Meme Büyütme

Meme büyütme hedefiyle protezler kullanılmaktadır. Protezler, jel protezler ve serumla

şişirilen (saline-filled) protezler olarak iki çeşittir. Her iki protezin dış kılıfı silikondan 

yapılmıştır. Jel protezler silikon jelle, şişirilen protezler serum fizyolojik ile doludur. Meme 

protezleri yuvarlak yahut damla formunda olabilir.

Başa dön tuşu