Invaziv Kardiyolojik Tedavi Yöntemleri

İNVAZİV KARDİYOLOJİK YÖNTEMLER

  • Koroner Anjıoplasti ve Stent

Kalp damarlarındaki lokal daralmaların cerrahi olmayan bir yol ile açılması sürecine koroner anjıoplasti ismi verilir (balonla damar açılması). Kasık atardamarından girilerek, kalbin damarlarına gerçek itilip buraya yerleştirilen ‘kılavuz tel’ aracılığı ile sönük durumdaki balon bu kılavuz tel üzerinden kaydırılarak darlığın olduğu bölgeye yerleştirilir ve dışarıdan verilen basınçla şişirilip (yaklaşık 3 cm uzunluğunda ve 3-4 mm eninde) kalp damarı kalınlığı açılmış olur. Birtakım durumlarda bu balon üzerine evvelce yerleştirilmiş bir metal kafes (Stent) damar içinde kalıcı bir bırakılarak damarın tekrar daralma ihtimali azaltılmış olur.

Her kalp damar darlığı bu sistemle açılmaya aday değildir. Kimi hastalar için by-pass ameliyatı, kimi hastalar için de kalp ilaçları en faal ve emniyetli tedavi hali olabilir; Bu kararı fakat ilgili uzmanlar verir.

  • Balon Valvuloplasti

Daralmış olan kalp kapaklarının, açık kalp cerrahisi gerektirmeden, balonlu katater (2-25 cm çaplı balon) kullanılarak genişletilmesi sürecidir. Ameliyat riski yüksek olan şahıslarda ve hamilelerde tercih edilen bir kapak genişletme sistemidir. Her hasta bu süreç için aday olmayabilir. Yeterli seçilmiş olgularda uzun periyottaki sonuçları epey yüz güldürücüdür.

  • Kateter Ablasyon

Kalbn süratli ve sistemsiz alışmasına yol açan ritim bozukluğunun odağı bulunduktan sonra (elektrofizyolojik çalışma ile) bu odağın, yüksek frekanslı radyo dalgaları ile ‘yakılması’ sürecidir. Kasık toplardamarından kalbe ilerletilen ince bir tel kablo aracılığı ile yapılır. Süreç müddeti 1-4 saattir ve en az bir gün hastanede kalmayı gerektirir.

  • Pace Maker (Kalp Pili)

Kalp ritminin yavaşlamasına yol açan kalpteki iletim sistemi kusurlarında (bradikardi) kalp suratının belirli bir kıymetin (60-70 / dk gibi) altna düşmemesini sağlamak için kalbe yerleştirilen kolay bir kablo ve buna bağlı olarak deri altına yerleştirilen pil ile tedavi sağlanabilir. Ameliyat gerektirmez; süreç sresi 1-1,5 saattir ve hastanede kalış mühleti 1-2 gündür.

  • AICD (Vücuda Takılabilen Otomatik Kalp Elektroşok Cihazı)

Hayati tehlike yaratabilecek kalp ritim bozukluklarının en faal tedavi biçimidir. Ameliyat gerektimeyen bir prosedürle omuz toplardamarından ilerleyerek sağ kalp boşluğuna bir elektrod (kablo) yerleştirilir ve sol köprücük emiği altına da bataryası yerleştirilir. Bu batarya yalnızca kalpte bir ritim bozukluğu olduğu anda devreye girer, öbür vakitlerde beklemededir. Bu aygıta muhtaçlığı olan hastaların seçimi ve bu aygıtın takılması ‘Kardiak Elektrofizyolog’ tarafından yapılabilir.

Başa dön tuşu