Karın Duvarı Nedir? Yapısı Nasıldır?

Karın duvarı (iç karın), birbirine bağlı kas gruplarıve zarlar tarafından oluşturulan ve tıpkı bir silindir üzere iç organları sararak, onları koruyan bir yapıdır. Tıpkı vakitte bu kas gruplarının hareketleri, gövdenin farklı istikametlere eğilmesi ve dönmesini denetim etmektedir. Bu silindir şeklindeki karın duvarının ön kısmını, göğüslerin çabucak altından başlayıp, kasığa kadar yanyana uzanan bir çift kastan oluşturulur. Bu kaslara ‘Rektus Abdominis Kasları’ ismi verilir. Rektus kasları, gövdenin öne yanlışsız hareketini (mekik hareketi) sağlar ve tüm karın duvarının en zayıf yeri, iki rektus kası arasında uzunluklu boyunca uzanan kalın zardır.

Gebeliğin Karın Duvarında Oluşturduğu Deformasyonlar Nelerdir? 

Gebelik periyodunun bilhassa son aylarında karın güzelce büyür. Fazla kilo alan ya da karın yapısı yeteri kadar sağlam olmayan bayanlarda karın duvarı genişler. Birebir vakitte rektus kaslarını bir ortada tutan zar yırtılır ve ortalarında boşluk oluşacak formda kaslar birbirinden uzaklaşır. Bu duruma ‘Rektus Diyastazı’ ismi verilir. 

Özellikler tekrarlayan gebelikler sonrasında; birbirinden uzaklaşan rektus kasları arasından mide öne gerçek yer değiştirir, genişler. Hacmi artan mide, tokluk hissinin oluşumunu geciktirir, daha fazla yemek yenmesi sonrasında mide daha öne çıkar. Bu durum bayanda hem karın sarkması hem de şişmanlık (obezite) olarak ortaya çıkar. Karın bölgesinin yağlanması ve genişlemeye bağlı deri sarkması tabloya eşlik eder. Sonuç olarak; göbek deliğinin çabucak üzerinde şişlik ile karakterize midenin genişlemesi ve göbek deliğinin altında deri sarkması kalıcı bir sorun olarak ortaya çıkar.

Karın Sarkmasının Oluşturduğu Problemler Nelerdir? 

En kıymetli sorun önlenemeyen kilo alımı ve şişmanlıktır. Bu hastalar gece boyunca mide içeriğinin boşalmasına bağlı sabahları kendilerini daha ince ve formda hissederler. Lakin birinci öğünle birlikte midenin öne hareketi tetiklenir ve karın sarkması ortaya çıkar. 

Kişi karın sarkması nedeniyle olduğundan daha yaşlı ve formsuz görünürken, ileri derece kilo alımlarında kişinin hareketliliği azalır. 

Karın sarkması bilhassa bayanın kendi bedenini beğenmemesi, kendine güven duygusunda azalma ve giyecekleri üzerine yakıştıramaması, bedeninin dikkat çekmesinden kaçınma üzere münasebetlerle toplumsal ortamlardan uzaklaşması sonuçlarını doğurur. 

Karın Germe Ameliyatı(Abdominoplasti) Nedir? 

Gerek sarkan karın derisinin toplanması, gerekse genişleyen ve birbirinden ayrılan, uzaklaşan karın kaslarının tekrar toparlanmasını sağlayan ameliyata ‘Abdominoplasti’ ismi verilir. Bu ameliyatta; sezeryan kesisine benze ancak daha uzun bir kesi yapılarak, evvel deforme olmuş karın kaslarına ulaşılır. Bu kaslar uzunluklu boyunca birbirine dikilerek, ortalarındaki ayrışma giderilir. Bu işleme ‘Rektus Plikasyıonu’ ismi verilir. 

Karın Germe Ameliyatının Tipleri Nelerdir? 

Karın germe ameliyato küçük ve tam olarak 2 tipte yapılabilir. Ameliyatın hangi tipte yapılacağını belirleyen şey rektus kaslarındaki gevşeme derecesi ve derideki sarkma ölçüsüdür. 

Tam Karın Germe Ameliyatında; Göbek deliği yerinden ayrılarak, birbirinden ayrışmış kaslar yukarıdan aşağı kadar birbirine yaklaştırılır ve göbek deliğinden itibaren alttaki doku tamamen çıkarılır. 

Mini Karın Germe ameliyatında ise süreç yalnızca göbek deliğinin altında kalan kısma uygulanır, göbek deliği yerinden ayrılmaz. 

Başa dön tuşu