Meme Büyütme

Güzel göğüs, estetik olarak en yeterli, hoş gövde ve hoş bedende fark edilir. Estetik hoş göğüs kavramı kültürlerin hoşluk anlayışına nazaran de farklılık gösterir.
Bayanda göğsün hoşluğu şu formda kategorize edilebilir:

  1. Normal lakin estetik olmayan memeler
  2. Normal ve estetik memeler
  3. Estetik olarak harika memeler
  4. Anormal memeler
  • Normal bir göğüs, 300-500 ml hacime sahip, 2. ve 7. kaburgalar ortasında yerleşmiş, göğsün kuyruğu üstte koltuk altına yanlışsız uzanmalı, göğüs başı 4. kaburgalar ortası uzaklıkta yerleşmiş olmalıdır.
  • Estetik bir göğüs, olağan boyutlarda ve dolgunlukta, konik yahut damla biçiminde olup, göğüs başı göğsün ileriye hakikat en çıkıntılı kısmını oluşturmalı, sarkma olmamalıdır.
  • Estetik olarak eksiksiz göğüs ise ölçüler, konum ve projeksiyon ile eksiksiz bir harmoni içerisinde, eksiksiz bedene oturmuş fit görünümlü göğüslerdir. (‘’Top model’’ duruşu.)

Kadınlar ömürleri boyunca geçirdikleri 5 period ( Gelişim devri, genç kadınlık, erişkin kadınlık, 40 yaş üstü erişkin kadınlık ve yaşlılık dönemi)esnasında göğüslerindeki değişimi de gözlerler. Göğüste sonradan oluşan sarkma ve küçülmeler daha çok 40 yaş üstünde ortaya çıkmaya başlar.

Meme büyütmede günümüzde en çok kullanılan yol, silikon protez ile büyütmedir. Bir periyot silikon protezlere yönelik önemli suçlamalar olmuş, lakin tüm dünyada yapılan ağır araştırmalar sonucu bu protezler paka çıkmıştır. Son derece itimatla uygulanabilirler. Gebelikte ve emzirme periyotlarında hiçbir ziyanı olmadığı da kanıtlanmıştır. Bilhassa son yıllarda piyasaya sürülen yüksek teknolojili hafızalı silikon göğüs protezleri sayesinde, eski protezlerde oluşabilen sıvı silikon sızıntısı artık görülmemektedir. Evvelden göğüs protezlerinin ömrü için 15 yıllık bir müddet kıymet biçilirken, artık bir sorun çıkmaması halinde hasta protezini ömür uzunluğu kullanabilmektedir. Bu protezlerin yuvarlak ve anatomik halli, düz yahut pürtüklü yüzeyli olanları mevcuttur.

Meme protezleri, göğüs altından, göğüs başından yahut koltuk altından yapılan 3-4 cm.lik kesiler ile yerleştirilebilir. Bu teknikler ortasında benim ferdî tercihim, hastanın göğüs başı uygun büyüklükte ise göğüs başının alt kısmından yapılan yarım ay halindeki kesi ile protezin konmasıdır. Zira göğüs altı kesisi iyileşse de göğüs başına nazaran daha çok iz bırakır. Koltuk altı kesisi ise, göğsün lenfatik drenajının bozulmasına sebep olduğu için tercih edilmez. Göğüs protezleri; göğüs dokusu altına, göğüs kası zarının altına yahut göğüs kası altına konabilir. Hangi plana, hangi büyüklükte ve hangi tip protezin konacağına hastanın muayenesine nazaran karar verilir. Hastaya nazaran yanlışsız protez seçimi yapmak ve uygun planlamak ameliyat sonucunu direkt etkileyen en kıymetli faktördür. Genel olarak, göğüste her 200 ml.’lik artış bir vücut büyüme sağlar.

Meme protezi ameliyatından evvel, ameliyat talebinin hastanın kendi kararı olduğundan emin olmak gereklidir. Zira bazen eşinin yahut erkek arkadaşının talebi ile bu ameliyata aday olanlar ameliyattan sonra çok mutsuz olabilmektedirler.
Kronik sigara içicilerinde ameliyattan sonra ameliyatın sonucunu olumsuz etkileyen durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle sigaranın bırakılması değerlidir.
Emziren hastalarda, emzirme süreci tamamlandıktan sonra en az 3-6 ay geçmesi beklendikten sonra göğüs protezi ameliyatı yapılmalıdır.

