Variste Tanı, Doppler Ultrasonografi

Varisi çözebilmek, sorunu giderebilmek ve tekrarlama ihtimalini en aza indirebilmek için toplardamar sistemi değerlendirmesi ve hipertansiyonun kaynağının bulunması çok çok kıymetlidir.

Tanıda altın standart “Doppler Ultrasonografi” dir.

Doppler Ultrasonografi, variste teşhiste, toplardamar varis hastalıklarının en değerli aracıdır. Lakin konusunda uzman bireylerce yapılmalı, aşikâr bir bölge değil, tüm sistem bir bütün olarak değerlendirilmeli, sıkıntılı ve müdahale gerektirecek yerler belirlenmeli, damar yapısına, damarın öbür dokularla bağına, kişinin beden yapısına nazaran hangi tedavi yolunun uygun olduğuna karar verilmelidir.

Doppler Ultrasonografi sistemi bize ayrıntılı olarak gösterebilir. Bu kıymetlendirme variste teşhis emelli olarak kesinlikle konusunda uzman radyoloji uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu kıymetlendirme sırasında;

 • Hasta hem yatarak hem de ayakta muayene edilmelidir.
 • Batın içi de dahil olmak üzere tüm toplardamar sistemi taranmalı ve değerlendirilmelidir.
 • Bacakta yüzeyel toplardamar sistemi (Büyük safen ven ve Küçük safen ven), Derin toplardamar sistemi ve bunlar ortasındaki ilişki venleri her düzeyde tek tek incelenmelidir.
 • Bu inceleme sırasında;
  • Damar içi kan akım istikameti,
  • Kan akım suratı,
  • Ters akım olup olmadığı,
  • Akımın çeşitli durumlarda (manevralarla) değişip değişmediği,
  • Bacağın aşikâr düzeylerindeki damar çapları
  • Kapakların durumu kesin olarak belirtilmelidir.
 • Yan kısımların, varisleşmiş damarların ana damarlar ile ilişkisini olup olmadığı, irtibat noktaları, ana damar kaynaklı değil ise perforan irtibatı yahut damar anomalileri olup olmadığı kesinlikle ortaya konmalıdır.
 • Damar içinde yeni ya da eski pıhtı olup olmadığı her düzeyde denetim edilmelidir.

Böylece toplardamar hipertansiyonunu yaratan bölge ya da bölgeler açıkça ortaya konur.

Daha ileri düzeydeki klinik bulgularda;

 • Yara, güzelleşmeyen ve tekrarlayan ülser,
 • Geçirilmiş pıhtı, pıhtıya bağlı damar tıkanıklıkları,
 • Doğumsal olağandışı damarsal yapılar,(Hemanjiom, Klippel Trenaunay Sendromu, vb… )
 • Batın içi damar sorunları, (May-thurner Sendromu, Nutcracker Sendromu…)
 • Genital bölgedeki varisleşmiş damarlar (Pelvik Konjesyon Sendromu vb)

Gibi durumlarda doppler ultrasonografi değerlendirilmesinden sonra daha ileri tetkikler istenebilir:

 • BT- Bilgisayarlı tomografi ile toplar damar görüntülenmesi (venografi)
 • MR- Manyetik Rezonans ile toplar damar görüntülenmesi (venografi)
 • Angio ile toplar damar görüntülenmesi ( Konvansiyonel venografi)
Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu