Tehlikeli Yağlar ve Karın Estetiği (Abdominoplasti)

Bel bölgesindeki çok yağ birikiminin en tesirli ve kalıcı tedavisi “abdominoplasti” dediğimiz cerrahi uygulamalardır.

Karın ve bilhassa bel etrafı, günümüzde tartışılan beden bölgelerinden biri haline gelmiştir. Son vakitlerde yapılan bilimsel çalışmalar, karın ve bel bölgesindeki yağ tutulumunun, bedendeki genel yağ tutulumundan daha kıymetli olduğunu ortaya koymuştur. Bu saptamadan şöyle bir çıkarım yapmamız mümkündür. Bel etrafındaki fazla yağ tutulumu, bedenin genel olarak çok kilo alımından, yani “obeziteden” daha tehlikelidir ve ömrü daha fazla tehdit etmektedir. Obezler; olağanın üzerinde çok kilosu olan ve beraberinde; çeşitli hastalıkları barındıran, genel sıhhati bozuk ve erken yaşta ölme riski taşıyan bireylerdir. Yani çok kilo yalnızca fazla tartı olarak kişiyi rahatsız etmez, tıpkı vakitte birçok hastalığı da beraberinde getirir.

Kilo sorunu ve şişmanlığın en tehlikeli olduğu formasyonun, bel etrafı genişlemesi ve göbeklenmeyle birlikte olduğunu bir sefer daha vurgulamakta fayda görüyorum. Yani obez olmayabilirsiniz, hatta olağan kilolu olabilirsiniz lakin şayet yağlanma bel bölgesinde ise çok daha dikkatli olmalısınız. Zira bel bölgesinde yağlanması olanların kalp hastalığından ölme riski, obezlerin kalp hastalığından ölme riskinden daha fazladır `Bu bölgedeki yağlar, “kötü yağlar” olarak adlandırılmaktadırlar.

Çağın hastalığı olarak tanımlanan obezitenin derecesinin belirlenmesi için başvurulan en geçerli prosedürlerden birisi “Vücut Kitle İndeksi”nin (VKİ) hesaplanmasıdır. VKİ, beden tartısının (kg), boyun karesine (m²) bölünmesi ile hesaplanır. Beden kitle indeksinin 30 kg/m²’nin üzerinde olması obezite olarak tanımlanır. Bu hesaplama obezitenin tanısı için tek başına kâfi değildir. Zira obezite beden yükünün değil, bedendeki yağ ölçüsünün olağandışı artışıdır. “Vücut Kitle İndeksi” yaş ve cinsiyetten bağımsızdır.

Cinsiyetten bağımsız olmayan durum ise erkekler aleyhine olan gelişmedir. Zira anatomik özellikleri nedeniyle, kilo alan bir bayanın yağ birikimi çoklukla kalça ve basen bölgelerinde olmakta ve “armut tipi” obezite olarak isimlendirilmektedir. Halbuki erkeklerde yağ birikimi ekseriyetle, karın ve bel bölgesinde olmakta ve “elma tipi” obezite olarak isimlendirilmektedir. Yapılan çalışmalar “elma tipi” obezitenin daha önemli sıhhat sıkıntılarına yol açtığını göstermekte, bu nedenle obezite değerlendirilirken kesinlikle bel etrafı ölçümünün de yapılması gerekmektedir Sonuçta bel bölgesinde çok yağ birikimi olan erkekler, bilhassa orta yaşın üzerinde iseler çok dikkatli olmak zorundadırlar. Bel etrafında çok yağlanma olan ve kısaca “göbekli” diyeceğimiz bu kümedeki bireylerde, damarlardaki yağlanmaya bağlı olarak, kalp damar hastalıklarının ve miyokard enfarktüsünün görülme sıklığı artmaktadır. Şişmanlığın beraberinde getirdiği esas rahatsızlıklar; “Diyabet, hipertansiyon, arter hastalıkları, ruhsal bozukluklar, anksiyete, depresyon, kronik gerilim, aktivite kaybı, hormon bozuklukları, uyku apnesi, inme, uykusuzluk, fıtık, çeşitli kanserler, karaciğer hastalıkları ve böbrek hastalıkları” olarak sıralayabiliriz, Bu hastalıklardan korunmak için kilo vermek en kıymetli adımdır.

Bel etrafına lokalize yağ dokularından kurtulmak için çeşitli sistemler tanımlanmıştır. Bu yolları ana başlık olarak, cerrahi metotlar ve cerrahi olmayan formüller olarak sınıflayabiliriz. Cerrahi olmayan tekniklerin başında; “dengeli beslenme” ve “sürekli egzersiz” programları gelmektedir. Bu prosedürlerin şuurlu ve bilhassa bir hekim eşliğinde uygulanması halinde, fazla kilolardan kurtulmak mümkün olabilir.