Ameliyattan sonra karşılaşılabilecek istenmeyen durumlar:

Protez etrafındaki kapsülde çeşitli derecelerde sertleşme; Bu oran eski protez ameliyatlarında fazla olmakla birlikte, yüksek teknoloji ile üretilen koheziv jel protezlerin kullanımı ve ameliyat tekniğinde titizlik ile % 0.5’e düşmüştür.

Kesi yerinin kabarık güzelleşmesi; Bu durum hastanın yara güzelleşmesinde sorun var ise görülür. Şayet şahısta, bedende kesilen bölge kabarık iyileşiyorsa, göğüste de bu formda güzelleşmesi olasıdır. Bu durumun evvelden bilinmesi halinde alınacak çeşitli tedbirler ve ameliyat sonrası cilt tedavileri ile yara izinin kabarması engellenebilmektedir.Yara güzelleşmesinde sorun olmayan hastalarda bile uygulanan cilt tedavileri ile iz neredeyse görünemeyecek kadar kaybolabilmektedir.

Enfeksiyon; Temiz ve titiz cerrahi teknik ile neredeyse hiç görmediğimiz bir komplikasyondur.
Protezin yer değiştirmesi yahut dönmesi; Bilhassa anatomik formlu protezlerde bu tehlike mevcuttur. Uygun bandaj ve sütyen kullanımı, kol hareketlerinin birinci bir hafta kısıtlanması ile bu durum ile karşılaşılmaz.

Protezin hudutlarının dışarıdan bakıldığında fark edilmesi; Ameliyat planının düzgün yapılması ve protezin hakikat düzeye konması ile bu komplikasyon görülmez.
Serum fizyolojikli protezlerde sızıntı sebebiyle protez hacminde azalma; Serum fizyolojik protezler artık neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Kullanılsa bile yeni protezler son derece ileri teknoloji ile üretildiği için sızıntı riski yok denecek kadar azdır.

Meme içinde kan toplanması; Ameliyat sırasında ağzı açılan tüm damarların tutulması ve ameliyat öncesi kan sulandırıcı ilaçların kesilmesi ile bu komplikasyondan da korunmuş oluruz.

Meme içinde sıvı toplanması; Pratikte neredeyse hiç görmediğimiz bu komplikasyon, kitabi olarak %0.5 oranda görülür.

Meme başı duyusunda değişiklik; Ameliyat sırasında göğüs başının duyusunu sağlayan hududun bulunduğu yerde sonlu kesi yapılması ile bu komplikasyon görülmez yahut çok ender görülür.

Meme büyütmede kullanılan ikici teknik ise yağ dokusu enjeksiyonu ile göğüs büyütmedir. Bu tekniğin uygulanmasına karşı çıkan bir küme hala vardır. Bunun da sebebi, göğse konulan yağ dokusunun göğsün kimi bölgelerinde mikro kireçlenme odaklarına yol açarak, mamografik incelemelerde göğüs kanseri ile karışabilen bir imaja sebep olmasıdır. Aslında bu kireçlenme odakları göğüs kanserinde görülenden hayli farklıdır, lakin şimdi yağ enjeksiyonu çok yaygın bir teknik olmadığından radyologlar tarafından hala karıştırılabilmekte ve hastaya gereksiz biopsi vs.. üzere süreçlerin uygulanmasına sebep olabilmektedir.

Tüm bunlar anlatıldıktan sonra hasta hala yağ dokusu enjeksiyonu ile göğüs büyütme isterse onayı alınarak süreç yapılabilir.

Yağ dokusu ile göğüs büyütme ameliyatı lakin küçük göğüslü olup, göğüste sarkma olmayan, yalnızca bir vücut büyümesini isteyen ve bedeninde gereğince yağ olan bayanlarda uygulanabilmektedir. Her bir göğüste bir vücut büyüme için en az 300 cc yağ dokusu gerekmektedir ve bu enjeksiyonun 3-6 ay sonra tekrarlanması gerekebilir.

Başa dön tuşu