Kalp Ameliyatları

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Çocuğunuza gerekli tetkikler yapılıp kalpteki anomali tespit edildikten sonra çocuk kalp hastalıkları uzmanları ve kalp damar cerrahları yapılan tetkikleri beraberce kıymetlendirerek çocuğunuzun ameliyattan yarar görüp görmeyeceğine karar verirler. çocuğunuzun ameliyat edilmesi kararı, alanında deneyim sahibi ve akademik mesleğe sahip doktorların kurul toplantılarında alınmaktadır.
Çocuğunuz ekseriyetle ameliyattan kısa bir vakit evvel hastaneye yatırılır. Hastanede kalma müddeti ortalama 5 ila 10 gündür. Bu mühlet birtakım şartlarda uzayabilmektedir. Hastanede kaldığınız sürece bilhassa küçük çocuklar için sevdikleri oyuncaklar ve çocuklara özel olarak hazırlanmış giysiler temin edilecektir. Çoçuğunuzun mümkün olduğu kadar kendini mesken ortamında hissetmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ameliyat öncesinde çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sağlıklı olması son derece kıymetlidir. Çocuğunuzda ateş, öksürük yahut soğuk algınlığı varsa pediyatrik kardiyolog yahut kalp cerrahını haberdar ediniz. Takım bu sebeple ameliyatın birkaç gün ertelenmesine karar verebilir.
Bazen ameliyat randevusunda değişiklikler olabilir. Örneğin acil bir ameliyat çocuğunuzun ameliyatını geciktirebilir. Siz ve çocuğunuz olası ertelemeler için hazırlıklı bulunmalısınız. Çocuklara giydirilen giysileri ve oyun odasını görmeyi istek ederseniz hastanemiz pediatri servisindeki hasta danışmanları size yardımcı olacaktır. Yaşadığınız bu tecrübenin çocuğunuzun ruhsal durumu ve aileniz üzerindeki tesirleri ile ilgili olarak “yatan hasta bağları yöneticisinden” yardım alabilirsiniz. Pediyatrik kardiyoloğunuz, cerrahınız yahut yatan hasta münasebetleri yönetcisi ile çocuğunuza duygusal olarak en uygun halde nasıl takviye olabileceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Gerekli görülürse çocuğunuz için psikolog takviyesi sağlanabilir.

Genel Tetkikler

Çocuğunuz ameliyat öncesinde karaciğer, böbrek işlevleri, pıhtılaşma faktörleri açısından incelenir. Fokal enfeksiyon odağının tespiti ve gerekirse tedavisi maksadı ile çocuk hastalıkları uzmanı tarafından genel muayenesi ve diş tabibi tarfından diş muayenesi yapılır. Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda cerrahi koordinatörü sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.

Kan Bankasından Kanın Temini

Kalp ameliyatları sırasında kan nakline muhtaçlık duyulmaktadır. Yapılan ameliyata bağlı olarak gereksinim duyulan kann ölçüsü değişmektedir.Genellikle açık kalp ameliyatlarında4-6 ünite, kapalı kalp ameliyatlarında 2 ünite kann kullanılmaktadır. Donör (kan vericisi) kanlarının çocuğunuzla tam olarak uyuşmaması ve kimi teknik nedenlerden ötürü bulunan tüm kanların kullanılması mümkün olmayabilir. Kan örnekleri AIDS, Hepatit (B ve C) ve her türlü bulaşıcı hastalık açısından titizlikle taranmaktadır. Kan Bankası kan ve kan eserleri hazırlanması konusunda 24 saat hizmet vermektedir.

AMELİYAT

Kalp ameliyatları bu alanda uzmanlaşmış hekimler, teknisyenler ve hemşirelerden oluşan bir takım tarafından yürütülmektedir. Cerrah ameliyata konsantre olurken başkaları hastanın kan dolanımı, teneffüs ve öbür hayati işlevlerini sağlayan aygıtlarla ilgilenmektedir.
Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda koordinatör hemşire sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.

Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinası kullanılmaktadır. Bu aygıt akciğerler ve kalbi devre dışı bırakarak kanın oksijenlenmesini ve bedene kan pompalanmasını sağlar. Böylelikle kalbin itimatla açılıp tamir edilmesi mümkün olabilir. Bu teknikle cerrah kalbin içerisini ve kalp kusurunu rahatlıkla görür ve düzeltir. Ameliyat sonunda pompadan çıkılarak kalp ve akciğerler olağan pompalama ve oksijenlendirme misyonlarına geri dönerler. Kimi operasyonlar kalp-akciğer pompası kullanılmadan yapılabilir ve bu ameliyatlara da “kapalı kalp ameliyatı” denir. Birtakım açık kalp ameliyatlarında hipotermi olarak isimlendirilen bir teknikle ameliyat yapılması gerekebilir. Hipotermi tekniğinde çocuğun beden ısısı düşürülerek kan akımı yavaşlatılır hatta durdurulur ve inanç içerisinde kalbin tamiri yapılır.

