Kepçe Kulak

Kulakta doğuştan yahut kazanılmış, birçok değişik biçim bozuklukları görülebilir. En sık

rastlanılan ve estetik görünümü bozan hal sorunu kepçe kulaktır. Kepçe kulakta estetik

olmayan manzarayı veren şey, kulağın kafatası ile yaptığı açının olağandan fazla olmasıdır.

Bu yüzden kulak olduğundan daha büyük ve karşıdan bakıldığında dikkat cazibeli biçimde çıkık

görünür. Bu meseleye açının geniş olması dışında kulak içi kıvırımlarının (anti-helix) yokluğu

da eşlik edebilir. Ameliyatta hedef kulağın baş ile yaptığı açıyı olağan hale getirmek ve

ayrıca bu kıvrımları tekrar oluşturmaktır.

Kepçe kulak sorunu bilhassa çocuklarda toplumsal sorun haline gelebilir. Okul

döneminde öbür çocukların alaylarına maruz kalan çocuğun ruhsal gelişimi olumsuz

etkilenebilir. Bu nedenle kepçe kulak sorununun ameliyatla düzeltilmesi için en uygun

dönem okula başlamadan evvelki 6 yaştır. Lakin daha sonra da rastgele bir yaşta

düzeltilebilir. Erişkinlikte de kepçe kulak estetiğinin talep edilmesi sık rastlanan bir

durumdur.

Kepçe kulak ameliyatı, hastane ortamında çocuklarda genel anesteziyle, erişkinlerde

ise lokal anesteziyle yapılır ve 1 saat civarında sürer. Operasyon kulağın gerisinden yapılır

ve kulak kıkırdaklarının olması gereken kıvrımları için ve açıyı düzeltmek için kalıcı dikişler

atılır. Kesi yeri ayrıyeten dikişlerle kapatılır. Kepçe kulak ameliyatı sonrası hasta evine

dönebilir. Kulak 2-3 gün boyunca bandajlı kalır. Ameliyat sonrası oluşan ödem 2 hafta içinde

çözülür. Kulağın son biçimini alması birkaç ay sürer, fakat bu müddet içerisinde hastayı rahatsız

edebilecek ir imaj oluşturmaz.

Ameliyattan çabucak sonra ağrı pek olmamakla birlikte, ilerleyen vakitte ağrı

artacağından tabibin önerdiği ağrı kesici sistemli olarak kullanılabilir. Ameliyat lokal

anestezi ile olmuşsa yarım saat ağızdan besin alımına başlanabilir, genel anestezi ile olmuşsa

operasyon sonrası 4 saat beklemek gerekir. Ameliyat lokal anestezi ile olmuşsa hasta hemen

ayağa kalkabilir. Şayet ameliat genel anestezi ile yapıldıysa, hastanın o gün müşahede altında

bulunması gerekir.

Ameliyat duyma yetisine ziyan vermez. İz, kulak ile baş ortasındaki kıvrımda

olduğundan arttan bakıldığında bile fark edilmesi zordur. Bu ameliyatın çok ince biz izi

vardır ve vakitle silikleşir. Ayrıyeten ameliyat sonrası görünüm de çok doğaldır.

Ameliyatta kendinden eriyen dikişler kullanıldığında, dikiş alınması kelam konusu

değildir. Fakat kendinden erimeyen dikiş kullanıldığında 10’ uncu günde dikişler alınmalıdır.

Hasta ameliyatın sonraki günü işine başlayabilir.

Başa dön tuşu