Tedavi

Koroner Hastalığın Tedavisi

Aterosklerozun önlenmesi
Sigara içilmemesi ve içilen ortamlarda bulunulmaması, zerzevat ve meyvelerden güçlü, orta derecede protein içeren, lifli, kâfi kalsiyum ve mineral içeren yüksek kalori içermeyen bir beslenme. Şişmanlığın önlenmesi fizik aktivitenin arttırılması. Kan basıncı ve kan lipid kıymetlerin aralıklı olarak denetim edilmesi. Oluşabilecek diyabet, yağ metabolizması bozuklukları ve hipertansiyonun evvelden saptanması ve tedavisi. Ruhsal ve toplumsal durumların olumlu istikamette değiştirilmesi Her gün 80-300 mg/günaspirin alınması , kontrendikasyon olmayan bütün hastalara önerilmelidir.

Myokart infarktüsü geçirmiş post menopozal bayan hastalara hormon replasmanı tedavisinin yapılmaması tavsiye edilmiştir. Buna rağmen infarktüs geçirirken hormon replasmanı tedavisi altında olan post menopozal bayanlarda tedaviye devam edilebileceği, kesilmesine gerek olmadığı bildirilmiştir.

Kronik atriyal fibrilasyonu olan, sol ventrikülde trombus gelişmiş olan, aspirin alamayan infarktüs geçirmiş olan, paroksismal atriyal fibrilasyon atakları görülen yahut infarktüs sonrası yaygın duvar hareket bozukluğu olan hastalara antikoagülan tedavi başlanması tavsiye edilmektedir.

Anjina Pektoris Tedavisi
Akut Atakların Önlenmesi:

Ortaya çıkaran faktörler saptanmalıdır. Soğuk, hipertansiyon, ritm bozukluğu, ağır antrenman nedeni olabilir. Değişik ilaçlardan biri yada birkaçı tedaviye eklenebilir.

Aspirin bilhassa tıkanma bölgelerinde pıhtı oluşumunu önlemek için verilebilir.

  • Deri üzerinden, ağızdan sprey biçiminde verilebilen Nitrogliserin arterleri genişletir. Dilaltı nitrat birinci seçenektir ve 1-2 dk. içinde tesirini gösterir. Doz 3-5 dakika orta ile tekrar edilebilir. 3 tablete karşılık vermeyen yahut 20 dk.’dan uzun süren göğüs ağrıları infarktüs gelişmekte olduğunu gösterir.
  • Stres anında bedeniniz kalbinize daha çok çalışması için bildiri gönderir. Fizikî ve duygusal gerilim anında Beta-blokerler kalbinize giden kimyasal yahut hormonal iletileri bloke ederler.
  • Kalsiyum kanal blokerleri arterlerinizin açık kalmasını ve arter etrafındaki kasları gevşeterek kan basıncınızın düşmesini sağlarlar.

Myokard infarktüsü’nde Tedavi: Hasta ağır bakımda aygıtlarla izlenir, oksijen verilir, laboratuar incelemeleri istenir.

Perkutan (deri üzerinden) teşebbüsler ve Cerrahi

İlaçlar tıkanmış bir arteri açamaz, çok önemli olarak daralmış koroner arterler kalp krizinden korunmak için diğer tedavilere gereksinim duyulur. İki kıymetli seçenek vardır: Perkutan teşebbüsler (transkateter girişimler) veya koroner arter bypass cerrahisi.

Dikkatlice seçilmiş hastalarda her iki tedavi de sonuçlar yeterlidir. Ne kadar darlığın olduğu, kaç arterin tutulduğu, darlığın yeri, ne kadar kalp kası risk altında olduğu ve hastaya ilişkin yaş genel sıhhat durumu üzere şahsî faktörler, hangi tedavinin uygulanacağının karar verilmesini sağlar.

Perkutan Koroner Girişimler

Tıkanan damarları açan Anjioplasti , girişimsel kardiologlarca yapılır. Kateter denen ucunda ufak bir balonun olduğu uzun ince bir tüp kullanırlar. Balonu arterin tıkalı bölgesinde şişirerek plağı arter duvarına gerçek sıkıştırarak düzleştirirler. Anjioplasti , “Perkutan Transluminal Koroner Anjioplasti” olarak da bilinir (PTCA).

Nasıl yapılır?

İnce bir tel (rehber tel) bacaktaki arterden sokulur. Tıkalı koroner artere kadar rehber tel vasıtası ile kateter ilerletlir. Kateter rehber tel üzerinden kaydırılır, balon burada şişirilir. Tedavi sonrası, Tel kateter ve balon buradan çıkarılır. Hastanede kalış ve güzelleşme mühleti baypasa nazaran daha kısadır. Lakin yaklaşık %35 hastada tıkanıklığı daha da arttırabilir. Anjioplastiden 6 ay sonra tekrar tıkanma (Restenozis)oluşabilir.