Bazı kalp anomalilerinde göğüse çok küçük bir açıklıktan girilerek kimi özel aletler ve görüntü kamera yardımı ile kalp ameliyatları yapılabilir. Minimal invaziv kalp ameliyatları olarak isimlendirilen bu ameliyatlarda yara izi daha küçük ve meçhul, düzgünleşme daha çabuk olacaktır. Fakat bu çeşit ameliyatların her kalp anomalisi için uygun olmadığı bilinmelidir.

AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIKLAR

Çocuğunuza gerekli tetkikler yapılıp kalpteki anomali tespit edildikten sonra çocuk kalp hastalıkları uzmanları ve kalp damar cerrahları yapılan tetkikleri beraberce kıymetlendirerek çocuğunuzun ameliyattan yarar görüp görmeyeceğine karar verirler. çocuğunuzun ameliyat edilmesi kararı, alanında deneyim sahibi ve akademik mesleğe sahip tabiplerin kurul toplantılarında alınmaktadır.

Çocuğunuz çoklukla ameliyattan kısa bir vakit evvel hastaneye yatırılır. Hastanede kalma mühleti ortalama 5 ila 10 gündür. Bu müddet kimi şartlarda uzayabilmektedir. Hastanede kaldığınız sürece bilhassa küçük çocuklar için sevdikleri oyuncaklar ve çocuklara özel olarak hazırlanmış giysiler temin edilecektir. Çoçuğunuzun mümkün olduğu kadar kendini mesken ortamında hissetmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Ameliyat öncesinde çocuğunuzun mümkün olduğu kadar sağlıklı olması son derece değerlidir. Çocuğunuzda ateş, öksürük yahut soğuk algınlığı varsa pediyatrik kardiyolog yahut kalp cerrahını haberdar ediniz. Grup bu sebeple ameliyatın birkaç gün ertelenmesine karar verebilir.
Bazen ameliyat randevusunda değişiklikler olabilir. Örneğin acil bir ameliyat çocuğunuzun ameliyatını geciktirebilir. Siz ve çocuğunuz beklenen ertelemeler için hazırlıklı bulunmalısınız. Çocuklara giydirilen giysileri ve oyun odasını görmeyi dilek ederseniz hastanemiz pediatri servisindeki hasta danışmanları size yardımcı olacaktır. Yaşadığınız bu tecrübenin çocuğunuzun ruhsal durumu ve aileniz üzerindeki tesirleri ile ilgili olarak “yatan hasta bağları yöneticisinden” yardım alabilirsiniz. Pediyatrik kardiyoloğunuz, cerrahınız yahut yatan hasta alakaları yönetcisi ile çocuğunuza duygusal olarak en güzel halde nasıl takviye olabileceğiniz hakkında konuşabilirsiniz. Gerekli görülürse çocuğunuz için psikolog dayanağı sağlanabilir.

Genel Tetkikler

Çocuğunuz ameliyat öncesinde karaciğer, böbrek işlevleri, pıhtılaşma faktörleri açısından incelenir. Fokal enfeksiyon odağının tespiti ve gerekirse tedavisi emeli ile çocuk hastalıkları uzmanı tarafından genel muayenesi ve diş doktoru tarfından diş muayenesi yapılır. Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda cerrahi koordinatörü sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.
Kan Bankasından Kanın Temini
Kalp ameliyatları sırasında kan nakline gereksinim duyulmaktadır. Yapılan ameliyata bağlı olarak muhtaçlık duyulan kann ölçüsü değişmektedir.Genellikle açık kalp ameliyatlarında4-6 ünite, kapalı kalp ameliyatlarında 2 ünite kann kullanılmaktadır. Donör (kan vericisi) kanlarının çocuğunuzla tam olarak uyuşmaması ve kimi teknik nedenlerden ötürü bulunan tüm kanların kullanılması mümkün olmayabilir. Kan örnekleri AIDS, Hepatit (B ve C) ve her türlü bulaşıcı hastalık açısından titizlikle taranmaktadır. Kan Bankası kan ve kan eserleri hazırlanması konusunda 24 saat hizmet vermektedir.

AMELİYAT

Kalp ameliyatları bu alanda uzmanlaşmış hekimler, teknisyenler ve hemşirelerden oluşan bir takım tarafından yürütülmektedir. Cerrah ameliyata konsantre olurken başkaları hastanın kan sirkülasyonu, teneffüs ve başka hayati işlevlerini sağlayan aygıtlarla ilgilenmektedir.