Obezitenin ileri boyutlarında ilaçla tedavi de bir cerrahi olmayan seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır, Bugüne kadar obezite tedavisinde birçok ilaç kullanılmıştır. Bu ilaçlar; ya beyindeki serotonin hususunun ölçüsünü azaltarak hastanın iştahını kapatarak fonksiyon görmekte ya da kan dolanımına girmeden bağırsaklardan yağ emilimini azaltarak, alınan kalori ölçüsünü düşürerek tesir yapmaktadır, Bel bölgesine uygulanan ve cerrahi olmayan yaklaşımlar içerisinde; “lazer”, “radyofrekans” ve “kavitasyon” sistemlerini de sayabiliriz. Bu uygulamalar, akupuntur üzere diyet tedavisi eşliğinde önerilmektedir. Lakin tesirleri ve kalıcılık mühletleri konusundaki tartışmalar, yeniliğini yitirmeden devam etmektedir.

Bu formüllerle karın bölgesine lokalize yağ birikimi olan hastalarda başarıyı yakalamak, ne yazık ki, her vakit mümkün olamamaktadır. Bu durumda, daha profesyonel formüllerden yararlanmak gerekir. Cerrahi uygulamalar işte bu evrede devreye girmektedir. Bel bölgesine lokalize yağ dokularına uygulanan iki cerrahi yaklaşımdan kelam edebiliriz.

Bunlardan birincisi ve nispeten daha kolay olanı, “liposakşın” uygulamalarıdır. Liposakşın ile bel bölgesine lokalize sonlu ölçüdeki yağ dokusuna müdahale etmek ve bu dokuları büsbütün yok etmek elbette ki mümkündür. “’Liposakşın” metodunun, cerrahi olmayan formüllere nazaran en değerli farkı, yağ dokularının emilerek bölgenin dışına taşınmasıdır. Sonuçta süreç yapılan bölgede yağ doku hücresi kalmadığı için metot, radikal bir tahlil sunmaktadır, Yağ dokusu alınan bölgede tekrar yeniden yağ hücresinin oluşması kelam konusu olmadığından, sonuç kalıcı ve kesin olmaktadır, Lakin “liposakşın” metodu her olguda koşullar değerlendirilmeden uygulanırsa kimi yanılgılara düşülmesi kelam konusu olabilir.

Çünkü “liposakşın” yapılacak hastaların deri elastikiyet kapasitesi çok kıymetlidir. Yağ dokusu bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra üzerindeki derinin bölgeye adapte olabilmesi için elastik olması gerekir. Aksi takdirde, yağ alınan bölgedeki derinin adapte olamaması durumunda sarkması kelam konusu olacaktır. Bu durumda yağ dokusundan kurtulmuş olsanız bile, sarkan deri fazlalığı sizi rahatsız edecektir. Bu yüzden “liposakşın” endikasyonu konulacak hastaların seçimi sırasında ihtimamlı davranmak, operasyon sonrası kimi meşakkatlerin yaşanmasını önleyecektir.

Bel bölgesindeki çok yağ birikiminin en tesirli ve kalıcı tedavisi “abdominoplasti” dediğimiz Cerrahi uygulamalardır. “Abdominoplasti” operasyonu ile göbek deliği düzeyinin altında kalan deri ve yağ dokularının tümünün kesilerek çıkarılması mümkün olabilmektedir. Bu süreç sırasında hastaya yeni bir göbek deliği yapılmaktadır. Operasyon sırasında gevşemiş olan karın kaslarına da müdahale edilmekte ve kas dokularının gevşekliği, “diastazis rekti” operasyonu ile tıpkı seansta giderilmektedir. Böylelikle hem fazla olan yağ dokularından kurtulmak hem de son derece düzgün ve gergin bir karma sahip olmak mümkün olabilmektedir. Bu sistemin tek dezavantajı, ameliyat sonrası karın bölgesinde meydana gelen ameliyat izi olmaktadır. Lakin bu iz, iç çamaşırı içerisine saklandığı için göz gerisi edilebilen bir iz olarak kıymetlendirilmektedir. Bahsedilen iz mayonun içinde kaldığı için rahatlıkla denize girilmekte ve güneşe çıkılabilmektedir. Ameliyat, genel anestezi altında gerçekleştirilmekte ve ameliyat sonrası bir ay bel korsesi kullanılması önerilmektedir. Ağrı kesici ilaçlarla ağrı rahatlıkla denetim altına alınabilmekte, gerekirse anestezi tabibi tarafından “hasta denetimli anestezi” düzeneği kurularak ağrı büsbütün eredike edilebilmektedir. Hastanedeki bir günlük yatış mühletinin akabinde poliklinikten takip edilen hastanın, 15 gün içinde işine gücüne dönmesi mümkün olabilmektedir.

Obezite, çağımızın hastalığı olarak kabul edilmektedir. Fakat obezite kadar, çok yağ dokularının Bedenin hangi bölgelerine yerleştiği de değerlidir, Yağ dokularının bedende yerleşeceği en tehlikeli bölgenin, bel bölgesi olduğu bilinmektedir. Cinsiyet tarafından değerlendirildiğinde, “elma tipi” yağ dokusu yerleşimi gösteren erkeklerin daha fazla risk altında olduğu görülmektedir.

Başa dön tuşu