Stent süreci balon anjioplasti ile birlikte uygulanır. Ağ halinde metal bir kesim balonun çevrsinde yerleşmiştir balon şişirilince bu tel açılır ve damar duvarına yerleşir. Kateter ve balon çıkarılır stent içeride kalır. Açık tel damarın da açık kalmasını sağlar. Restenosis oranı bu süreçten sonra yaklaşık %15 ila %20 ortasındadır. İlaç içeren birtakım stentlerle restonosiz oranları düşürülmeye çalışılmaktadır.

Aterektomi balon anjoplasti uygulanamayan hastalar için bir seçenek olabilir. Kateter ucunda yüksek süratli bir matkap plakların damar duvarından traşlanması için kullanılmaktadır.
Lazer ablasyon: Ucunda fiberoptik yahut metal bir probe bulunan kateter ile yapılır. The lazer ile plak yakılarak balonun gireceği bir açıklık yaratılır daha sonra balonla açıklık genişletilir.

Perkutan Transluminal Myokardiyal Revaskülarizasyon (PTMR)

Bölge anestesi ile uyuşturulduktan sonra, bacaktan bir artere kateter sokularak kalbe hakikat ilerletilir. Bir lazer kateter ile desteklenir ve laserle kalp kasında ince delikler oluşturulur. Bu delikler vasıtası ile oksijene aç olan kalp bölgelerine kanallar oluşturulmuş olur. Araştırmacılar bu sürecin anjina ağrısını azaltacak yeni damarların oluşmasına neden olacağına inanıyor . PTMR şu an için ilaçlar anjioplasti yahut bypass cerrahisi üzere tedavilere karşılık vermemiş olan hastalar üzerinde uygulanmaktadır.

Cerrahi
Koroner arter bypass cerrahisi:

Koroner bypass operasyonunun gayesi; varsa göğüs ağrısını ortadan kaldırmak ve ileride oluşabilecek bir kalp krizini engellemektir. Bu formda hastanın hayat kalitesinin düzgünleştirmek ve ömrünü uzatmak maksadı ile yapılır “Bypass” kan akımının bir yahut daha fazla daralmış damarın etrafından dolaşmasıdır. Bunu yapmak için , cerrah çoğunlukla bacaktan bir ven çıkarır ( safen ven) yahut göğüsün üst kısmındaki bir arteri kullanır. ( internal mammarian arter). Bazen, bedenin diğer bir bölgesindeki arter kullanılabilir. Radial arter (ön koldan çıkarılır)Arter greftleri ortasında ikinci sıklıkta tercih edilir. Darlığın gerisine kan akımını taşımak için çıkarılan bu yeni damarlara greft denir. Operasyon öncesi hastaya genel anestezi uygulanır. Süreç sırasında göğüs kemiği özel bir aygıtla açılır , kalp durdurulur kalp ve akciğerlerin misyonu beden dışında bir makine ile sağlanır. Operasyon sonrasında kalp tekrar çalıştırılır ve hasta makineden ayrılır. Göğüs kemiği özel çelik tellerle dikilerek eski durumuna getirilir .

Çoklu damar hastalığında koroner by-pass planlanmalıdır ve bu operasyonda mevt gerçekleşme sıklığı %3 civarındadır. İnfarktüs sonrası anjina gelişen bir bireyde cerrahi müdahale ertelenmemelidir zira bu ortada infarktüs ve ani mevt oluşabilir.

Minimal invaziv koroner arter bypass

Daha az invaziv bir cerrahi teknikdir. Kesi yeri daha küçük ve süreç kalp çalışırken yapılabilir. Bu komplikasyon risklerini de azaltır. Süreç hastanın kendine gelme mühletini ve masrafları da azaltacaktır. Bu operasyon sırf bu ufak kesi ile bypassın yapılabileceği çoklukla kalbin ön inen dalındaki (LAD) darlıklarda , risk ve komplikasyonları düşük hastalarda uygulanabilir.

Transmyokardiyal lazer revaskularizasyon (TMLR)

Bu teknikte kalbin alt bölümlerinde (sol ventrikül) kalbin içinde kan akımını arttıracak ince kanallar yaratmak için lazer kullanılır. Cerrah göğüsün sol tarafında ufak bir kesi yapar. Kalp hala çalışırken,cerrah lazer ile oksijene aç olan kalp kası üzerinde mesken sol ventriküle 20 ila 40 ortasında ince (bir-millimetre genişliğinde) kanallar açar. Bu kanallar kana yeni bir taraf vererek kalp kasına yönlendirir ve anjina ağrısını azaltabilir. TMLR genel olarak açık kalp uygulamaların nazaran daha az agresif bir süreç olarak kıymetlendirilir. Yanlızca ufak bir kesi kesi ile yapılmaktadır, ve hastalara ekseriyetle kan nakli gerekli değildir. Ve çalışan kalp üzerinde yapıldığı için cerrah kalp akciğer makinesine muhtaçlık duymaz. Süreç Amerikan FDA tarafından onaylanmış olsa da, TMLR yalnızca öteki tedavilere yanıt vermeyen hastalar üzerinde uygulanmaktadır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu