Varis Tedavisi

Varisleri kesisiz, ağrısız ve tekrarlamayacak halde, estetik olarak tedavi etmek mümkün. Bu mevzuda yaptığım tedavileri sayfamdan okuyabilirsiniz.
Köpükle Varis Tedavisi
Köpük kullanarak, çapları 1 -3 mm ortasında olan yüzeysel varislerin tedavisini muayenehanemde yapıyorum.

Bunlar bazen örümcek ağı halinde de olabilmektedir. Bu tipteki kılcal varislerin içerisine çok ince iğneler ile damar büzücü köpük vererek varisi söndürme süreci yapıyorum. Bu yolla istenmeyen makus imaj ortadan kalkıyor.

Özellikle bayan hastalarım estetik açıdan bu metottan çok mutlular.

Yüzeysel Radyofrekans Tedavisi (Termokoagülasyon)
İnce varislerin tedavisinde kullanılan daha çok kozmetik hedefli bir süreçtir. Cilt dışından uygulanır. Her cilt tipine uygulanabilir. Uygulamadan sonra cilt üzerinde kısa müddetli kızarıklıklar oluşur. Bunlar birkaç gün içerisinde kabuk bağlar. 4 – 6 haftada büsbütün olağana döner.

Endovenöz Lazer Tedavisi
Varisli damarın lazerle içerden kapatılması

Lazer ışını, orta ve ileri genişlikteki varislerin tedavisinde uzun vakittir kullandığım bir metottur.

Hafif anestezi altında yada yalnızca bacaklar uyuşturularak diz üstünden doppler ultrason eşliğinde varisli damara bir iğne ile giriyorum. Lazer ışını kullanarak varisli damarı içten kapatıyorum.

Bu süreçte bacağa rastgele bir kesi uygulamıyorum. Süreç sonrası hastalarım tıpkı gün ayağa kalkıyorlar, bacak 1 gün bandajlı kalıyor. 2. gün muayenehanemde denetimini yaptığım hastalara varis çorabı giydiriyoruz. Süreç sonrası hastalarıma 3 hafta varis çorabı öneriyorum.

Radyofrekans Dalgaları ile Varis Tedavisi
Radyofrekans dalgaları ile cilt altındandaki orta ve ileri genişlikteki varislerin tedavisinde sıklıkla kullandığım tesirli bir sistemdir.

Hafif anestezi altında lazer tedavisinde olduğu üzere diz üstünden varisli damara bir iğne ile giriyorum. Doppler denetiminde radyofrekans kateteri yerleştiriyorum. Bu halde rayofrekans gücü ile varisli damarı içten kapatıyorum.

Kısa müddette tamamladığım bu süreçte bacağa rastgele bir kesi uygulamıyorum. Tercih ettiğim anestezi çok kolay ve inançlıdır. Süreç sonrası hastalarım birebir gün ayağa kalkarlar, 1 gün bacak bandajlı kalır. 2. gün muayenehanemde denetimini yaptığım hastalara varis çorabı giydirilir. Süreç sonrası hastalarıma 3 hafta varis çorabı öneriyorum.

Doku Yapıştırıcısı ile Varis Tedavisi
Doku yapıştırıcısı tekniğinde cilde hiç kesi yapmadan küçük bir iğne ile damara girip varisli damarı içeriden kapatıyorum. Tıpta uzun vakittir farklı hastalıklarda kullanılan doku yapıştırıcısını artık bacak varislerinin tedavisinde de kullanıyorum. Bu teknikte anesteziye hiç gerek kalmıyor. Hastamı uyutmaya yahut bacağına anestezi vermeme gerek kalmıyor. Varisli damara küçük bir iğne ile giriyorum. Özel bir klavuz tel yardımıyla doku yapıştırıcısı kullanarak varisli damarın her iki yüzeyini birbirine yapıştırıp içeriden kapatıyorum. Kısa bir mühlet içinde tedaviyi tamamlıyorum. Son derece ağrısız ve estetik bir tedavi. Anestezi vermediğim için kişi tıpkı gün olağan hayatına dönebiliyor.

Varis Nedir?
Varis bedenimizde kirli kanı taşıyan toplardamarların balonlaşmasıdır. Tıpta toplardamarlara ven ismini veriyoruz. Venlerin olağan çaplarının üzerine çıkıp, uzayıp, kıvrılarak cilt altında görünür hale gelmesi olayına varis demekteyiz. Varis oluşan venlerde vakitle işlev kaybı başlamaktadır.

Varis hastalarında oluşan şikayetler nelerdir?
Varisi olan şahıslarda şikayetler değişken ve şahsidir. Örneğin çok küçük varisleri olan bir kişi yalnızca görsel olarak durumundan rahatsız olabileceği üzere ileri evre varisleri olan hastalarda bacaklarda ağrı, dolgunluk ve tartı hissi, şişme hatta yaralar bile oluşabilmektedir. Varis hastalarında tipik olarak günün sonunda şikayetlerde artış olur. Bilhassa uzun mühlet ayakta kalan ya da tüm gün oturarak çalışan hastalarda bu durum çok belirgindir. Bacakları üst kaldırmakla şikayetler bir ölçü rahatlar. Tablonun ilerlediği devirlerde ayakkabı giymekte zorlanmalar olur. Bayan hastalarımız çizmelerinin fermuarını kapatamadıklarını söylerler. Kimi hastalarda ise şikayetler adet devirlerinde artış gösterebilmektedir. Vakitle cilt değişiklikleri başlar. Bu değişiklikler tablonun tartısına nazaran hafif kırmızımsı, morumsu damarlanmalardan, açık yaralara kadar değişebilmektedir. İleri evrelere gelmiş hastalarda genişleyen venler ve ödeme bağlı olarak bilhassa ayak bileği etrafında cilt altı basınç çok artmış ve cilt incelmiştir. Bu durum küçük travmalarda bile hastalarda varis kanamalarına yol açabilmektedir. Bir öteki risk de uzun seyahatler, hareket ksıtlamasına neden olabilecek rastgele bir durum ya da travma üzere nedenlerle yüzeyel tromboflebit dediğimiz varis torbacıklarının içerisindeki kanın pıhtılaşarak bu bölgede kan akımının durmasıdır. Bacak şiş, kızarık ve çok hassastır. Epeyce ıstıraplı bir süreçtir ve beklemeden tedavi gerektirir.
Varis neden olur? Kimler risk altındadır?
En kıymetli sebep genetik yatkınlıktır. Ailesinde varis hikayesi olan bireylerde risk artar
İşleri gereği daima ayakta durmak zorunda
Obesite
Gebelik (Ancak uygun tarafı oluşan varislerin birçok (% 60 -70) gebelik sonrasında kaybolur)
Doğum denetim hapları
Bayan cinsiyet
Yaşlılık
Derin toplardamarlarında tıkanıklık (Bu varislere mutlaka müdahale edilmemesi gerekir)
Varisler nasıl oluşur?
Varisler bedende tüm toplardamarlarda oluşabilir. Bacaklarımızdaki kirli kanın hareketinde kalbimizden pompalanan pak kanın itmesinin yanı sıra kas pompası ismini verdiğimiz baldır kaslarının kasılması da son derece tesirlidir. Ayakta ya da otururken uzun müddet hareketsiz kalmak kas pompalarının çalışmasını engellediği için yerçekiminin de tesiri ile kirli kan toplardamarlarda göllenmektedir. Basınç artışı damar çapında genişlemelere neden olur. Daha ileri basamaklarda bu genişlemeler damar yapısının bozularak dışarıya sıvı kaçaklarına, şişme ve ödeme, daha da sonrasında yaraların ortaya çıkmasına neden olur.

Kaç çeşit varis vardır?
Toplam 6 küme varis vardır.
Birinci küme, çapları 1 – 3mm olan çok ince yapılı örümcek ağı görünümünde olabilen varislerdir. Rastgele bir işlevsel sorun oluşturmazlar lakin estetik olarak değerleri vardır.
İkinci küme çapları 3 – 4 mm ortasında olan kümedir. Hastalarımız fasulye tanesi üzere diye nitelerler
Üçüncü küme çapları 4 -5 mm olup şahısta ağrı, bacaklarda dolgunluk hissi ve yorgunluk şikayetleri oluşturan kümedir.
Dördüncü çapı 5 mm’nin üzerine çıkmış artık bacakta şişmeye yol açan kümedir.
Beşinci küme bacakta açık yara olmayan fakat ödemli ve cilt altının çok inceldiği durumdur.
Altıncı küme ise bacakta, bilhassa ayak bileği etrafında yaraların ortaya çıktığı kümedir.

Fonksiyonel olarak varis tipleri nelerdir?
Bu sınıflama tedavinin planlanmasında ve takip için çok değerlidir. İşlevsel olarak varisler iki biçimde ortaya çıkarlar. Cildin 1 – 2cm altında seyreden ana yüzeysel toplardamar kapakçıklarında kaçak olanlar ve olmayanlar. Yüzeysel toplardamarda (safen ven) yetmezlik olmayan varislerde yara çıkma yahut pıhtı oluma riski yoktur. Kozmetik tedavi için sıklıkla skleroterapi (damar içi enjeksiyonlar) kafidir.

İkinci kümede yüzeysel toplardamarda yetmezlik vardır. Ve sıklıkla nedeni genetiktir. Ven kapakçıklarındaki yetmezlikten ötürü kalbe hakikat gitmesi gereken kan yerçekiminin de tesiri ile ayaklara gerçek yönelir ve daha önemli varislerin ortaya çıkmasına neden olur. Ayak bileklerinde şişme oluşturan bu küme varislerdir.

Varis tanısı nasıl konur?
Öncelikle düzgün bir fizik muayene pek çok bilgi vermektedir. Bunun dışında varis teşhisinde kullanılan altın standart sistem damar ultrasonudur. Duplex ya da doppler diye de isimlendirdiğimiz bu sistem hem varislerin teşhisinde hem de tedavi planlanan hastaya hangi formülü uygulayacağımıza karar vermemizde çok faydalıdır. Bir öbür avantajı da ameliyat kesileri için işaretleme yaparak kesilerin çok küçük olmasını sağlamasıdır. Bu yolla ameliyat sonrasında kesi izi kalmaz.

Varis tedavisi
Varis tedavisini kozmetik hedefli tedaviler ve tıbbi nedenli tedaviler diye ikiye ayırmak mümkündür. Burada farkı oluşturan ana yüzeyel toplardamarda (safen ven) kapakçık yetmezliğinin var olup olmamasıdır. Safen ven yetmezliği olmayan hastalarda kozmetik hedefli uyguladığımız tedaviler:
Ekzovenöz Lazer (cilt dışından uygulanan)
Skleroterapi
Pake eksizyonu
Safen ven yetmezliği olan hastalarda ise üsttekilere ek olarak uygulanan tedaviler:
Endovenöz Lazer
Radyofrekans Ablasyon
Cerrahi
Yüzeysel Radyofrekans Tedavisi (Termokoagülasyon)
İnce varislerin tedavisinde kullanılan daha çok kozmetik hedefli bir süreçtir. Cilt dışından uygulanır. Her cilt tipine uygulanabilir. Uygulamadan sonra cilt üzerinde kısa müddetli kızarıklıklar oluşur. Bunlar birkaç gün içerisinde kabuk bağlar. 4 – 6 haftada büsbütün olağana döner.

Skleroterapi (İğne tedavisi)
Köpük kullanarak, çapları 1 -3 mm ortasında olan yüzeysel varislerin tedavisini muayenehanemde yapıyorum.

Bunlar bazen örümcek ağı halinde de olabilmektedir. Bu tipteki kılcal varislerin içerisine çok ince iğneler ile damar büzücü köpük vererek varisi söndürme süreci yapıyorum. Bu yolla istenmeyen makûs imaj ortadan kalkıyor.
Bilhassa bayan hastalarım estetik açıdan bu prosedürden çok mutlular.

Pake Eksizyonu (Mini Flebektomi)
Skleroterapi ile müdahaleye uygun olmayan yada skleroterapi için gereken ilaç ölçüsünün çok fazla olacağı orta ve büyük uzunluk pakeleri (varis yumruları) 1 – 2 mm’lik iz bırakmayan ve dikiş gerektirmeyen estetik kesiler ile çıkarmaktayız. Pake eksizyonunu safen ven yetmezliği bulunan hastalarda lazer yahut radyofrekans ile safen ven kapattıktan sonra cilt altında bulunan varis yumrularının temizlenmekte de kullanmaktayız. Skleroterapi ve termokoagülasyon da birebir hastalarda lazer yahut radyofrekans ablasyon sonrasında kalan yüzeyel ince varislerin temizlenmesinde yararlıdır.

Endovenöz Lazer Tedavisi
Lazer ışını, orta ve ileri genişlikteki varislerin tedavisinde uzun vakittir kullandığım bir yoldur.

Hafif anestezi altında yada yalnızca bacaklar uyuşturularak diz üstünden doppler ultrason eşliğinde varisli damara bir iğne ile giriyorum. Lazer ışını kullanarak varisli damarı içten kapatıyorum.

Bu süreçte bacağa rastgele bir kesi uygulamıyorum. Süreç sonrası hastalarım tıpkı gün ayağa kalkıyorlar, bacak 1 gün bandajlı kalıyor. 2. gün muayenehanemde denetimini yaptığım hastalara varis çorabı giydiriyoruz. Süreç sonrası hastalarıma 3 hafta varis çorabı öneriyorum.

Radyofrekans Dalgaları ile Varis Tedavisi
Radyofrekans dalgaları ile cilt altındandaki orta ve ileri genişlikteki varislerin tedavisinde sıklıkla kullandığım tesirli bir yoldur.

Hafif anestezi altında lazer tedavisinde olduğu üzere diz üstünden varisli damara bir iğne ile giriyorum. Doppler denetiminde radyofrekans kateteri yerleştiriyorum. Bu halde rayofrekans gücü ile varisli damarı içten kapatıyorum.

Kısa müddette tamamladığım bu süreçte bacağa rastgele bir kesi uygulamıyorum. Tercih ettiğim anestezi çok kolay ve inançlıdır. Süreç sonrası hastalarım birebir gün ayağa kalkarlar, 1 gün bacak bandajlı kalır. 2. gün muayenehanemde denetimini yaptığım hastalara varis çorabı giydirilir. Süreç sonrası hastalarıma 3 hafta varis çorabı öneriyorum.

Variste Cerrahi Tedavi
Yetmezlikli safen damarın cerrahi olarak çıkarılması süreci artık günümüzde tercih edilen bir teknik değildir. Cerrahi sürecini safen venin içten kapatıldığı lazer ve radyofrekans ablasyon teknikleri ile kapttığımız hastalarımızda süreç sonrasında gerekirse cilt altındaki varis yumakları için yapmaktayız. Fakat burada kullandığımız kesi cildin doğal çizgilerine paralel, 2 -3 mm uzunluğunda, dikiş gerektirmeyen ve iz bırakmayan çeşitten olduğu için kozmetiktir.

Yetmezlikli safen venin anatomik olarak içeriden kapatılması mümkün olmayan sonlu sayıdaki hastalarda cerrahların hangi tekniği uygulayacakları deneyimlerine kalmıştır. Bu durumda şahsî tercihim doppler ultrason kılavuzluğunda minimal invaziv invaginasyon strippingi tekniğidir. Kasıkta bikini çizgisi katlantısına uyan 2 -3 cm’lik ve diz üstünde 2 -3 milimetrelik ikinci bir kesi ile safen ven çıkarılır. Kullanılan kesi yerleri ve tekniği nedeni ile epey estetik bir sistem olmaktadır.

Hasta birebir gün taburcu olabilir ve 3 -4 gün istirahat kafidir. Bu periyotta ağır sporlar ve işler dışında günlük hayatına devam edebilir. Hastalarımıza 2 hafta kadar varis çorabı önermekteyiz.

Çok ince varislerim var tedavi olmalı mıyım?
Hekiminiz işlevsel olarak bir sorun olmadığını söylüyorsa burada karar büsbütün size bağlıdır. Estetik açıdan bacağınızın imajından rahatsız oluyorsanız bu tedavi için kâfi bir endikasyondur. Günümüzde bu cins varislerin tedavisi son derece kolaydır. Ayrıyeten varis konusunda erken tedavi daha sonraki basamaklara ilerlemesi açısında değerlidir. Lakin burada değerli olan nokta size ne cins bir tedavi uygulanacağıdır. GEREKSİZ ve YANLIŞ yapılabilecek her türlü teşebbüs yarardan çok ziyan verir.
Tedavi oldum varislerim tekrarlar mı?
Evet tekrarlayabilir.
Bilhassa kılcal varisleri olan bireylerde tedavi edilen alanın dışındaki alanlarda yeni varisler oluşabilir ve birebir formda tedavi edilir. Bu hastalığın yapısal olması ile ilgilidir. Bunun dışında ana yüzeyel toplardamarına ( safen ven ) müdahale edilmiş olan hastalarda ameliyat öncesi ultrasonografi ile hastalıklı damarların tam olarak belirlenmesi, yanlışsız tedavi ve takip ile tekrarlama son derece azdır. Lakin bizler safen veni koroner bypass ameliyatlarında ya da bedendeki rastgele bir yaralanmada yedek damar olarak kullandığımız için az da olsa işlevi olan bir safen veni kolay kolay feda etmemek gerekir. Yeterli bir ultrasonografi sonucunda sahiden işlevini büsbütün kaybetmiş bir durumda ise o vakit çıkarılması yahut kapatılmasında sakınca yoktur.
Varis çorabı neden kıymetlidir?
Burada bahsettiğim ömür uzunluğu varis çorabı kullanılması değildir. Varis çorapları gerçek kullanıldığı vakit var olan varislerin daha yavaş ilerlemesine ve tedavi edilmiş bir varisin daha çabuk ve geri dönüşsüz olarak güzelleşmesine katkıda bulunur. Genetik olarak varise yatkınlığınız varsa hiçbir formül varis gelişimini durduramaz. Orta derecede ve şimdi tedavi basamağında olmayan varisleriniz var ise tavsiyem iş yahut toplumsal yaşantınız gereği uzun müddet ayakta kalacağınız devirlerde çorabınızın ayağınızda olmasıdır. Bu sizin varislere bağlı oluşan şikayetlerinizi azaltır ve ömür kalitenizi arttırır. Tedaviden sonra çoklukla 2 hafta kafidir. Bu bahiste sizin için en uygun çorabı hekiminiz tavsiye edecektir.
Varis çorabına ömür uzunluğu mahkum muyum?
Hayır değilsiniz.
Safen ven dediğimiz ve yan kısımlarından varislerin oluştuğu bacak yüzeyel toplar damarı tüm bacak kirli kanının % 10’nunu taşır. %90 derin venler dediğimiz iç kısımdaki toplardamarlar tarafından taşınır. Varis çorabının ömür uzunluğu kullanılmasını gerektiren tek istisnai durum; derin ven trombozuna (bu damarların pıhtı ile dolup işlevini kaybetmesi ) bağlı iç kısım toplardamarında kalıcı yetmezlik ile safen ven yetmezliğinin birlikte olduğu durumdur. Bunun dışındaki hiçbir durumda ömür uzunluğu kullanım kelam konusu değildir.
Varis çorabı nasıl kullanılır?
Çoraplarınızı sabah uyandığınızda ayaklarınızı yataktan aşağı sarkıtmadan evvel giymelisiniz. Ve çorabınızı bacağınıza giydikten sonra ayağa kalkın. Duş almak, v.b. nedenlerle çorapsız ayağa kalkmak zorunda kalırsanız, işinizi en kısa müddette bitirin ve yatarak ayaklarınızı duvara dayayın. 5 – 6 dk bekleyin. Bacaklarınız düzgünce beyazlaştıktan sonra çoraplarınızı giyin ve gece yatıncaya kadar bacaklarınızda kalsın. Uyumaya karar verdiğinizde ya da artık günlük işinizi tamamlayıp dinlenme etabına geldiğinizde de çoraplarınızı çıkarıp ayaklarınızı uzatarak oturabilirsiniz. Çoraplarınızı çıkardıktan sonra rahatlatıcı ve nemlendirici tonikler kullanabilirsiniz. Çoraplarınızın paklığını ambalajı üzerindeki talimatlara uygun formda yapmanızı tavsiye ederim.
