Kulak Estetiği

Kepçe kulak deformitesi kulağın doğuştan tek yada çift taraflı olarak kafatasından geniş bir açıyla ayrılması ve kıvrımlarının oluşmaması olayıdır. Doğumsal kulak anomalileri sıklıkla görülür. Kepçe kulak bunların içinde en sık görülenidir. Öbür sık anomaliler kulak önünde fazladan bir çıkıntı olması, kulağın kepçesinin büzülme ve sıkışma görülmesi yani “constricted ear” deformitesi, ya da kulağın hiç olmamasıdır. Hiç oluşmamış kulaklara bazen işitme problemleri görülebilir. Bu sorunların hepsi doğumsal bozukluklardır.

Kepçe Kulakların Ameliyat Dışı Tahlilleri Var Mı?

Kepçe kulak görülen hadiselerde doğumdan çabucak sonra fark edilmesi durumunda bu ihtimal mümkündür. Uzman hekim kontrolünde bebeklerde 2-3 ay aileleri tarafından günlük uygulanan kulak bandajlarıyla tedavi edilebilirler. Tedavi sonrasında düzelen kulaklarda bir daha eskisi üzere deformite gözlenmez.
 

Kulak Estetiği İçin En Erken Yaş Nedir?

Kulak Estetiği Operasyonu en küçük yaşta yapılabilen estetik ameliyat çeşididir. İlkokul çağındaki çocuklarda dahi kulak estetiği ameliyatı yapılabilir. Bu operasyondan evvel çocuklarla çok düzgün konuşmak ve bilgi vermek gerekir.

Klasik Kepçe Kulak Estetiği

İşlem steril koşullar altında ameliyathane de yapılmalıdır. 5-10 yaş ortası çocuklarda genel anestezi tercih edilirken 10 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde süreç sedasyon ve lokal anestezi ile kolaylıkla operasyon yapılabilir. Sıklıkla kulak gerisinden yapılan bir kesi ile teşebbüs yapılır. Kimi cerrahlar buradan eliptik bir doku modülü çıkartırlar lakin her hadisede bu derinin çıkartılması gerekmez. Kulak gerisinden yapılan bu kesiyle tüm kıkırdak yapılar, posterior auricular kas ve posterior auricular damar görünür hale getirilir.
 

Auricular concha hipertrofisi nedeniyle kepçe kulak deformitesi olan hastalarda bu kıkırdaktan yapılacak olan eksizyon ölçüsü belirlenir conchal kıkırdağın hipertrofik kısmı çıkartılır. Akabinde sıklıkla gerektiği üzere antheliks’in tekrar şekillendirilmesi gerekir. Bu şekillendirme hastanın yaşı ne kadar küçük hasebiyle kıkırdakların sertliği ne kadar az ise o kadar kolaydır. İleri yaş hastalarda bu şekillendirme için kıkırdakta kesiler yapmak ve akabinde sütürler ile dikmek gerekirken, daha genç hastalarda kıkırdakların törpülenmesi kâfi olabilir. 5-10 yaşlar ortasındaki çocuklarda ise bu şekillendirme bir kaç kolay dikiş ile kâfi bir formda yapılabilmektedir. Değerli olan antheliks’in yine şekillendirilmesinin hiç bir gerginlik kalmayacak biçimde yapılmasıdır. Kıkırdaklara koyulan dikişler ince ve daha sonra kıkırdak yahut başka yumuşak dokularda tepki yapmayacaklardan seçilmelidir.

Bu basamakta kulak kepçesinin genel hali düzeltilmiştir ve pek çok hastada kâfi bir düzeltme sağlanmıştır. Lakin kimi hastalarda birlikte olabilecek tragus ve antitragustaki biçim bozuklukları ve kulak lobülünün büyüklüğü bu basamaktan sonra düzeltilebilir. Tüm dokularda kanama denetimi yapıldıktan sonra kesi içten dikişlerle estetik olarak dikilir ve kulak özel bir bandajla kapatılır.

İple Kepçe Kulak Estetiği
 

İple kepçe Kulak ameliyatı müddet olarak 15 dk, biçim olarak rastgele bir neşter yarığı olmadan , son derce kolay gerçekleştirilen bir uygulamadır. Dünyada yaygın olmayan Türkiye de ise kimi tabipler tarafından gerçekleştirilen bir usuldür.

İple kepçe Kulak ameliyatı olağan klasik sisteme nazaran birçok avantajları vardır. Bunların en kıymetlisi hastanın kulağında bir kesi olmamasıdır. Ameliyatta kesi olmaması iz kalmayacağı manasına gelir. Bu kıymetli bir faktördür. İple kepçe Kulak ameliyatı biçim olarak görsel bozuklukları gidermek için yapılır. Bir insanın kepçe kulaklı olması sıhhatini mutlaka etkilemez. Ancak dış görünüşüne kıymet veren hastalarımız için İple kepçe Kulak ameliyatı son derece kıymetli bir tekniktir.

Başa dön tuşu