Kalp Kapak Hastalıkları

Aort Kapak Ameliyatları
Aort kapak nedir?

Aort kapak, kalbimiz ile kanın kalbimizden tüm organlara dağılmasına aracılık eden ana atardamar olan Aorta ortasında bulunan kapakçıktır. Olağanda 3 yaprakçığı vardır. Bu üç yaprakçık kalbimiz kasılırken açılır, gevşediği vakit ise kapanır. Bu yolla su şebekesindeki tek taraflı vana üzere kanın kalbe geri kaçmadan bedene dağılmasını sağlar.
Aort Darlığı Nedir?
Aort kapaktan kanın geçtiği alan olağanda 2.5 – 3.5 cm2dir. Rastgele bir nedenle bu alan 1.5 cm2 altına indiğinde belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Bu devirde sol karıncık dar olan kapaktan kanı bedene pompalayabilmek için kas kitlesini arttırmaya ve büyümeye (hipertrofi) başlar.

Aort Darlığında şikayetler nelerdir?
Aort darlığı uzun mühlet belirti vermeyebilir. Birinci belirti ekseriyetle eforla çabuk yorulmadır. Aort kapak alanı 1cm2 ve altında ise kıymetli, 0,7 cm2 ve altı ise önemli ve kritiktir. İleri aort darlığının en değerli şikayetleri göğüs ağrısı, baş dönmesi ve bayılmadır. Bu üç şikayet ortaya çıktıktan sonra ameliyat edilmediği takdirde hastanın 1 yıl içerisinde kaybedilme ihtimali çok yüksektir.

Aort Darlığının Nedenleri Nelerdir?
Ülkemizde en sık neden erken yaşlarda geçirilmiş bir boğaz (bademcik) enfeksiyonuna bağlı gelişen akut romatizmal ateş sekelidir. Bu devirde başlayan kapakçık harabiyeti vakit içerisinde ilerler, kapakçıklar birbirine yapışır. Vakitle da adeta taşlaşır. Romatizmal olmayan nedenleri ise en sık doğumsal olarak aort kapağının 3 yerine 2 yaprakçıklı ( biküspit )olması ya da yaşa bağlı olarak kireçlenme ( kalsifikasyon ) gelişmesidir. Son neden daha çok yaş ortalamasının ileri olduğu Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde ön plandandır ve ülkemizde de ortalama ömür müddetinin uzaması ile birlikte sıklığında artış gözlemlemekteyiz.

Aort Yetmezliği
Aort kapağının tam kapanamaması sonucu kanı kalbe geri kaçırdığı durumdur. Yetmezliğin derecesi geri kaçan kan ölçüsü ile orantılıdır. Kaçağa bağlı kalpte kan ölçüsü olağanın üzerine çıkar. Çok ölçüdeki kanı daima olarak bedene pompalamaya çalışan kalp vakitle yorulur ve kalp yetmezliği başlar.
Aort yetmezliği nedenleri?
Aort kapak yaprakçıklarında hasarlanmaya neden olan tüm durumlar yetmezliğe neden olabilir. Bunlar en sıklıkla geçirilmiş romatizmal ateşe bağlı yaprakçıkların büzülmesi, kapağın doğuştan 3 yerine 2 yaprakçıklı olması. Künt travmalara bağlı yırtılmalar. Marfan Sendromu üzere gevşek dokuları bulunan hastalarda aort kökünün genişlemesi ve lifletlerin birbirinden uzaklaşması üzere nedenlerdir.

Aort yetmezliğinde şikayetler nelerdir?
Hafif aort yetmezliklerinde hastada yıllarca hiçbir şikayet olmayabilir. Bu periyotta hastalık sinsi bir halde ilerleyebilir.
Yetmezlik ilerleyince kalp atımları sarsıcı bir halde hissedilmeye başlar ve pek çok hastamız bu evrede bize başvurmaktadır. Kişi sol yanına yatınca sarsıntıyı çok fazla hisseder.
Vakitle anjina dediğimiz göğüs ağrısı olmaya baş ( Bilhassa uyku saatlerinde)
İleri kademelerde kalp çok büyür ve kasılma gücü zayıflar. Halsizlik, eforla nefes nefese kalma ve kalp yetersizliği ortaya çıkar

