YAĞ ALDIRMA (LİPOSUCTİON)

Liposuction nedir?

Bazen hastalar tarafından “lipo” olarak isimlendirilen liposuction, fazla yağ depoları çıkartarak

vücudunuzun makul bölgelerini inceltir ve tekrar şekillendirir ve beden çizgileri ve oranınızı geliştirir.

Liposuction Adayları İçin Birinci Adım

Liposuction, lipoektomi, lipoaspirasyon, liposculptür ve lipoplasti olarak da bilinir. İngiltere’de, 2013

yılında liposuction vakalarında% 41’lik bir artış meydana geldi (The British Association of Esthetic Plastic

Surgeons, 2014). 2013 yılında Amerikan Estetik Plastik Cerrahi Birliği, bir evvelki yıla göre% 16’lık bir

artışla lipoz alımını en tanınan cerrahi prosedür olarak bildirdi. Başlangıçta, bayanlarda liposuction en

popüler olanıydı, fakat yıllar geçtikçe liposuction erkek nüfusta gitgide daha tanınan hale geldi ve artık

her iki cinsiyette estetik cerrahi prosedürlerin başında geliyordu. Liposuction, estetik vücut

şekillendirmesi ve/veya lipid transferi maksadıyla subkutan yağın laktasyonunda ve emiliminde

uzmanlaşmış kanüllerin kullanılmasını içeren bir cerrahi prosedürdür. Liposuction, göğüs, baş ve boyun

bölgesi, üst ve alt ekstremiteler de dahil olmak üzere yine yapılandırmanın birkaç başka alanına

yardımcı olmak için yıllar içinde gelişmiştir.

Liposuction İçin Uygun Adaylar

Liposuction ekseriyetle sağlıklı olan hastalarda seçmeli bir süreçtir. Dikkatli hasta seçimi, tatmin edici bir

sonuç elde etmek için büyük kıymet taşımaktadır. Öteki anahtar faktörler, ömür stili değişiklikleri

(sigara, alkol, kimyasal sakinleştiriciler), sistemli antrenman ve istikrarlı bir diyettir. Rastgele bir endişeyi

değerlendirmek ve tartışmak yanında, hastalar bu hayat usulü değişiklikleriyle uğraşmak için

danışmalıdır. Bu ömür stili değişikliklerine uyanlar, benlik hürmeti ve üretkenliğinde bariz iyileşmeler

gösterdi. Prosedür uygulanmadan evvel gebelik, psikiyatrik geçmiş yahut beden form bozukluğu, morbid

obezite, ulaşılamaz beklentiler, eşlik eden hastalıklar, kanama bozuklukları ve yara iyileşmesinde

bozulmalar göz önünde bulundurulmalıdır.

Anatomi ve Göz Önünde Bulundurması Gerekli Bölgeler

Liposuction ile beden şekillendirmesi uygulaması, en uygun sonuçları sağlamak için metabolizmadaki

yağın temel anatomik bilgisini ve altındaki yağ dokusuyla olan bağını araştırmak gerektirir. Subkutan

yağ, bedende yoğunluk, kalınlık ve aderansa nazaran değişkendir. Üç katmana ayrılabilir: harika emisyon, ara

ve derin katmanlar. Ekimoz, kanama, kutanöz travma ve beden kontür düzensizlikleri riski yüksek

olduğundan en üst katmana müdahaleden kaçınılmalıdır. Subkutan yağ doku altındaki dokuya, fascia ile

aşağıya yanlışsız devam eden katmanlardaki brous ataşmanları yoluyla bağlanır. Nispeten daha kalın ve

daha ağır ataşmanlara sahip alanlar, hastanın doğal biçimi ve kontürlerinden sorumludur ve yapışma

bölgeleri olarak isimlendirilir. Bu bölgeler geçilebilir, fakat direkt emilmemelidir. Baş ve boyun

liposuction, uygun teknikler ve daha inançlı teçhizat geliştirilmesi nedeniyle son on yılda popülerlik

kazandı. Jowl ve submental liposuction bu bölgede en tanınan olanlardır ve genel memnuniyet oranları

yüksektir. Gövde yada beden, erkeklerde ve bayanlarda liposuction için çok tanınan bir alanlardır.

Anestezi Seçenekleri

Anestezi seçenekleri her durumda değişir ve hastanın preoperatif durumunun tartışılması ve

değerlendirilmesi için kritik ehemmiyet taşır. Anestezi seçiminde, hastanın genel sıhhati, cerrah / hekimin

tercihi, hastanın tercihi, iddiası aspirasyon hacmi, optimal hasta konumu, ameliyat müddetinin uzunluğu,

ameliyat sırasında ilerleme ve mevcut imkanları göz önünde bulundurulmalıdır. Kullanılan anestezinin

üç formu lokal anestezi, intravenöz sedasyon ve genel anestezidir. Anestezi uygulamak için, liposuction

sırasında ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler yeterli anlaşılmalıdır.

Yaygın Liposuction Teknikleri

Şu an liposuction uygulamak için çeşitli teknikler mevcuttur. Uygun tekniği seçmeden evvel birkaç faktör

düşünülmelidir. Bunlar, beden bölgelerini, yağ alım ölçüsünü, yağ alınacak alanlarını, gözden geçirme

liposuction ve ciltte oluşacak deri sarkmaları mümkünlüğünü içerir. En sık kullanılan seçenekler arasında

emme yardımlı liposuction (SAL), PAL, UAL, VASER liposuction, su yardımlı liposuction (WAL) ve lazer

yardımlı liposuction (LAL) bulunur.

Liposuction teknikleri aşağıdakilerin lokal yağ birikimlerini azaltmak için kullanılabilir:

– Uyluklar

– Kalça ve kalçalar

– Karın ve bel

– Üst kollar

– Geri

– Iç diz

– Göğüs bölgesi

– Yanaklar, çene ve boyun

– Buzağılar ve ayak bilekleri

– Liposuction, tek başına ya da yüz estetiği, göğüs küçültme ya da karın sesi üzere öbür plastik cerrahi

işlemleriyle birlikte uygulanabilir.

Liposuction Ne Yapamaz!

Liposuction obezite için bir tedavi yahut uygun diyet ve antrenman yerine geçmez.

Ayrıca selülit için tesirli bir tedavi değildir – ekseriyetle kalçalarda, kalçalarda ve kalçalarda görülen şişmiş

ciltler – yahut gevşek sarkık cilt.

Başa dön tuşu