Varis çoraplarının günümüzde yaz ve kış ayları için farklı dokumalarda olanları. Klima özelliği (bazen ticari olarak farklı isimlendirilir) dediğimiz hava sirkülasyonunun dengelendiği ve terletmeyen özellikte olanları mevcuttur. Ayrıyeten çok iri ya da kilolu hastalarımız için özel üretim imkanı da vardır. Cerrahınız bu hususta size çok ayrıntılı bilgi verecektir.
Varisten nasıl korunabilirim? İlerlemesini nasıl durdurabilirim?
Varisten büsbütün korunmak maalesef kelam konusu değildir. Zira temelinde yüklü olarak genetik yatkınlık yatmaktadır. Çok genç yaşta bile varis sorunları ile gelen hastalarımız vardır. Fakat genetik yatkınlığı olan bireylerde bile ömür şekilleri hastalığın ortaya çıkış suratını etkileyebilmektedir. Örneğin daima olarak ayakta ya da daima olarak oturarak çalışan hastalarıma ‘’dikiş makinesi egzersizi’’ ismini verdiğim hareketleri tavsiye etmekteyim. Bu antrenmanı siz de şu an bile deneyebilir ve günlük hayatınıza katabilirsiniz. Bu antrenmanı saat başı 15 – 20 kere ayakta ya da otururken yapabilirsiniz. Eski model dikiş makinelerinin kullanan bir kişi üzere sıra ile evvel ayakucunuzu sonra da topuğunuzu havaya kaldırın ve bunu ardışık olarak yapın. Baldır kaslarınızın kasıldığını hissedeceksiniz. Bu kasılma baldırlarımızda bulunan ve kirli kanın kalbimize geri dönmesini kolaylaştıran kas pompalarının çalışmasını sağlamaktadır. Bu yolla daima ayakta ya da otururken yerçekiminin tesiri ile kanın göllenmesinin önüne geçmiş oluruz. Yürüme kaslarının bir kısmını de harekete geçirmiş oluruz. Son derece rahatlatıcı ve yararlı bir idmandır. Diz altı dayanak çorapları da bacağınızı çok sıkmaz ve hekiminize danışarak günlük olarak kullanabilirsiniz. Ayrıyeten mümkün epey bacaklarınızı uzatarak ve yüksekte tutarak oturun. 5 cm den fazla topuklu ayakkabı giyilmesi baldır kas pompalarını hareketsiz bırakacağı için özel günler dışında tercih etmeyin. Kilonuza ihtimam gösterin. Her fazla kilo tüm bedeninize fazladan yüktür ve varis gelişimini hızlandırır. Doğum denetim hapları üzere hormon istikrarınızı etkileyebilecek ilaçların varisleri arttırma riski vardır. Şayet bu ilaçlardan kullanıyor ve varislerinizde artma fark ediyorsanız beklemeden hekiminiz başvurmalısınız. Gebelik devrinde gebeler için üretilmiş varis çorapları yanlışsız kullanıldığında işe fayda. Unutmayın gebelik periyodu varislerinin pek birçok gebelik sonrasında kaybolmaktadır. Bu devri şuurlu ve denetim altında geçirmek sonrasında işinizi çok kolaylaştıracaktır. Kronik konstipasyon dediğimiz daima kabızlık probleminiz varsa bunu çözün. Hareketsiz bir ömür usulü da varis oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Hareket edin, bu mevzuda size yürümeyi ve yüzmeyi çok tavsiye ederim. Bu sporlar kalbiniz için de son derece yararlıdır.
Venöz Yetmezlik Nedir?
Venöz yetmezlik toplar damarların içinde bulunan kapakçıkların hasarlanması ya da birbirinden uzaklaşması sonucunda kanı geri kaçırmasıdır. Bu geri kaçış nedeniyle bacakta şişme ve vakitle renk değişiklikleri meydana gelir.
Tek başına bulunabileceği üzere sıklıkla varislere ve toplar damar pıhtılaşmalarına eşlik eder.

Derin Toplardamar tıkanıklığı (DVT) nedir?
Bacak kirli kan akımının %90’nını sağlayan derin toplardamarın pıhtılaşma sonucu tıkanması durumudur. ‘’ Derin Ven Trombozu ‘’ dediğimiz bu durumda bacağın kirli kan dönüşünün tamamı yüzeyel ana toplardamar ( safen ven ) sayesinde gerçekleşir. Safen ven kendi başına bu dönüşü tolere edemez ve yan kısımları genişleyerek dönüşe katkıda bulunur. Olağanda de varisler bu yan kollardan gelişmektedir lakin bu sefer durum büsbütün farklıdır ve oluşan varisler bacak için hayati ehemmiyet taşır. Bu durumda varislere katiyetle müdahale etmemek gerekir. Derin toplardamar tıkanıklığı ivedilikle teşhis konulup müdahale edilmesi gereken bir durumdur.

DVT nedenleri nelerdir?
Genetik olarak pıhtılaşmaya yatkınlık
İleri toplardamar yetmezlikleri
Uzun mühlet hareketsiz kalınan seyahatler ya da yatağa bağımlı kalmak
Yüzeyel damarlarda enfeksiyonla birlikte oluşan pıhtılaşmalar
Büyük kemik kırıkları ve travmalar
Kalça, diz, v.b. ortopedik ameliyatlar
Kanserler
DVT belirtileri nelerdir? Tanısı nasıl konur?
Bacakta şişme, kızarıklık, yanma ve ağrı temel belirtileridir. Öbür bacağa nazaran çap artışı bariz olmaktadır. Hareketle ağrıda artış olur. Tanısı yeterli bir fizik muayene ve doppler ultrasonografi ile konur.
DVT Nasıl Tedavi Edilir?
Pek çok hastada ayaktan tedavi ile sorunu çözebilmekteyiz. Klasik olarak tedavide düşük molekül yüklü heparin dediğimiz kan sulandırıcı ilaçlar, antibiyotik ve varis çorabı vardır. Tıkanıklığın derecesi çok fazla ise hastayı yatırmak gerekebilmektedir. İlaç ve çorap tedavisine ek olarak bilhassa taze pıhtılarda tesirli olabilen yeni damar içi pıhtı açıcı aygıtlarla tedavi uygulanabilir. DVT tedavisi sonrasında çoklukla rekanalizasyon dediğimiz yolla damar içinde pıhtıların erimesi sonucu kan akımı sağlanır. Tedavi kadar değerli olan bir öbür durum da DVT’nin nedeninin araştırılması, hastanın bilinçlendirilmesi ve takiptir. Bunlar yapıldığı takdirde tedavi daha kolay olmakta ve tablonun tekrarının önüne geçebilmekteyiz . Bu bahiste hekiminizle yapacağınız iş birliği ömür kalitenizi değerli biçimde arttıracaktır.

Başa dön tuşu