Aort Kapak Tamiri
Günümüzde tüm kapaklarda olduğu üzere aort kapaktaki sorunlarda de öncelikle tamiri tercih etmekteyiz. Tamirin, hastayı kan sulandırıcı ilaç kullanmaktan kurtarması üzere pek çok avantajları bulunmaktadır. Aort yetmezlikleri, darlıklara nazaran tamire daha elverişlidir. Ülkemizde darlıkların yüklü olarak romatizmal ateş sekelinden kaynaklanması ve yaprakçıkların çok taşlaşması darlıkların tamiri konusunda maalesef sonuçları makûs etkilemektedir. Lakin tekrar de karamsar olamamak gerekir bu durum hiçbir formda tamir edilemeyeceği manasına da gelmez. Tamir konusunda ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı ekokardiyografi son derece fikir vericidir. Bunula birlikte tamir kararının en hakikat verildiği yer ameliyat masasıdır. Cerrahın kapağı görerek, dokunarak yaptığı muayene asıl olandır. Bununla birlikte tamir uzun periyot hastayı sorunsuz götürecek, ikinci bir ameliyata gereksinim göstermeyecek formda planlanmalıdır. Bu nedenle ameliyattan beklentinizi cerrahınızla net olarak paylaşmanızı tavsiye ederim. Cerrahınızın bu husustaki açıklamaları sizin için aydınlatıcı olacaktır.

Aort Kapak Değişimi (Replasmanı)
Tamire uygun olmayan hasarlanmış kapakların yapay bir aort kapağı ile değiştirilmesidir. Temel olarak 2 tip kapak kullanmaktayız. Mekanik kapaklar ve biyolojik ( doku ) kapakları. Biyolojik kapaklar kendi içlerinde hayvan kökenli ve kadavradan alınan insan kökenli olarak ikiye ayrılırlar. Ne çeşit bir kapak kullanacağımıza hastamızın yaşına, cinsiyetine, mesleğine, darlığın derecesine ve en değerlisi bilgilendirme yaptıktan sonra hastamızın tercihine nazaran karar vermekteyiz.

Aort Kapak darlığı tedavisinde gelişmeler
Aort darlıklarında ileri yaş ve eşlik eden öteki hastalıklar nedeniyle açık kalp ameliyatının yüksek riskli olabileceği hastalarda aort kapağını TAVI ismi verilen formülle, göğsün sol alt ucundan küçük bir kesi ile yahut kasık atar damarından yerleştirdiğimiz yeni bir kapak ile değiştirebilmekteyiz. Bu tekniği kardiyolog arkadaşlarımızla birlikte takım çalışması biçiminde gerçekleştirmekteyiz. Bu teknik için değerli olan hastanın düzgün seçilmiş olmasıdır. Standart cerrahiye uygun olmayan hastalar için geliştirilmiş olan bu sistem çok yaşlı hastalarımız için bir çıkış yolu olabilmektedir. Bununla birlikte göğüs açılarak ya da küçük kesi ile yaptığımız açık kalp ameliyatı altın standart olarak aort darlıklarının tedavisindeki yerini korumaktadır.

Mitral Kapak Ameliyatları
Mitral kapak nedir?

Mitral kapak kalbimizin kasılması esnasında kanın sol kulakçıktan karıncığa atılmasına müsaade veren, gevşemesi esnasında ise kapanıp geri kaçmasına pürüz olan kapakçıktır. 2 yaprakçığı vardır.

Mitral Darlık Nedir?
Mitral kapak yaprakçıklarının birbirine yapışması, sonucunda kan daralmış mitral kapaktan rahat geçemez ve sol kulakçıkta olması gerekenden daha fazla kan birikir ve pek çok sirkülasyon sorununa sebep olur.

Mitral darlıkta şikayetler nelerdir?
Olağan mitral kapağın alanı 4 -6 cm² dir. Bu alan 2.5 cm² altına düşerse şikayetler ortaya çıkmaya başlar.
Birinci şikayetler halsizlik ve çabuk yorulmadır.
Kapak alanı 1.5 cm² altına inince nefes darlığı şiddetlenir.
Bir öbür sorun de atrial fibrillasyon dediğimiz ritm bozukluğudur. Atrial fibrillasyonda kulakçık içerisinde kanın yavaşlamasına bağlı olarak pıhtılaşması kolaylaşır. Pıhtılar koparak başta beyin üzere hayati organların damarlarını tıkayıp felç üzere önemli sorunlara neden olabilir.
Tedavi edilmemiş mitral darlık hastalarında vakitle kalbin sağ tarafında da yetmezlik başlar ve bu durumda bacaklarda ödem, karaciğerde büyüme ve son evrede karında sıvı birikmesi meydana gelebilir.
Mitral darlık ne vakit ameliyat edilir?
Ekokardiyografi ( kalbin ekranda hareketli görüntülenmesi) ölçümleri ve gerekli durumlarda kateterizasyon bulgularının yanı sıra hastanın efor kapasitesi ve şikayetlerine nazaran karar vermekteyiz.
Efor kapasitesi tüm kapak hastalıklarının kıymetlendirilmesi ve tedavisine karar verilmesinde kıymetlidir. Bu nedenle tüm dünyada olduğu üzere biz de New York Kalp Birliğinin ( NYHA ) işlevsel sınıflamasını kullanmaktayız.
NYHA Class I: Rastgele bir yakınması olmayan
NYHA Class II: Ağır aktivite ile şikayeti olanlar
NYHA Class III: Günlük kolay aktivite ile bile şikayeti olanlar
NYHA Class IV: Dinlenme durumunda bile şikayeti olanlar
Buna nazaran atriyal fibrillasyonlu ve şikayeti fazla olan hastalar ile Class III ve IV kümesi hastalar ameliyat adaylarıdır.

Mitral darlıkta kapak tamiri
Fibrotik darlık dediğimiz kapak yapılarının çok bozulmadığı durumlarında, tamirden pek güzel sonuçlar alabilmekteyiz. Lakin darlık sebebi romatizmal ateş olup kapak dokuları adeta taşlaşmış hastalar optimal bir tamir için uygun değildir. Bu durumda, kurallar zorlanarak gerçekleştirilen tamirlerde bile, hastalar sıklıkla 6-7 yıl içerisinde ikinci bir ameliyatla kapak değişimine gitmektedir. Bu nedenle romatizmal mitral darlık hastalarında kapak değişimini tamire oranda daha çok tercih etmekteyiz.
Mitral Yetmezlik Nedir?
Mitral yetmezlik kalbin kasılması esnasında mitral kapağın tam kapanamaması ve kanın sol karıncıktan, sol kulakçığa geri kaçmasıdır. Kaçan kanın ölçüsüne nazaran (birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü) derecelendirilir.

Mitral yetmezlik neden olur?
Romatizmal kalp hastalığına bağlı tek başına oluşması enderdir lakin bu sebepten oluşmuş mitral darlıklara sıklıkla eşlik edebilir.
Halk ortasında kalp kapağında çökme olarak tariflenen mitral kapak prolapsusu bilhassa gelişmiş ülkelerdeki sık nedenlerdendir (her prolapsusu ameliyat gerektirmez!)
Doğumsal olarak kapak yapısında ya da kapak altı yapılarda bozukluklar olabilir.
Marfan Sendromu üzere doku hastalıkları ile ortaya çıkabilir.
Koroner arter hastalığına bağlı kalp krizi geçiren hastalarda gelişebilmektir.

Mitral yetmezlikte şikayetler nelerdir?
Hafif ve orta derecede mitral yetmezliklerde hastanın şikayetleri hayli azdır. Pek çok hasta da ömürleri boyunca her hangi bir ilerleme olmadan bu halde devam edebilmektedir. Bu periyotta tertipli takip son derece değerlidir.
Fakat vakit içerisinde yetmezliğin ilerlemesi durumunda sol karıncığın gereğinden fazla çalışması sonucu yetmezlik oluş Hastada çabuk yorulma ve çarpıntı başlar.
Vakitle nefes darlığı ortaya çıkar. Günlük işlerde ve nihayet istirahatte bile nefes darlığı oluşmaya başlar ve bu durumda bacaklarda ödem, karaciğerde büyüme ve son evrede karında sıvı birikmesi meydana gelebilir.

Mitral yetmezlik ne vakit ameliyat edilir?
Ekokardiyografi, gerektiğinde kateter ve koroner anjiografi bulguları ile hastanın şikayetlerine nazaran karar vermekteyiz. Sol karıncığın genişleme derecesi karar vermede belirleyicidir. Bunun dışında kalbin pompalama gücü, ritmi ve akciğer atardamarı basınçları da fikir vericidir.
Mitral yetmezlikte kapak tamiri
Mitral yetmezlikte kapak tamiri birinci tercih ettiğimiz sistemdir. Maksat kişinin kendi kapağının korunarak tamir sistemleri ile onarılmasıdır. Tamirle kurtarılabilecek her mitral kapağa bu bahtı vermenin en doğrusu olduğu fikrindeyim. Kişinin kendi kapak dokusunun kullanılması ve kapak altı yapıların korunması daha fizyolojik bir durumdur, bu yolla hem erken devir hem de geç devir sonuçları daha güzel oluyor.
Mekanik kapaklardaki üzere kan sulandırıcı ilaç gereksiniminin olmaması da ömür kalitesi açısından çok değerli. Mitral kapak yetmezliğinde hastaların pek birçok kapak tamirine uygundur. Fakat her hastada tamirin mümkün olamayabileceği ve bu hastalarda kapak değişiminin gerekebileceği bilinmelidir. Yetmezliğin kapak tamiri ile mi yoksa kapağın değiştirilerek mi tedavi edileceği kalp cerrahının hastasını değerlendirmesiyle mutlaklık kazanmaktadır. Tamir konusunda ameliyat öncesi yapılan ayrıntılı ekokardiyografi son derece fikir verici olmaktadır. Bunula birlikte tamir kararının en yanlışsız verildiği yer ameliyat masasıdır. Kapağı görerek, dokunarak yaptığımız muayene asıl olandır. Gerçekleştirilecek tamir hastayı uzun devir sorunsuz götürecek, ikinci bir ameliyata gereksinim göstermeyecek biçimde planlanmalıdır. Bu nedenle ameliyattan beklentinizi cerrahınızla net olarak paylaşmanızı tavsiye ederim. Cerrahınızın bu bahisteki tecrübesi ve açıklamaları sizin için aydınlatıcı olacaktır.

Mitral kapak değişimi (Replasman)
Kapak değişiminde kullanılan teknik kıymetlidir. Şahsî olarak her hastamda subvalvuler yapı dediğimiz kapak altı oluşumları müdafaayı tercih etmekteyim. Bu teknik hastalarımızın hayat uzunluğu işlevsel kapasitelerinin daha yeterli olmasını ve yeni kapakları ile ömür uzunluğu problemsiz bir formda hayatlarını sürdürmelerini sağlamakta.
Hangi hastalar mitral kapak tamirine uygun?
Bu sorunun yanıtı kapağınızdaki sorunun yetmezlik mi, darlık mı olduğu ve bu sorunların derecesi ile ilgilidir.
Kapak ameliyatlarında bilinmesi gereken mevzular;

Benim için en uygun kapak hangisi?
Bu sorunun yanıtı için metal kapak ve biyolojik kapakların avantaj / dezavantajları ile ilgili kısımları okumanızı tavsiye ederim.
Metal kapakların avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Ömürlerinin insan ömründen uzun olması en büyük avantajlarıdır. Tek ameliyatla sorun çözülmüş olur. Kan sulandırıcı ilaçlarını ( Coumadin) tertipli kullanan ve takiplerini tertipli yaptıran hastalar ezasız olarak ömürlerine devam ederler. Bununla birlikte kan sulandırıcı ilaçlarını tertipli kullanmayan yahut ileri yaş ya da bakım sorunu nedeni ile ilaç kullanımında sorunu olan hastalarda mekanik kapakların üzerinde oluşabilecek pıhtılaşmaya bağlı tıkanma ya da pıhtının kopması sonucunda felç riskleri vardır. Mekanik kapak tıkanması durumunda, çok erken evrede ilaç tedavisi ile çözülebilme ihtimali olmakla birlikte, tamamına yakınında acil ameliyat gerekir. Bir öbür dezavantajları ise ilacın çok ölçüde kullanılması halinde kanamaya yol açabilmesidir. Lakin günümüzde hastalarımızın bilinçlenmesi, sıhhat hizmetlerinin yaygınlaşması üzere pek çok nedenden ötürü tıkanma ya da pıhtılaşma üzere komplikasyonlarla son derece az karşılaşmaktayız. Buna ek olarak teknolojini ilerlemesi sayesinde diyabet hastalarının kendi konutlarında şekerlerini ölçtükleri aygıtlara benzeri kan ölçüm aygıtları ile kan sulandırıcı ilaç düzeylerini ölçmek çok daha kolay hale gelmiştir.

