KEPÇE KULAK ESTETİĞİ

Günümüzde kepçe kulak deformitesi, toplumun %5’inden daha birçoklarını tesirler. Her ne kadar hasta üzerindeki fizyolojik tesiri kıymetsiz olsa da, ruhsal ve estetik olarak önemli tesirleri olur. Kepçe kulak deformitesi temelde, kulak kepçesinin kafatasıyla yaptığı açının fazla olmasından, dış kulak kıvrımının oluşmamasından ve kulak kepçesinin derinliğinden oluşur.

Kulağın gelişimi: 1 yaşında, erişkin kulak genişliğinin %90’ına, 10 yaşında % 97-99’una ulaşılır. Kulağın uzunluk gelişimi daha yavaş olur. Şöyle ki 1 yaşında kulak uzunluğunun %75’i, 10 yaşında %93’üne ulaşılır.

Ameliyat vaktinin planlanması: Ameliyat vaktinin seçiminde, kulak gelişiminin yeterliliği, deformiteden kaynaklanan ruhsal gerilim, kulak kıkırdağının esnekliği göz önüne alınır. 6 yaşından sonra kulak kıkırdağı sertleşmeye başlar. Yapılan bir araştırmada gösterilmiştir ki 6 yaşından evvel ameliyat edilen hastalarda, prosedürden 10 yıl sonra nüks oranı (tekrarlama riski) % 1.8; bununla bir arada 6 yaşından sonra ameliyat edilen hastalarda ise % 30’dur. Bu sebeplerle sıklıkla okula başlamadan evvel bu hastaların ameliyat edilmesini önerilir. Birebir vakitte, çocuk okulda arkadaşlarının alaylarına maruz kalarak gerilim yaşamaz.

Ameliyat tekniği: Kepçe kulak ameliyatı çocuklarda genel anestezi, erişkinlerde ise bölgesel anestezi ile yapılır. Kulak gerisinden yapılan kesi ile çalışılır. Ameliyattan sonra 3-5. gün pansuman açılır. Bir hafta -10 gün ortası dikişler alınır. Daha sonra hastanın 3 hafta daima, akabinde 1 ay da geceleri tenisçi bandajı kullanması istenir.

Komplikasyonlar (İstenmeyen sonuçlar): Aşağıda saydığım komplikasyonlar kitabi bilgi olup, hastanın bilgilendirilmesi kesinlikle gereklidir. Fakat pratikte, kendi hastalarımda neredeyse hiçbiri ile karşılaşmamaktayım.

  • Enfeksiyon: Ameliyat sırası ve sonrasında antibiotik kullanımı ile bu komplikasyon engellenir.
  • Hematom (Kan toplanması): Bu bölge kan toplanmasının çok sık görüldüğü bir bölge olmamakla bir arada, ameliyattan sonra kulaklarda oluşabilen şiddetli ağrının sıklıkla sebebidir. Bu durumda pansumanın açılıp içeride birikmiş kanın boşaltılması gerekir. Fakat ameliyatta titiz çalışılması, en ufak damarların bile tutulması ile bu komplikasyona pek sık rastlanmaz.
  • Asimetri: Çift organların hiçbiri büsbütün simetrik olmayıp, minimal asimetrilerin olması olağandır.Eğer önemli asimetri varsa bu düzeltilmelidir. Uygun bir planlama ile bu komplikasyonla da karşılaşmıyoruz.
  • Overcorrection (Fazla düzeltme): Kulakların kepçeliğinin giderilirken başa çok fazla yapıştırılmasıdır. Bu son derece doğal olmayan bir görünüme yol açar. Büsbütün cerrahın yeteneği ve tekniği ile ilgili bir sonuçtur. Bence bu deformite ile karşılaşılacağına, kâfi ölçüde düzeltilerek doğal bir sonuca ulaşmak çok daha doğrudur.
  • Nüks (Tekrarlama riski): Bu risk, kullanılan tekniğe, cerrahın kulak biomekaniğini ve kıkırdağını yanlışsız değerlendirmesine, ameliyat sonrası bandajın tertipli kullanılıp kullanılmamasına nazaran %1-30 ortasında değişir.

Sonuç: Kıkırdağı bükme, eğme, dikişle şekillendirme, kıkırdak çıkarılması, zayıflatılması ve şekillendirilmesi üzere yüzlerce ameliyat tekniği tanımlanmıştır.Kulak yapısı ve anatomisinin, hastanın deformitesinin klinik olarak hakikat kıymetlendirilmesi, cerrahın yeteneği ve hastaya uygun tekniğin seçilmesi, operasyonun mümkünse okul öncesi periyotta yapılması, ameliyat sonrası azamî estetik sonucun alınmasını sağlar.

 

Başa dön tuşu