Vücut Geliştirme ve Jinekomasti , Body Building ve Erkek Meme Büyüklüğü

  • Vücut Geliştirmeyle İlgilenen Şahıslarda Görülen Jinekomasti Nedeni Nedir ?

Vücut geliştirmeyle ilgilenen şahıslarda jinekomastinin nedenlerinin başında anabolik steroid hormon kullanımı gelmektedir. Bunların dışında protein tozları, omega asitler içeren ve içeriği tam bilinmeyen supplementler bunlara yol açabilmektedir. Amerikan Plastik Cerrahi Derneğinin yayın organı olan Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi mecmuasında 2015 yılı başında çıkan bir yayında beden geliştirmeyle ilgilenen ve jinekomastisi yakınması olan ve bundan kurtulmak için tedaviye başvuran şahıslar ile ilgili detaylı bir çallışma yayınlanmıştır. Bu çalışmada beden geliştirme ile ilgilenen ve jinekomastisi olan 1574 kişinin cerrahi tedavi yaklaşımı ve sonuçlarını yayınlamıştır. Benimde uyguladığım bu teknikle %98 hasta memnuniyetine ulaştıklarını belirtmektedirler.

  • Erkek göğüs ucunu sıkınca kırmızı koyu sarı kıvamlı akıntı gelmesinin nedeni ?

Vücut geliştirme yani body buildingle ilgilenen erkeklerde anabolik steroid hormon kullanımı sonucu ortaya çıkan göğüs büyümesi yani jinekomasti hormon kesilse bile kalıcı olabilmektedir. Buna ek olarak bu bireyler göğüslerde hassasiyet, ağrı ve göğüs ucundan bazen kanlı bazen ise sarı kıvamlı bir akıntı gelmesinden şikayetçi olabilirler. Göğüs ucunu sıktığında göğüs ucundan kanlı akıntı sıklıkla anabolik steroid kullananlarda gözükmekte ve bir doktora başvurmayı gerektirmektedir.

  • Vücut geliştirmeyle ilgilenen kişlerde görülen jinekomasti tedavisinde en güzel usul hangisidir ?

Vücut geliştirme yapmış ve jinekomastisi olan bireyler estetik nedenlerle göğüs büyüklüğünden kurtulmak istemektedirler. Lakin body bulding yapan şahıslarda pektoral yani göğüs kası çok gelişmiştir. Beden yağ oranının çok düşük olması nedeniyle cilt altı yağ dokusunun neredeyse hiç yoktur. Bu iki durum ve beden geliştirmeyle ilgilenen bireylerde jinekomastinin asıl nedeninin saf gland yani göğüs dokusunun büyüklüğünden kaynaklanması, jinekomasti tedavisini başkalarından farklı kılmaktadır. Ergenlikte ortaya çıkan jinekomasti de sıklıkla yağ dokusu ve gland ölçüsü eşittir yada biri biraz fazla biri biraz azdır. Ergenlik sonrası ortaya çıkan ve kalıcı olan jinekomastilerde liposuction epeyce etkiliyken, beden geliştirme sonrası ortaya çıkan jinekomastide neredeyse tek başına liposuction yada lazer lipoliz etkisizdir. Bu durum üstte belirtiğim makalede detayıyla sunulurken kendi klinik gözlemimde de rastlamaktayım. Gland yani göğüs dokusunun tama yakın çıkartılması tedavide temel yaklaşımdır. Bu süreç ise göğüs siyahının göğüs cildi ile birleştiği sonda yarım ay halinde yapılacak kesi ile girilip çok titiz ve dikkatli bir diseksiyonla gland dokusunu çıkartılmasına dayanmaktadır. Gerekirse gland kenarlarına ek olarak liposuction yapılabilir. Bu süreç tecrübe, dikkat ve titizlik gerektirmektedir. Bu yolla oluşabilecek komplikasyonları azaltmak yada en aza indirmek mümkündür. Bu yaklaşımla çok yüksek bir hasta memnuniyetine ulaşmak mümkündür.

  • Jinekomasti tedavisinde liposuction yada laser lipolizin aktifliği nedir?

Ergenlikte ortaya çıkan jinekomastide sıklıkla yağ dokusu ve gland ölçüsü eşittir yada biri biraz fazla biri biraz azdır.Yağ dokusu ve gland yani gerçek göğüs doku varlığı muayene yada ultrason ile çarçabuk belirlenebilmektedir. Ergenlik sonrası ortaya çıkan ve kalıcı olan jinekomastilerde şayet göğüs yağ dokusundan güçlü ise liposuction, yada lazer lipoliz hayli tesirli olabilir. Fakat göğüste gland dokusu varsa bu durumda liposuction yada lazer lipoliz yetersiz kalmaktadır.

Liposuction yada lazer lipoliz ile yalnızca yağ dokusu alınabildiğinden jinekomastiyi oluşturan göğüs yani gland dokusu kalacağından göğüs de tam düzelme olmayacaktır. Göğüs ucunda kabarıklık ve büyüklük devam edecektir.Bu nedenle bu hasta kümesinde gland dokusunun cerrahi olarak çıkartılması gerekir. Beden geliştirme sonrası ortaya çıkan jinekomastide neredeyse tek başına göğüs büyüklüğünün nedeni gland dokusu olduğundan liposuction yada lazer lipoliz etkisizdir. Bunlarda üstteki yayında belirtilen ve benindejinekomasti ameliyatında uzun yıllardır kullandığım göğüs dokusu çıkartılması ve liposuction kombinasyonu çok tesirlidir.

Başa dön tuşu