Hayvan kökenli biyolojik kapakların avantajları ve dezavantajları nelerdir?
Bu kapakların en büyük avantajı kan sulandırıcı ilaca muhtaçlık göstermemeleridir. Pıhtılaşma ya da fazla dozda kan sulandırıcı kullanımına bağlı kanamaya sebep olma riski yoktur. Gebelik planlayan genç bayanlar ve ilaç kullanımı külfetli olabilecek ileri yaşlı hastalarımız ya da meslekleri gereği kesiklerin sık yaşandığı (metal emekçileri, camcılar) hastalarımız için birinci tercih ettiğimiz kapaklardır. Kan sulandırıcı ilaçların gebeliğin erken devirlerinde bebek üzerinde olumsuz tesirleri olabileceği tıpta uzun müddettir bilinen bir gerçektir. Ayrıyeten mekanik kapak kullanılan hastalarda her türlü cerrahi teşebbüste kanama olmaması için ilacın kesilmesi ve cilt altı kan sulandırıcı iğnelerle bu periyodun atlatılması gerekmektedir. Biyolojik kapaklar kan sulandırıcı ilaçların kanama oluşturma riskini yahut kesilmesine bağlı oluşabilecek zorlukları ortadan kaldırır. Biyolojik kapakların dezavantajları ise vakit içerisinde yıpranarak ikinci bir ameliyata gereksinim gösterebilmeleridir. Eski model biyolojik kapaklarda ortalama 8 yıl içerisinde kapağın tekrar değişimi gerekli olmaktayken günümüzde kullandığımız biyolojik kapakların ömrü 15 yıl ve üzerine çıkabilmektedir. Dezavantaj üzere görülse de bu müddet hem çocuk doğurabilme hem de kan sulandırıcı ilaçların yan tesirleri göz önüne alındığında son derece değerlidir. Ayrıyeten paylaşmak istediğim bir başka değerli bilgi de 65 yaş ve üzerinde bu kapakların yıpranmalarının daha azaldığıdır. Bu da ileri yaşlı hastalarımız için bir öbür avantaj olmaktadır.
İnsan kökenli (kadavradan) biyolojik kapakların avantajları ve dezavantajları nelerdir
Çocuklarda ve endokardit dediğimiz kalbin iltihaplanması ya da enfenkte olması olarak basitçe tanımlayabileceğimiz durumlarda avantajlıdır. Endokakardit varlığında enfekte olan tüm alan çıkarılır. Aort kapak tutulumlarında insan kaynaklı aort kapak hem etraf dokularının kullanılabilmesi hem de enfeksiyona mekanik kapaklara nazaran daha dirençli olması nedeniyle tercih sebebidir. Bu kapaklar da hayvan kökenli kapaklar üzere kan sulandırıcıya ihtiyaç göstermez. En büyük dezavantajı ise temininin kısıtlı olmasıdır.

Kapak ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeliyim?
Öncelikle şunu bilmenizde yarar vardır: ameliyat oldunuz ve kalbinizdeki sorundan kurtuldunuz. Artık daha güvendesiniz. Hangi ameliyat tipi olursa olsun olumlu bir bakış açısı güzelleşmenizi muhakkak hızlandırır. Ameliyat sonrasında taburcu olurken size anlatılan ve önerilen antrenmanları sistemli yapmanız son derece yararlıdır. İlerleyen devirlerde aort kapağını tamir ettiğimiz hastalarımıza çok ağır kaldırmak, zorlayıcı ağır sporlar yapmak, kronik kabızlık üzere beden içi basıncını gereğinden fazla arttıracak durumlardan kaçınmalarını tavsiye etmekteyiz. Bunun dışında yürümek, yüzmek, bisiklete binmek üzere her türlü sporu yapabilirsiniz. Metal kalp kapağı kullandığımız hastalarımızın en çok dikkat edecekleri husus kan sulandırıcı ilaçlarının nizamlı kullanımı ve takibidir. Üstte metal kalp kapaklarının avantaj ve dezavantajları kısmında bahsettiğim üzere günümüzde takip son derece pratik hale gelmiştir. Lakin burada değerle vurgulamak istediğim bir bahis takiplerinizin nizamlı olarak bir tabip tarafından gerçekleştirilmesidir. Meskende takip araçları tabibe başvurma sıklığınızı azaltsa bile doktorunuzla bu bahiste yapacağınız işbirliği son derece değerlidir. Spor yaparken ve günlük hareketlerinizde en çok dikkat edeceğiniz şey ise düşme, çarpma vb. nedenlerle yaralanmamanızdır. Ameliyat sonrası idmanlar ve spor konusunda rahat olun. Hastalarımıza çok zorlayıcı idmanlar yerine yürümek, yüzmek, jogging ( kısa adımlarla yavaş koşu) üzere daha sağlıklı sporları tavsiye etmekteyiz. Bu doku kapağı kullandığımız hastalarımız için de geçerlidir.

Kapak ameliyatı sonrası beslenmem nasıl olmalı?
Kapak ameliyatı sonrası hastanın beslenmesi, aldığı besinler kan sulandırıcı ilaçların tesirini değiştirebileceğinden dikkatle düzenlenmelidir. Bunun için Coumadin ( kan sulandırıcı ) kullanan hastalarımız mevsim geçişlerine dikkat etmeliler. Tüketilen besinlerin mevsime nazaran değişiklik göstermesi ya da ölçülerindeki oynamalar kan sulandırıcı ilaçların aktifliğini değiştirebilmektedir. Greyfurt, brüksel lahnası, mayonez, avakado üzere yiyecekler Coumadin dozunu etkileyeceği için sonlu tüketilmeliler. K vitamini içeren yeşil yapraklı besinlerin tüketiminde artış Comadin aktifliğini azaltabilmektedir. Bu türlü durumlarda benim tabip olarak şahsi tercihim tüketilen besinlerde azaltma ya da yasaklamak yerine kullanılan ilacın dozunu ayarlamak olmaktadır. Diyetin istikrarlı tutulması da son derece kıymetlidir, besinleri her zamanki sıklıkta ve ölçüde tüketmeye ihtimam göstermenizi tavsiye ederim. İlaç dozu sizin beslenme üslubunuza nazaran ayarlanacaktır. Sıhhat deposu olan yeşil sebzelerin her vakit tüketilmesi taraftarıyım.

Kapak ameliyatı oldum gebe kalabilir miyim?
Öncelikle bu türlü bir niyetiniz varsa bunu ameliyattan evvel cerrahınızla paylaşmanızı tavsiye ederim. Ameliyat olduktan sonra buna karar vermişseniz yeniden gebe kalmadan evvel bu fikrinizi cerrahınızla paylaşmanız en doğrusudur. Biyolojik kapak konmuş hastalarda bu durum sorun yaratmazken metal kapak takılmış hastalar lakin çok yakın takiple doğurtulabilmektedir. Mecburen kan sulandırıcı ilaçlarda çeşitli düzenlemeler yapmak gerekir ki bu süreç hem hasta hem de tabip için zahmetli bir süreçtir.
Kapak ameliyatı sonrası cinsel yaşam
Ameliyatınız göğüs kemiği açılarak da yapılsa , küçük kesi ile de yapılsa birinci 4 -6 hafta temkinli olmakta yarar vardır. Bu göğüs kemiği açılan hastalar için de kâfi bir müddettir. Cinsel bağ esnasında salgılanan adrenalin süreksiz de olsa çarpıntıya nadiren de ritm bozukluğuna neden olabilir. Lakin akılda tutulması gereken artık daha sağlıklı olduğunuz, bu birinci haftalar geçtikten sonra eskisinden çok daha güzel olacağınınızdır. Ameliyat sonrası muhtemel sorunlar ekseriyetle bilgi eksikliğinin oluşturduğu dehşetlerden kaynaklanan süreksiz ruhsal durumlardır. Günümüzde ameliyat esnasında aldığımız teknik tedbirler sayesinde muhtemel organik problemlerin önüne geçmekteyiz. Tavsiyem cinsellik konusunu ameliyattan evvel ya da sonra cerrahınızla rahatlıkla konuşmanızdır. Bu mevzuda sizin ya da eşinizin başınıza takılanları sormanız, kâfi bilgi sahibi olmanız her şeyi kolaylaştırır.

Evde kullanılan kan ölçüm araçları inançlı midir?
Evet inançlıdır. Bizi bu hususta yaptığımız ve kalp damar cerrahisi alanındaki çok prestij gören memleketler arası bir tıp mecmuasında yayımlanan klinik araştırmamızda hastanede ölçülen kıymetler ile kişinin kendi ölçümünü yapabildiği aygıtlarla ölçüm sonuçları uyumlu bulunmuştur.

Başa dön tuşu