Çocuğunuzun ameliyata hazır olup olmadığı açısından ve gerekli ameliyat hazırlıkları bakımından kıymetlendirilmesi konusunda koordinatör hemşire sizi yönlendirecek ve yardımcı olacaktır.
Açık kalp ameliyatlarında kalp-akciğer makinası kullanılmaktadır. Bu aygıt akciğerler ve kalbi devre dışı bırakarak kanın oksijenlenmesini ve bedene kan pompalanmasını sağlar. Böylelikle kalbin itimatla açılıp tamir edilmesi mümkün olabilir. Bu formülle cerrah kalbin içerisini ve kalp kusurunu rahatlıkla görür ve düzeltir. Ameliyat sonunda pompadan çıkılarak kalp ve akciğerler olağan pompalama ve oksijenlendirme misyonlarına geri dönerler. Kimi operasyonlar kalp-akciğer pompası kullanılmadan yapılabilir ve bu ameliyatlara da “kapalı kalp ameliyatı” denir. Birtakım açık kalp ameliyatlarında hipotermi olarak isimlendirilen bir teknikle ameliyat yapılması gerekebilir. Hipotermi tekniğinde çocuğun beden ısısı düşürülerek kan akımı yavaşlatılır hatta durdurulur ve inanç içerisinde kalbin tamiri yapılır.

Bazı kalp anomalilerinde göğüse çok küçük bir açıklıktan girilerek birtakım özel aletler ve görüntü kamera yardımı ile kalp ameliyatları yapılabilir. Minimal invaziv kalp ameliyatları olarak isimlendirilen bu ameliyatlarda yara izi daha küçük ve belgisiz, güzelleşme daha çabuk olacaktır. Lakin bu çeşit ameliyatların her kalp anomalisi için uygun olmadığı bilinmelidir.
 

AMELİYATTAN SONRA
 

Yoğun Bakım Periyodu :
Ameliyattan sonra çoçuğunuz ağır bakım ünitesine alınacaktır. Burada özel eğitimli hekim, hemşire ve teknisyenler 24 saat hizmet vermektedirler. Çocuğunuz ağır bakımda tüm hayati işlevler bakımından bilgisayarlı elektronik aygıtlarla takip edilmektedir. Ağır bakımdaki aygıtlar ve çocuğa takılı olan tüplerden ötürü tasa etmeyin. Bunların hepsi gerekli ve rutin olarak kullanılan ekipmanlardır. Muhtaçlık kalmadığı vakit yavaş yavaş bu ekipmanların hepsi çocuğunuzdan çekilir. Bu özel aygıtlara örnek olarak aşağıdakiler sıralanılabilir;
Teneffüs makinası (ventilatör)
Soluk borusuna takılı teneffüs tüpü (endotrakeal tüp)
Ekstra oksijen vermek için takılan oksijen maskesi
Göğüste biriken kan ve sıvıları boşaltmak için ameliyat sırasında yerleştirilen tahliye boruları (dren)
Kan, serum ve ilaçların verildiği damar içi uygulamalar
Burnundan takılan mideye ulaşan nazogastrik sonda kalp ritmi ve tansiyonunu monitörden görüntülemek için takılan elektrod ve kablolar üzere.

Çocuğunuzun ameliyat sonrası ağır bakımda takip edilmesi için üstte sıralananların hepsine gereksinim duyulmaktadır. Çocuğunuzun ağır bakımdaki durumu ile ilgili olarak size nizamlı bilgi verilecektir. Sonraki gün telefon ile yahut KVC ağır bakım ünitesi kapısından ağır bakım sorumlusu ile yüzyüze görüşerek hastanız hakkında bilgi alabilirsiniz.

Dışarıdan gelen bireyler tarafından çocuğunuza hastalık bulaşmasını önlemek için ağır bakım ziyaretleri kısıtlı tutulmaktadır. Ağır bakımda kalma müddetinin uzaması durumunda şayet tabibi uygun görürse aileden bir kişi verilen özel giysileri üzerine giyerek çocuklarını ziyaret edebilirler.
Ağır bakımda çocuğunuzu rahatlatmak için sakinleştirici ilaçlar verildiğinden ötürü kendisini uyuklar halde görebilirsiniz. Ağır bakım grubu ameliyattan sonra çocuğunuzda kullanılması gereken özel uygulamalar olursa bunları size açıklayacaktır.

