Kritik Bacak İskemisi ve Tedavisi

Kritik Bacak İskemisi ve Tedavisi

Objektive Vasküler Teşhis Araçları İle Tespit Edilmiş; İleri derecede azalmış kan akımına bağlı kronik istirahat ağrısı, ülser, gangren üzere trofik bozuklukların eşlik ettiği dokun kaybının olduğu periferik arteryel hastalığıdır.

Akut bacak iskemisinin KBİ den farkı, akut extremite iskemisinde etyolojinin tromboz yahut periferik tromboembolizm olmasıdır.

 • Ağrı;
 • Yüksek doz analjezik ihtiyacı
 • Opioid gereksinimi
 • Ülser etyolojı
 • Gangren

KBİ PATOFİZYOLOJİ

 • Arteriyel akım azalması, hipoksi
 • Mikrosirkülasyonun bozulması
 • Nöropati
 • DM (mix; iskemi+nöropati)
 • Bozulmuş cilt beslenmesi
 • Bozulmuş endotelyal fonksiyon
 • Bozulmuş inflamatuar cevap
 • Bozulmuş sempatik otoregülasyon

SONUÇ

 • İSTİRAHAT AĞRISI
 • TROFİK DEĞİŞİKLİKLER
 • BOZULMUŞ YARA İYİLEŞMESİ

RİSK FAKTÖRLERİ

 • Yaş
 • Sigara
 • DM
 • Kardiovasküler olaylar
 • HT
 • Hiperlipidemi
 • Serebrovasküler olay
 • Eşlik eden öteki vasküler patolojiler

TEDAVİ

 • İlk maksat ağrıyı giderme
 • Ülserin iyileşmesi
 • Bacak kaybının önlenmesi
 • Hayat fonksyonlarının düzeltilmesi
 • İLAÇ TEDAVİSİ
 • RİSK FAKTÖRLERİNİN UZAKLAŞTIRILMASI
 • PROSTOGLANDİN ÇALIŞMALARI
 • EK TEDAVİ SEÇENEKLERİ
 • TAVSİYELER

TASC II öneri

 • İskemik ülser güzelleşmesinde ve amputasyonu azaltmada daha evvelki çalışmalar prostonoidlerin KBİ de kullanılmasını desteklemektedir İspat A
 • Bununla birlikte son çalışmalar prostonoidlerin amputasyondan kurtulmak için yarar etmediğini desteklemektedir Delil A
 • Farmakoterapide diğer ilaçta yoktur Delil B

EK TEDAVİ SEÇENEKLERİ

 • Teropatik anjiogenez
 • Yara bakımı
 • Mekanik araçlar
 • Pnömotik kompresyon uygulamaları
 • Spinal kord stimülasyonu
 • Hiperbarik oksijen
 • Lumbar sempatektomi
 • Ultrasaound

TAVSİYELER

 • Gerekirse ayna yardımı ile ayakların her gün gözlemlenmesi
 • Extremitenin tehlikeye açık bölgelerini korumak
 • Düzenli ilaç kullanımı
 • Özellikle ödemli extremite bölgelerini basınçtan korumak
 • Hastalar kan basıncı, kan şekeri ve lipit seviyelerini sistemli denetim ettirmelidir
 • Uygun ayakkabı ve terlik seçimi
Başa dön tuşu