Plastik Cerrahi’nin Amacı – ERKEKLERDE MEME BÜYÜMESİ (JİNEKOMASTİ) | Estetikcerrahisi.com

  • Erkeklerde meme büyümesi neden olur? (Formsuzluk mu, hastalık mı? Genetik bir durum mudur? Hangi hastalıklar sonrası erkeklerde meme büyümesi görülür? Kullanılan ilaçların etkisi nedir? Vücut geliştirme sporları meme büyümesinde etkili midir? Kaç cm’lik büyümeden sonra erkekte meme büyümesi var denilebilir?)

*** Erkeklerde meme büyümesi yani jinekomasti, sebebi çeşitli sebeplerle östrojen ve testosteron dengesinin bozulması veya var olan testosteron hormonunun vücut tarafından algılanamamasından kaynaklanabilir. Hernekadar aşağıda olası sebepleri sayacak olsam da jinekomastili hastaların % 25 inde bir sebep bulunamamaktadır. Jinekomasti, doğuştan var olabilir veya sonradan oluşabilir.

Doğumsal jinekomasti, yeni doğanlarda, ergenlik döneminde veya yaşlılık döneminde normal bir süreç olarak karşımıza çıkabilir. Bebeklerdeki jinekomastinin sebebi, anneden geçen östrojen hormonu olup, doğumdan sonraki birkaç hafta içerisinde kendiliğinden düzelecektir. Ergenlik döneminde erkek çocukların % 65 inde östrojen testosteron oranında artış olur ve bu durum da genellikle ergenlik döneminin sonlarında ortadan kalkar. Dolayısıyla gencin jinekomasti de düzelir. Yaşlılarda ise vücuttaki yağ dokusunda testosteron östrojene dönüşür. Ve bu sebeple jinekomasti görülür.

Bu saydığım normal süreçler dışında, çeşitli genetik hastalıklar sebebiyle de jinekomasti görülebilir. Bu hastalarda genellikle sonradan meme kanseri oluşma riski olmamakla beraber, Klinefelter Sendromu denen hastalıkta meme kanseri riski 60 kat artar.

Sonradan oluşabilen ve tıbbi olarak kazanılmış jinekomasti olarak tanımlanan durum ise çeşitli hormonal veya metabolik bozukluklar, çeşitli tümörler, psikolojik stres, çeşitli virüs enfeksiyonları, bazı ilaçlar, alkol sebebiyle veya tıbbi olarak idyopatik olarak tanımlanan herhangi bir sebep olmaksızın ortaya çıkabilir.

 

  • Erkeklerde meme büyümesi düzeltilebilir mi? (Meme büyümesi hangi aşamaya geldiğinde sorun olarak görülmelidir? Yaş faktörünün tedavi yöntemine etkileri nelerdir? Jinekomasti nasıl düzeltilir? Liposuction kullanılır mı? Ne tür teknikler kullanılır?)

***Meme büyümesinin kişiyi rahatsız etmesi durumunda bu bir sorundur. Eğer hastamız henüz ergenlik döneminde ise ve yapılan hormon testleri normal ise, bu dönemin sonlanması beklenmelidir. Ergenlik dönemi bitiminde kendiliğinden jinekomasti de düzelebilmektedir. Ayrıca kullanılan ilaçlar sebebiyle kazanılmış jinekomastisi olan hastaların da bu ilaçları kesmeleri durumunda 2 sene içinde kendiliğinden düzelebilir. Eğer hastamız 18 yaşının üzerinde ise ameliyat ile çözüme gidilir.Cerrahi teknikler sırasıyla: 1. Meme başı etrafından yarım ay şeklinde yapılan kesi ile içerideki meme dokusu cerrahi olarak çıkarılabilir. Çok nadiren hem meme dokusunda fazlalık hem de deride aşırı sarkma ile kendini gösteren olgularda önce ultrasonik liposuction yapılıp beklenir ve eğer deride sarkma meydana gelirse 6-9 ay sonra sarkmış olan deri de cerrahi olarak çıkarılır. Deri çıkarmak için beklememizin sebebi, bazı olgularda liposuctiondan sonra derinin kendi kendine sıkışıp forma girebilmesidir. Böylece hastamızda ekstra iz bırakmamış oluruz. Buna ek olarak sarkma ihtimali olan deri thermage gibi yöntemlerle ameliyatsız da sıkıştırılabilir. 2. Klasik veya ultrasonik liposuction ile eritilen yağ dokusu ve meme dokusu vakumla alınır. Bu teknikte her bir meme için, meme başı ve meme dış sınırından yapılan yarım cm’lik kesiler ile ince kanüller meme dokusuna uzatılır ve eritilen yağ dokusu vakumla çekilir. Özellikle vaser denen ultraso nik liposuctionın kullanılması sertleşmiş meme dokusunun eritilmesinde bize çok kolaylık sağlar ve ameliyattan estetik olarak daha iyi sonuç almamızı sağlar. Zaten çok ince ve küçük olan liposuction kesilerinin izleri 10 günde iyileşir. Eğer kişide yara iyileşmesi ile ilgili sorun yoksa, ilk başlarda kırmızımsı olan yara izinin rengi zamanla solar ve çok dikkatli incelemedikçe göze çarpmaz. 3. Bu iki teknik beraber kullanılabilir.