Servis Dönemi

Yoğun bakım ünitesinden çıktıktan sonra çocuğunuz pediatri servisine çıkarılacaktır. Burada çocuğunuzun bakımı ile ilgili olarak siz de kıymetli bir rol üstlenebilirsiniz. Serviste ekseriyetle öksürme ve teneffüs idmanlarını içeren teneffüs terapisi uygulanmaktadır. Böylelikle akciğer ve teneffüs sorunlarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bir müddet sonra çocuğunuzun ağrı kesici ilaçlara daha az ihtiyacı olacaktır.

Çoçuğunuzu yatak içinde doğrulturken iki elinden birden tutun, sırtından ve başından destekleyerek kaldırın. Ameliyat kesisinin gerilmesine neden olacak hareketler yapmayın.

Doktorunuzun tavsiyesine nazaran çocuğunuzu daha faal olmaya teşvik edin ve servis içerisinde dolaştırın. Çocuğunuza drenaj tüpleri ve serum takılı bulunabilir. Bu durum hemşire nezaretinde çocuğunuzu koltuğa oturtmanıza ve dolaştırmanıza mani değildir.

Çocuğunuza dokunmadan evvel ellerinizi yıkamaya ihtimam şovunuz. Göğüs yarası ve tedavi ekipmanlarını gözeterek çocuğunuza sarılabilir, kucağınıza alabilirsiniz. Ziyaretçilerin uzun mühlet içeride kalarak oda havasını kirletmesine ve çocuğunuzu öperek sevmesine mahzur olunuz. Hijyenik açıdan açıkta yiyecek, içecek, giysi bırakmayınız ve oda içi nizamı koruyunuz.
Serviste hemşire ve teneffüs terapistinin uygulamalarına yardımcı olunuz. Hastanedeki tüm çalışanın onun uygunlaşması için çalıştığını ve düzgünleşmesini istediği konusunda çocuğunuza daima telkinde bulununuz. Böylelikle uygulama ve tedavilerin daha tesirli biçimde yapılmasını sağlayarak çocuğunuzun iyleşmesini hızlandırabilirsiniz.

Ameliyattan sonra çocuğunuza bedende su tutulmasını önlemek maksadıyla tuzsuz diet uygulanabilir. Diüretik (idrar söktürücü), antibiotik yahut digoksin üzere ilaçlar verilebilir. Kimi çocuklarda ameliyat tepkisi olarak birkaç gün sonra ateş çıkabilir. Şayet ateş devam ederse hekiminiz ateşin nedenini ve nasıl tedavi edileceğini belirlemek için çocuğunuza birtakım testlerin yapılmasını isteyebilir.
Kısa müddet içerisinde çocuğunuz kendisini daha düzgün hissedecek ve hastaneden ayrılmaya hazır hale gelecektir. Taburcu olmadan evvel yapılan ameliyatın sonuçlarını denetim etmek emeliyle birtakım incelemeler yapılabilir. Çocuğunuz kendini daha uygun hissettiğinde ve hekiminiz çocuğunuzun güzelleştiğine kanaat getirdiğinde meskene dönebilirsiniz. Meskende her gün çocuğunuzun ağrısının azaldığını ve güzelleştiğini göreceksiniz.

Evde Yapılacaklar

Taburcu olduktan sonra konutta kullanılmak üzere size verilen ilaçları titizlikle çocuğunuza verin. İlaç saatlerini ve isimlerini şaşırmamak için buzdolabı üzeri üzere her vakit görünecek bir yere bir ilaç çizelgesi hazırlayın. Hekiminizin verdiği randevu gününe kadar size söylenenleri harfiyen uygulayın. Çocuğunuzun fizikî olarak etkin olmasına hekiminizin tavsiyesine nazaran yardımcı olun.
Çocuğunuza meskende duş aldırabilirsiniz, fakat ameliyat yarasının uygunlaşması içn uzun vadeli sabun temasından kaçınılmalıdır. Bunun için küveti sabunlu suyla doldurmayın yahut duş esnasında ameliyat yarası üzerine bastırarak sabun sürmeyin. Çok sıcak yahut soğuk su kullanmayın.
Çocuğunuzun güzeline gidecek yemekler hazırlayın. Uygunlaşması için uygun beslenmesi gereklidir.
Çok yağlı, tuzlu yahut şekerli yiyecekler vermeyin. Çorba, bebekler için mama üzere yumuşak ve hazmı kolay yiyecekleri tercih edin.

Çocuğunuzun yanında sigara içmeyin ve sigara içilen yerlerden uzak tutun.
Çocuğunuzun göğsünün gerilmesine neden olacak hareketleri yahut yük kaldırmasını 1 ay müddet ile kısıtlayın.

Ateş, teneffüs kahrı, bedende şişme (ödem) ve tabibin verdiği talimatlar doğrultusunda rastgele bir önemli değişiklik olursa kesinlikle hastaneyi arayınız. 

Başa dön tuşu