Koroner Bypass Ameliyatı

Koroner Bypass Ameliyatı

Koroner kalp hastalığı dünyada hala vefat nedenleri ortasında 1.sırada yer almaktadır. Günümüzde genç yaşlarda bile mevt nedenidir. Bilhassa ailede kalp krizi hikayesi olan hastalar risk faktörleri (sigara, şişmanlık, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı, 65 yaş üstü) de varsa kalp krizine adaydır. Kalp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en kıymetli sebebi kalbi besleyen (koroner) damarların içine yağ birikintilerinin oturmasıdır. Çok genç yaşlarda ise sebep bir pıhtının koroner damarlara ulaşıp apansız tıkamasıdır. Koroner anjiografi teşhisi kolaylaştırmakta ve yapılacak tedaviyi yönlendirmektedir.

Tedavide

  • 1. Balon Anjiyoplasti ve Stent

Koroner Balon Anjiyoplasti, koroner anjiyografi sonucunda hastalıklı damarına balon uygulaması kararı alınan hastalara, birebir seansta sürece devam ederek yahut daha sonraki bir seansta daralmış yahut tıkalı damarı açmak için yapılan tedavi teşebbüsüdür. Balon dilatasyon ( balonla genişletme) süreci kardiyak kateterizasyon laboratuarında, anjiyografi sürecinde kullanılan kateterlere (ince uzun, yumuşak plastik tüpler) misal yapıda olan ve bu süreç için tasarlanmış kateterler kullanılarak yapılır.

  • 2.CerrahiBy-pass

Damar sayısına ve yerine nazaran günümüzde çok küçük kesilerle çalışan kalpte bypass operasyonlarını yapabilmekteyiz. Böylelikle hastaya birçok avantaj (az kanama ve küçük cerrahi travma, çabuk düzgünleşme ve erken taburculuk, cinsel ve toplumsal sorunların olmaması, düşük enfeksiyon riski, beyin ve böbrek komplikasyonlarının olmaması, estetik görünüm) sağlanmış olmaktadır.

  • 3. Melez(Hibrid) Girişim

Çok damar sayısı olan hastalarda stent ve çalışan kalpte bypass operasyonunun birlikte uygulanamasıdır.

Başa dön tuşu