Hangi tekniğin, hangi hastada kullanılacağına muayeneden sonra karar verilir. Ameliyattan sonra hasta en az 2-4 hafta kadar bir bandaj kullanır.

  • Erkeklerde meme büyümesinin tek çözümü ameliyat mı? Ameliyat şart mıdır? Kilo vermek, ilaç, krem vb. kullanmak, daha az spor yapmak ya da bölgesel spor yapmak işe yarar mı?)

*** Bebeklik dönemindeki jinekomasti birkaç hafta içinde , ergenlik dönemindeki ise genellikle 2 yıl içinde kendiliğinden düzelir. Ayrıca ilaçların sebep olduğu meme büyümeleri, ilacın kesilmesini takiben 2 sene içinde düzelebilir. Ancak jinekomastide meme dokusunun çok sertleşmesine yol açan fibrozis mevcut ise tek çözüm ameliyattır.

  • Erkeklerde meme küçültme ameliyatını herkes olabilir mi? (Ameliyat olunmasını engelleyecek durumlar nelerdir? Alt ve üst yaş sınır var mıdır? Ameliyat olacak kişinin kilosu ameliyat kararını etkiler mi?)

*** 18 yaşını doldurmuş herkes bu ameliyatı olabilir.

  • Erkeklerde meme küçültme ameliyatının öncesinde hazırlık gerekir mi? (Sigara ve alkol kullanımı, yeme, içme, ameliyat öncesi alınması gereken ilaçlar, vitaminler vb. var mı? Meme küçültme ameliyatından önce bir perhiz yapılması gerekir mi?)

*** Meme küçültme ameliyatından 10 gün önce aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçların, bitkisel çay ve gıda takviyelerinin kesilmesi gereklidir. Sigaranın kesilmesi sadece jinekomasti ameliyatları için gerekli değil bütün ameliyatlarda daha iyi sonuç almamızı sağlar. Ancak mutlaka kesilmelidir denemez.

  • Erkeklerde meme küçültme için nasıl bir ameliyat yapılır? ( Jinekomasti ameliyatı zor bir ameliyat mıdır? Ne tür anestezi uygulanır? Hangi yöntemler kullanılır? Ne kadar sürer?)

*** Jinekomastide çoğunlukla genel anestezi tercih edilmekle beraber, küçük memelerde bölgesel anestezi de kullanılabilir. Meme başı etrafından yarım ay şeklinde yapılan kesi ile meme dokusunun fazlalığı çıkarılabilir, liposuction ile kesi yapmadan içerideki yağ dokusu eritilerek çekilir. Bu iş için meme dokusunu eritebilme özelliğinden dolayı özellikle vaser tercih edilir. Bazen de bu iki teknik beraber kullanılır. Standart bir ameliyat yaklaşık 1-1.5 saat sürer.

  • Erkeklerde meme küçültme ameliyatından sonra iz kalır mı? (Hangi bölgede ne tür izler kalır? İzler zaman içinde geçer mi? Ne kadar süre sonra izler kaybolur?)

*** Sadece ultrasonik veya klasik liposuction yapılan hastalarda her bir memede biri meme başında, diğeri meme altında olmak üzere 2 adet yarım cm lik izler kalır.

Meme başı etrafından yarım ay şeklinde kesi yapılan hastalarda ise bu bölgede iz kalır. Ancak bu iz meme başının koyu renkli kısmı ile meme cildinin açık rengi ile geçiş bölgesinde olduğu için pek fark edilmez. Hem liposuction izleri hem de meme başı etrafındaki iz ilk başlarda kırmızımsı olup eğer kişinin yara iyileşme mekanizmasında bir sorun yoksa zamanla solar ve çok dikkatli bakılmadıkça fark edilemezler.

Çok büyük ve çok sarkık erkek memelerinde, seçilen farklı bir cerrahi teknikten dolayı bu izlere ek olarak meme başından meme kıvrımına doğru aşağıya dik bir şekilde uzanan iz de kalabilir. Ancak bu teknikten mümkün olduğu kadar uzak durulmaktadır. Çünkü hemen hemen bütün erkek hastalar memesinde dışarıdan görünen bir olmasındansa bir miktar sarkık ama küçük olmasını tercih etmektedirler. Özellikle bu durumda hasta ile ayrıntılı olarak konuşulmalı, cerrahi tekniğin seçiminde hastaya da söz hakkı vermelidir.

  • Erkeklerde meme küçültme ameliyatı olduktan sonraki süreç nasıldır? (Dren kullanılır mı? Ağrılar kaç gün sürer? Araba kullanmak, spor yapmak ne kadar süre sonra mümkün olur? Günlük hayata dönüş ne zaman olur? Memeler tam şeklini ne zaman alır? İstenilmeyen sonuçlar olur mu? Kanama, enfeksiyon vb. olur mu?)

***Jınekomasti ameliyatından sonra eğer meme başından kesi yapılmışsa içeride birikebilecek sıvıları dışarıya almak için küçük bir dren yerleştirilir. Ayrıca pansumandan sonra meme bölgesine gögsü çepeçevre saracak şekilde bir elastik bandaj sarılır veya bant şeklinde bir korse uygulanır. Bu korse en az 3-4 hafta kullanılır. İlk bir hafta maksimum olan ödem zamanla geriler yaklaşık 4-5 haftada gözle görülen ödem neredeyse kaybolur. İlk bir haftadan sonra araba kullanılmasında bir sakınca yoktur. Ancak aktif spor için 4-6 hafta beklemek daha doğrudur. Memelerin tam şeklini alması 6. ayı bulur. Hatta 1 yıla kadar minimal de olsa iyileşme süreci mikroskobik boyutta devam eder.

  • Erkeklerde meme küçültme ameliyatının riskleri var mı? (Operasyonla ilgili genel riskler nelerdir? Kalıcı iz kalma ihtimali var mı? Ameliyat sonrası ne tür komplikasyonlar oluşabilir? Kanama, enfeksiyon vb. sorunların oluşma ihtimali nedir?)

***Jinekomasti ameliyatından sonra her ameliyattan sonra oluşma ihtimali olan enfeksiyon, kanama, meme altında sıvı veya kan birikimi, asimetri gibi komplikayonlar mevcut olmakla beraber, alınan önlemler sayesinde, pratikte bunları neredeyse hiç görmüyoruz. Eğer ameliyatta meme başında açıklığı aşağıya bakan bir c şeklinde kesi yapılmışsa bu bölgede genellikle pek iz kalmaz. Kalsa da çok dikkatli bakmadıkça göze çarpmaz. Eğer hastada yara izi kabararak iyileşiyorsa bu cildin yapısı ile ilgili bir durumdur ve her hastada görülen bir durum değildir. Erken dönemde böyle bir problem ile karşılaşırsak çeşitli ilaç kremler ve laser tedavileri ile bu bölgeyi tedavi etmek yoluna gidiyoruz. Bununla beraber hasta ameliyat sonrası gelişen asimetriden mutsuz ise bunların rötuşu için, memelerin oturmasını bekliyoruz. 1 seneden önce herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Çünkü bu asimetriler sıklıkla ödem kaynaklı oluyor ve zamanla düzeliyor.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu