Meme Estetiği – Çökük Meme Başı | Estetikcerrahisi.com

 

Çökük meme başı, meme başının bir kısmının ya da tamamının içe doğru gömülü olması

durumuna denir. Meme başı çöküklüğü doğuştan ya da sonradan olabilir. Genellikle ergenlik

döneminde memelerin gelişmeye başladığı zamanlarda fark edilir. Bu durum hem estetik, hem

fonksiyonel hem de psikolojik problemleri de beraberinde getirir. Yüz kadından 2-3’ünde bu sorun

tek ya da çift taraflı olmak üzere mevcut ve kadınların çevresindekilere bahsetmeye çekinebilir.

Meme başından salgılarının birikimi ve temizlik zorluğu nedeniyle infeksiyon gibi sorunlarla

birlikte bebek emzirmede zorluklar yaşanabilir. Bu problemin en önemli nedeni süt kanallarının

gelişimindeki yetersizliktir. Süt kanalları meme ucuna açıldığı için bu kısmın içe dönük olması

bebeğin meme ucunu yakalamasını zorlaştırır ve süt akışına engel olur. Ayrıca estetik açıdan hoş

görünmediği için de kişinin kendine olan güvenini zedeleyip, psikolojik ve cinsel sorunlara da yol

açabilir.

Meme ucu çöküklüğü gelişim çağından beri varsa, bu, süt kanallarının oluşmadığının bir işareti

de olabilir. Bu durumlarda süt kanalları tamamen kapalı olup bu kanallar yerinde lif benzeri bağlar

olabilir ve bu bağlar meme ucunu içeri çekmiş olabilir. Bu gibi olgularda ne kadar dikkat edilirse

edilsin gerçekte normal süt kanalları olmadığı için hamilelik sonrası süt kanallarından süt gelmez.

Meme başı iki parmak arasında sıkıştırıldığında hiç dışarıya çıkarılamıyorsa böyle bir

rahatsızlıktan şüphelenilmelidir. Bu hastalarda ameliyat ile sadece görüntü düzeltilebilir, ancak

hastanın bebeğini emzirembilmesi mümkün değildir.

Göğüs ucu çöküklüğü cerrahi olarak tedavi edilir. Lokal anestezi altında yapılan ve 1 saat kadar

süren bir ameliyatla içe dönük meme uçlarının düzeltilmesi mümkündür. Bu problemi düzeltmek

için bir çok cerrahi yöntem vardır. Tüm yöntemlerin ortak noktası meme başını içeri çeken

bağların kesilmesi ve meme başının altına geçici ya da kalıcı bir destek konmasıdır. Ameliyatta

uygulanan tekniklerin çoğunluğunda meme başını dışa çekebilmek için süt kanallarının kesilmesi

gerekir. Kanallar kesilmezse, ameliyattan sonra meme ucu yine çöker. Çünkü esas neden süt

kanallarının meme başını içeri doğru çekmesidir. Bu nedenle süt kanallarının kesilmesine bağlı

olarak ileride emzirme mümkün olmaz. Ameliyatla çökük göğüs ucu normal anatomik

pozisyonlarına getirilir. Sonuç olarak göğüs başı çöküklüğü özellikle estetik kaygılar ya da

görünümü düzeltmeye yönelik yapılır. Hastalar ameliyatın ardından birkaç gün içinde normal

yaşama dönebilir. Bazen ameliyat ile düzeltilen meme ucunun zamanla tekrar eski haline döndüğü

de görülebilmektedir.

Meme Başı Büyüklüğü

Meme başlarının büyük olması fonksiyonel bir sorun oluşturmaktan çok estetik görünümü bozan

bir durumdur. Meme başı büyük olan çoğu kadın üzerine giydiği kıyafetin altından meme

başlarının belirgin olarak fark edilmesinden yana ciddi sıkıntı duyar. Ne kadar kalın sütyen ya da

göğüs pedleri kullanılsa yine de meme başları dışarıdan fark edilebilir.

Bu durumdan dolayı strese giren kadınların sorunu meme başına yapılacak basit bir girişim ile

rahatlıkla çözümü mümkündür. Ameliyat sırasında süt kanalları korunur, emzirmede bir problem

oluşturmaz, meme başının normal duyusu korunur, herhangi bir duyu kaybı olmaz ve doğal bir

görünüm elde edilir. Bu ameliyatta hedef olan doğal görünen ve istediğiniz büyüklükte olan bir

meme başı elde etmektir.


Aksesuar Meme

Nadiren bazı kişilerin fazladan bir ya da daha çok meme başının olduğu görülür. Bu durum erkek

ve kadınlarda eşit oranda gerçekleşmekle birlikte zencilerde, Japon ve İbrani ırkında daha

yaygındır. Aksesuar memeler genellikle koltuk altından kasığa doğru uzanan hat üzerinde yer alır,

ara sıra boyun, sırt, kalça ve vulva gibi vücudun diğer bölgelerinde de rastlanabilir. Bunların

büyük bir kısmı gögüs duvarında olmak üzere küçük kahverengi bir ben gibi görülür. Aksesuar

meme başları ile birlikte meme dokusu da bazen bulunabilir. Her ne kadar ergenlik, adet görme ve

gebelik sonrasında ortaya çıkan hormonal değişimlere yanıt verebilseler de, meme başları nadiren

tıbbi bir sorun haline gelir. Böyle bir yanıt söz konusu ise, fazla olan meme başı genişleyerek

ağrılı bir hal alabilir. Üçüncü bir göğüse sahip olunması ayrıca ruhsal travmaya neden olabilir.

Yardımcı memeler ve ekstra meme uçları genellikle bir problem yaratmaz ve tıbbi olarak

alınmalarına gerek yoktur. Fazla bir meme başı, mastit, abse ve kanser gibi göğüs hastalıkları

bakımından da nadiren normal meme başlarına ek bir risk kaynağı olabilir. Normalden fazla sayıda

meme başı varsa bunların estetik amaçlarla alınması ise mümkündür.

Areola Büyüklüğü

Areola, meme başının etrafındaki yuvarlak kahverengi bölgeye denir. Kadınların göğüsleri

özellikle hamilelik dönemlerinde büyüdükçe, areolanın da çapı genişlemeye başlar. Areolanın

genişlemesi memenin büyümesi ile orantılıdır. Areolanın normal olarak kabul edilen çapı ortalama

5 cm dir. Ancak genişlemiş bir areola 10-12 cm çapa ulaşabilir. Tamamen görünüm açısından

sorun oluşturan bu durum, areolanın çapını küçültücü girişimler ile basitçe düzeltilebilir.

Areolanın 5 cm olarak kabul edilen çapının dışında kalan kısmının derisi halka şeklinde çıkarılarak

daraltılabilir. Hastanın normal yaşamını hiçbir şekilde etkilemeyen bu ameliyat, areola etrafında

çember şeklinde hafif bir iz bırakarak iyileşir.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu