KARIN GERME (ABDOMINOPLASTi)

Karın germe operasyonu yahut abdominoplasti, karın duvarındaki fazla deri ve yağları uzaklaştırmayı ve karın kaslarındaki sarkmayı gidermeyi amaçlayan bir operasyondur. Karın duvarındaki çok sarkmalar bile bu operasyonla giderilebilir. Bu operasyonda karın derisi kas üzerinden kaldırılarak aşağıya hakikat gerilmekte fazlalıklar alınarak tekrar yerine dikilmektedir. Karın duvarındaki kaslara özel dikişlerle katlanarak yahut özel bir takviye doku (meş) ile destek edilerek sıkılaştırılmaktadır. Karın duvarındaki fazla yağlar (özellikle üst karındaki) operasyonun başında liposuction tekniği ile alınarak sonucun daha da yeterli olması sağlanabilmektedir.

Kimlere yapılabilir?

Bu operasyon erişkin yaştaki bayan ve erkeklere uygulanabilir. En uygun adaylar genel beden tartıları olağan, ancak karınlarında (özellikle alt karınlarında) yağ birikimi ve deri fazlalığı olanlardır. Lakin her hastaya uygulanabilecek karın ve bel germe teknikleri de mevcuttur.

Hastaların abdominoplasti öncesinde diyet yapmaları operasyon sonucunun daha uygun olmasını sağlayacaktır.

Sigara

Bu operasyon öncesinde sigara kesilmeli yahut çok azaltılmalıdır. Bu hem genel anestezideki rahatlık, hem de karındaki yaranın uygunlaşması açısından uygun olacaktır.

Operasyon sonrasında hamilelik

Hasta evli ve operasyon sonrası gebe kalabilecekse operasyon bu duruma nazaran farklı teknikte yapılmaktadır.

Operasyon izleri

Abdominoplastide uygulanan tekniğe nazaran karın alt kısmında 15-20 cm. den (mini abdominoplasti) 50-60 cm’ ye (tam abdominoplasti) kadar değişen bikini içinde kalacak bir skar (yara izi) olacaktır. Operasyondan evvel hasta ile konuşularak operasyon izlerinin nerede kalacağı kararlaştırılır. Operasyondan birkaç hafta sonra da hastalar önerilen ilaç ve masajı uygulayarak operasyon skarının (izinin) daha hoş kalmasını sağlayabilirler.

Operasyon

Abdominoplasti tekniğe nazaran 3 ila 5 saat sürer. Anestezi olarak genel anestezi seçilir. Operasyon sonunda alana yapılan uzun tesirli lokal anestezikler sayesinde hastalar operasyon sonrası vakti ağrısız olarak yahut çok minimal ağrılarla geçirmektedirler. Bundan sonrasında da gerekli analjezi (ağrı giderme) ağızdan alınan ilaçlarla sağlanmaktadır.

Olası riskler

Günümüzde genel anestezide gelişen teknikler (aletler, ilaçlar vb) ve tecrübe sayesinde riskler son derece azalmıştır. Operasyonların birçok hastanın konforunun en uygun olduğu genel anestezi ile yapılmaktadır.

Operasyon sonrası deri altında kan toplanması (hematom), enfeksiyon, yara yeri sorunları çok az ancak mümkün komplikasyonlardandır. Bunlara karşı operasyon alanına kesinlikle diren (içeride biriken kanı boşaltacak boru) konmakta, antibiyotik, yara alanı için uygun pansuman ve gerekli destekleyici ilaçlar (yara izini düzelten jeller, masajlar) uygulanmaktadır.

Operasyon sonrası dönem

Operasyon sonrası hasta 2 yahut 3 gün hastanede kalmaktadır. Hastaya özel korseler giydirilerek toplumsal ve iş hayatına biran evvel kavuşması sağlanmaktadır. Hasta olağanda operasyon sonrası 5-6. gün günlük hafif aktivitelerine dönebilir. 15-18 günde etkin ömrüne başlayabilir. 6-8 haftada spor aktiviteleri yapabilir hale gelir.

Başa dön tuşu