Yatırımda Riskli Davranışlar: Kabul ve Kararlılık Terapisi Bakış Açısı

Finans dünyasında risk, yatırımcıların uğraşması gereken her zaman var olan bir faktördür. Belirsizlik karşısında doğru kararlar almak, genellikle yalnızca mali zekayı değil, aynı zamanda güçlü bir mentali gerektirir. Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT), psikolojik esnekliği artırmaya, duyguları kabul etmeye ve değerlere dayalı eylemlerde bulunmaya odaklanan, farkındalığa dayalı bilişsel davranışçı bir yaklaşımdır. Çeşitli klinik ortamlardaki etkinliği ile kabul görmüştür, ancak yatırımdaki risk davranışları gibi klinik olmayan alanlardaki potansiyel etkileri keşfedilmeye değerdir. Bu yazı, ACT’ın temel ilkelerinden bahsetmekte ve kavramlarının yatırımda riskli davranışları anlama ve yönetme konusunda nasıl içgörü sunabileceğini incelemektedir.

Kabul ve Kararlılık Terapisine Genel Bir Bakış

20. yüzyılın sonlarında Steven C. Hayes ve meslektaşları tarafından geliştirilen ACT, altı temel sürece odaklanır: bilişsel ayrışma, kabul, şimdiki an ile esnek temas, bağlamsal (gözlemleyen) benlik, değerler ve kararlı eylemler. Bu yaklaşım, bireyleri rahatsız eden duygularını kabul ederek, düşüncelerinden ayrışarak ve aynı zamanda değerleriyle uyumlu davranışlarda bulunarak psikolojik esneklik geliştirmeye teşvik eder.

Yatırımda Riskli Davranışlar ile Alakası

Yatırım kararları genellikle belirsizlikle doludur ve bireylerin riske karşı tepkileri finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir. ACT ilkeleri, yatırımda riskli davranışları anlamak ve ele almak için uygulanabilir:

Bilişsel Ayrışma: ACT, bireylerin kendilerini yararsız düşünce ve hislerin kancasından kurtarabileceklerini öne sürer. Yatırım bağlamında, bilişsel ayrışma, yatırımcıların piyasa dalgalanmalarına yönelik ani tepkiler vermeden önce bir adım geriye çekilerek tercih yapmalarına yardımcı olarak daha rasyonel kararlar almalarını sağlar. Zihnin söylediği “Fiyatlar yükseliyor, treni kaçırıyorum” düşüncesini fark ederek bu düşünceye rağmen stratejiye bağlı kalmak ayrışmaya örnektir.

Kabul: Rahatsızlığı kucaklamak ve yatırımın doğasında var olan belirsizliği kabul etmek, ACT’ın duyguları kabul etme vurgusuyla uyumludur. Kabul eden yatırımcılar finansal kayıplar karşısında daha dirençli olabilir. Kaybetme korkusuyla panik satışlar ya da kazanamama korkusuyla yükselen piyasadaki alımlar stratejiden uzaklaştığında yaşantısal kaçınmaya bir örnek teşkil eder. Rahatlama amacıyla yapılan bu davranışlar yerine, duyguyu olduğu gibi kabul edip içimizde o duyguya yer açarak değer odaklı eylemi gerçekleştiririz.

Bağlamsal (Gözlemleyen) Benlik: Yatırımcılar, düşüncelerin ve duyguların “benliğin” geçici yönleri olduğunu kabul ederek daha geniş bir bakış açısı sağlayabilir ve kısa vadeli piyasa hareketlerinin duygusal etkisini azaltabilir. Benlik düşünce ve hislere ait değil, düşünce ve hisler benliğe aittir.

Şimdiki An ile Esnek Temas: Şimdiki an ile esnek temas farkındalık uygulamaları içerir. Farkındalık uygulamalarını yatırım karar verme sürecine dahil etmek, öz farkındalığı geliştirir, dürtüsel tepkileri azaltır ve odaklanmayı geliştirerek potansiyel olarak daha fazla düşünülmüş risk yönetimi sağlar.

Değerler: ACT, bireyleri temel değerlerini keşfetmeye teşvik eder. Finansal hedefleri ve bu hedefleri kapsayan değerleri konusunda net olan yatırımcılar, uzun vadeli hedefleriyle uyumlu yatırım kararları alırlar.

Kararlı Eylemler: Kararlı eylemi yatırıma uygulamak, keşfedilmiş değerlere dayalı bilinçli seçimler yapmayı içerir. Finansal stratejilerine bağlı yatırımcıların kısa vadeli piyasa oynaklığına dayanma olasılığı daha yüksektir.

Sözün Özü

ACT, psikolojik esneklik ve ilkeleri ile yatırımda riskli davranışları yönetme konusunda kıymetli bilgiler sunar. Yatırımcılara, psikolojik esnekliği teşvik ederek, belirsizliği kucaklayarak ve eylemleri değerlerle uyumlu hale getirerek, finansal piyasaların karmaşıklıklarında becerilerini geliştirebilirler.


Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Başa dön tuşu