JİNEKOMASTİ

Jinekomasti ( erkekte göğüs büyümesi)

Erkek göğsünün çok gelişimine jinekomasti denir. Sebebi tam olarak bilinmemekle bir arada, birden çok sebebi olabileceği düşünülmektedir.

Genellikle hormonlarındaki dengesizlikten kaynaklandığı düşünülür. Ergenlik çağındaki erkeklerin yaklaşık %75 inde rastlanabilen jinekomasti, hadiselerin tekrar % 75 inde rastgele bir tedavi olmaksızın bizatihi birkaç yıl içinde kaybolur.Bu sebeple 14- 15 yaşlarında jinekomasti ile başvuran erkeklerde birtakım hormon tetkikleri ve incelemeler yapılıp takip edilmelidir. Jinekomasti sıklıkla olağan bir durumdur. Rastgele bir sıhhat tehlikesi yaratmamakla birlikte, çok ender olarak sıhhati tehdit edebilecek farklı bir rahatsızlığın ( karaciğer hastalıkları, tiroid hastalıkları, akciğer ,kolon ve prostat kanseri, testosteron dengesizlikleri gibi) göstergesi olabilir. Jinekomastiyi meydana getiren sebep belirlenebilirse, buna yönelik tedavi uygulanabilir. Fakat %90- 95 durumda altta yatan rastgele bir sebep bulunamaz ve estetik hedefli tedavi yapılır ki bu tedavi de cerrahi tedavidir.

Jinekomasti olan hasta ne yapmalıdır?
Jinekomasti şikayeti olan hasta bir Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanına muayene olmalıdır. Muayene sırasında; göğüs büyüme şikayetinin ne vakittir mevcut olduğu, göğüslerde ağrı ya da hassasiyet olup olmadığı, rastgele bir ilaç hikayesi bulunup bulunmadığı, kilo alıp verme hikayesinin varlığı, karaciğer ya da tiroid hastalığının olup olmadığı tabip tarafından sorgulanır. Hastanın tetkiklerinde sorun yoksa hastanın estetik sorunu cerrahi yapılarak giderilir.

Jinekomasti düzeltilmesi için seçilen ameliyat usulü jinekomastinin tipine nazaran belirlenir. Cerrahi tedavi yolu olarak liposuction (vakumla yağ alma) ve göğüs bezinin çıkarılma teknikleri en uygun tekniklerdir. Bu tedavi usulleri göğsün muayene bulgularına nazaran değişir. Şayet jinekomasti çoğunlukla yağ doku kaynaklıysa liposuction en ülkü tedavi seçeneğidir. Şayet yağ dokusu fazlalığı ile birlikte göğüs bezi fazlalığı da varsa liposuctionla birlikte göğüs dokusunun da çıkarılması gerekebilir. Yağ ve göğüs dokusu fazlalığının yanında deri fazlalığı da mevcutsa yağ ve göğüs dokusunun çıkarılması yanında deri de birlikte çıkarılabilir. Sonuç olarak jinekomasti şikayeti olan hasta bir plastik cerraha başvurduğunda tabibi tarafından yapılan muayene ve gerekli tetkikler sonucunda kendisi için ne çeşit bir ameliyat gerektiği konusunda bilgilendirilecektir.

Jinekomasti ameliyatı sonrası göğüs tekrar büyür mü?

Ameliyat sonrasında hastanın çok kilo alırsa (15-20 kg) göğüs bölgesinde yağ dokusunda bir artış olabilir, bunun haricinde jinekomasti ameliyatı sonucu tekrar eski hale dönmek kelam konusu değildir.

Jinekomasti ameliyatı kaç yaşından itibaren yapılabilir?

Ergenlik periyodu bitiminden itibaren yani 17-18 yaşından itibaren bu ameliyat yapılabilir. 15-16 yaşlarında başvuran hastalarda %75 erkekte görülebilen ve çoğunlukla bizatihi gerileyen fizyolojik jinekomasti olabileceğinden beklemek gerekmektedir.

Hasta, göğüsleri büyüdüğü anda gerekli tetkikler yaptırır ve en kısa vakitte bunlara müdahale edilirse, ruhsal sıkıntılar da önlemiş olur.

Jinekomasti ameliyatı hangi tıp anestezi ile yapılmaktadır?

Jinekomasti ameliyatı bilhassa liposuction ile yapılacaksa sedasyon(sakinleştirici) eşliğinde lokal anestezi yahut genel anestezi ile yapılmaktadır. Açık ameliyat gerektiğinde sıklıkla genel anestezi altında yapılmaktadır.

Ameliyattan sonra korse takılmalı mıdır?

Ameliyattan sonra şişlikleri en aza indirgemek ve küçülen göğüs üzerindeki derinin toparlamasına dayanak olmak gayesiyle ameliyattan sonra 3 hafta müddet ile band şeklinde korse kullanımı önerilmektedir.

Başa dön tuşu