LASER LIPOSUCTION

Lazer lipoliz (lazer yardımıyla yağ dokusu hücrelerinin parçalanması) olarak da isimlendirilen bu yöntemin
temel olarak karşılığı, yurt dışındaki tarifi olan; laser assisted liposuction (lazer liposakşın), yani lazer
yardımlı yağ dokusu hücrelerinin parçalanıp, bedenden uzaklaştırılmasıdır.

Bu yol nasıl uygulanır?
Bedende istenmeyen yağlanma bölgelerinde, 1-2 mm’lik kesilerden yağ dokusuna ilerletilen ince
kanüllerin (tüpler) uçlarındaki lazer başlığının bölgede gezdirilmesi sonrası tekrar tıpkı giriş yerlerinden,
ölmüş olan yağ dokusu beden dışına 3-4 mm’lik kanüller vasıtasıyla çekilir.

Lazer yardımlı yağ çekme süreci hangi düzeneklerle tesir eder?
Lazerin bu süreçte, 3 temel tesiri vardır. Birinci tesir, fotomekanik tesir dediğimiz, kanülün ucunun temas ettiği
yağ hücrelerinin zarlarının parçalanmasıdır. İkinci tesir fototermal tesirdir ve bu etraf dokudaki ince kan
damarlarında pıhtılaşmaya sebep olup ameliyat sonrası morarma ihtimalini azaltır. Cilt katmanlarında
bağ dokusu (kollajen) üretiminin artmasını ve böylelikle cilde daha gergin ve genç bir görünüm verilmesini
sağlayan son tesiri ise fotostimülasyon tesiridir.
Yağ hücrelerinin zarı, lazer ışığı kullanılarak parçalanır ve parçalanan bu hücreler, vakum yardımıyla
beden dışına çekilir.

Bu usulün, daha evvelce bildiğimiz klasik usullere üstünlüğü nelerdir?
Bedenin yağ dokusunun biriktiği ve bizlerin şikayetçi olduğu bölgelerdeki yağ dokusunun azaltılması için
yapılan süreçler içerisinde, en aktüel metod olup, başka uygulamalara oranla birçok vakit daha faaldir.
Lazer dayanaklı olmayan liposuction’a olan üstünlüğü; cildin daha az esnek olduğu hastalarda, daha ileri
yaş hastalarda, klasik süreç sonrası cilt sarkması ihtimalinin daha fazla olduğu hastalarda ve bölgelerde
daha inançlı olmasıdır. Bunun nedeni, ciltteki kollajen diye isimlendirilen bağ dokusunu arttırma
potansiyeli ve böylelikle, cildin daha gergin ve genç görünmesini sağlayabilmesindendir.
Bunun yanı sıra, süreç daha kısa müddette bitmekte, bandajlama mühleti daha kısa olmakta, hasta işlem
sonrası gündelik hayatına daha süratli dönmektedir.

Bu usul hangi beden bölgelerine uygulanabilir?
Klasik yağ alma süreci sonrası sarkma ihtimali olan karın, kol, uyluk iç yüzü, boyun üzere bölgeler başta
olmak üzere tüm beden bölgelerinde uygulanabilir.

Lazer yardımlı liposuction operasyonu genel anestezi altında (uyutularak) mı yapılmalıdır?
Birden çok beden bölgesine uygulanacak ise; genel anestezi altında ve ya sedasyon (yarı baygınlık hali)
ile yapılması uygundur. Ama, tek bir bölgeye ve ya çoklu beden bölgelerine seanslar halinde yapılacak
ise lokal anestezi (sadece o bölgeyi uyuşturarak) ile yapılabilir. Bunun avantajı; kişinin haftalık
antrenmanına gelir üzere 1-2 saatini ayırıp, birebir biçimde yürüyerek gidebilmesi ve gündelik hayatına
dönebilmesidir.

İşlem sonrası devir nasıl geçmektedir?
Süreç sonrası uygulanan bölgeye özel korseler çabucak giydirilir. 2 gün geçtikten sonra, korse çıkarılıp duş
alınabilir. Duş sonrası, korse çabucak giyilir. Korsenin 2-3 hafta gece gündüz, sonraki 1-2 hafta sadece

geceleri giyilmesi önerilir.

İşlemin uygulandığı beden bölgesinde ödem (sıvı toplanması) olur mu?
Her türlü ameliyat sonrasında olduğu üzere ödem olur. Süreç sonrası 1. Hafta ödem çözülmeye başlar ve
yaklaşık 4.-5. haftada ödemin % 90’ı beden tarafından atılır.

Başa dön tuşu