliniğe geldiğinde aort yırtılıması tansı konuldu. Her iki hasta acil opere edildi ve taburcu edildi.”

Karın bölgesindeki aort damarında genişleme genel olarak sessiz seyir eder. Hastaların yarısında hafif karın ağrısı belirtileri olabilir; ancak karın ağrısı çok belgisiz bir yakınmadır. Bazen sırt ağrısı kabızlık şikayetleride olabilir. Bazen karında ya da kasıkta nabızla atan bir şişlik hissedilebilir. Bu şişliğin damar üzere nabız vermesi çok değerli bir işarettir. Göğüs boşluğunda olanlar daha sinisdir belirti göstermeden yıllarca içerde bulunabilir.Bazen birinci şikayet yırtılmanın verdiği ani ağrı acı olabilir.Göğüs içi büyümeler,ses kısıklığı,yutma zahmeti,öksürükte anevrizmaların şikayetleri ortasında sayılabilir. Hastalık çoklukla bir öteki sebeple ultrason ya da tomografi çekildiğinde ortaya çıkar. Ya da yırtılma sonucu şiddetli karın ağrısı ya da iç kanama nedeniyle ortaya çıkar.

Eğer yırtılmadan teşhis konulmuşsa bu hasta için büyük bir talihtir. Zira yırtılması nitekim son derece önemli sonuçlar doğurabilir.Hasta şanslı ise yırtılmadan evvel teşhis konulur.Yırtık olmuşsa malesef bu hastaların yarısı hastaneye başvuramazlar ve malesef hastaların bir kısmıda hastanede teşhis konma ve tedavi hazırlık evresinde kaybedilebilirler.Tanı konmus hastalar planlı tedavi protokolü uygulandığında muvaffakiyet oranları yüksektir.

Tedavinin iki yolu vardır.Bunlar;

  • İnvaziv prosedür: ameliyat ve non
  • İnvaziv usul :anjiyografi ile tedavi yoludur.

Tedavi halinin belirlenmesini hastanın yaşı anevrizmanın yeri boyutu ve anevrizmaya eşlik eden diğer hastalıkları olup olmaması da belirler.

Kapalı cerrahi (endovasküler ) prosedür :

Açık ameliyat olmadan, damar içerisine yerleştirilen kateterler ve bunlar üzerinde ilerletilen stent ismini verdiğimiz greflerin anevrizma içine yerleştirilmesi ve kapatılmasıyla uygulanır.
Kasık içerisinden yahut damar içerisinden girerek stent yerleştirilen, endovasküler süreçler bilhassa geçtiğimiz 10 sene içerisinde sıklıkla uygulanan bir usuldür. Zira endovasküler süreçler açık cerrahi ile karşı karşıya getirildiğinde bilhassa belirli alanlarda kıymetli avantajlar sağlar. Bu avantajlar hasta açısından büyük kıymet taşır. Bunlardan birincisi hastanın açık bir ameliyat geçirmemesi ve buna bağlı olarak da düzgünleşme müddetinin, hastanede kalış mühletinin, ağır bakımda kalış mühletinin kısa olması ve ameliyatta kan kullanma oranının yok denecek kadar az olmasıdır. Kısa vadede hasta hayat kalitesi, cerrahi müdahale ile karşılaştırıldığında hayli yüksektir. En kıymetlisi açık cerrahi ile karşılaştırıldığında mevt oranı riski çok daha düşüktür.Ancak bu tedavilerin erken periyotta sağladığı ömür kalitesi, hayat avantajları bir yahut iki sene sonra kaybolabilir.Girişimsel süreçler tekrarlar, takip süreçleri açık cerrahiye nazaran çok daha sık görülür.

Açık Cerrahi Formül:

Endovasküler süreçlerle karşılaştırıldığında büyük operasyonlardır. Her ne kadar günümüzde açık cerrahi süreçleri de daha ufak kesilerle yapılıyor olsa da, açık cerrahi endovasküler süreçlerle kıyaslandığında büyük operasyonlar olarak algılanır. Emel, hastalıklı olan anevrizma bölgesini büsbütün ortadan kaldırmak ve yerine yapay damar koyarak devamlılığı sağlamaktır. Bedende aort üzere öteki büyük bir damar olmadığı için mecburen yapay damar konulur.Vücuda uyumlu grefler kullanarak anevrizmalar devre dışı bırakılır.Açık cerrahide ağır bakım ve hastane kalış mühleti daha uzun olmakla birlikte her iki prosedürde, seçili durumlarda anevrizma tedavisinde tercih edilir. Tedavi sürecinde iki sistemin de başarısı yüksektir. Temel sorun teşhisin erken konmasıdır.

Başa dön tuşu