Yüz Estetiği

ALIN GERME VE KAŞ ASKILAMA

Alın germe ve kaş asma kimlere yapılabilir?

İlerleyen yaş ile birlikte öteki dokularda olduğu üzere alın bölgesi ve kaşlar da yerçekimine yenik düşerek aşağı hakikat yer değiştirir. Alın ve göz etrafındaki mimik kaslarının hareketinden dolayı alın ve göz etrafında besbelli çizgiler ortaya çıkar. Tüm bu tesirler yaşlı, yorgun ve kızgın bir yüz tabirine neden olur. Alın germe ve kaş asma üzere prosedürler genelde bir arada yapılan ameliyatlardır ve sıklıkla göz kapağı estetiği ve/veya yüz germe ameliyatı ile birlikte kombine olarak uygulanabilir.

Ameliyat esnasında neler yapılır?

Ameliyat sedasyon dayanaklı lokal anestezi yahut genel anestezi altında yapılabilir. En sık olarak uygulanan üç yol vardır. Alın ile ilgili sorunu olmayan, yalnızca kaş kaldırma isteyen hastalarda endoskopik kaş asma yolları uygulanabilir. Bu teknikte saçlı deride yapılan birkaç adet 1-2 cm lik kesiler ile ameliyat yapılır. Bu yolun dezavantajı erken devirde nüks ihtimalinin daha yüksek olmasıdır. Öbür iki yaklaşımda hem alındaki çizgilenmeler düzeltilebilir hem de kaş asma süreci yapılabilir ve bunlarda nüks görülme ihtimali daha düşüktür. Prosedürlerden birincisi alın saç çizgisi üzerinde, ikincisi ise alın saç çizgisinin 5 cm gerisinde iki kulak ortası uzaklıkta kesi çizgisine neden olan usullerdir. Birinci yolda alın saç çizgisinin yeri değişmez ve alında uyuşukluğa daha az sebep olur, fakat görülebilir bir iz oluşabilir. İkinci metotta ise kesi sınırı saçlı deri içerisinde olduğu için dışarıdan görülmez, fakat alın saç çizgisi üst gerçek yer değiştirebilir ve alındaki uyuşukluk daha uzun sürer. Hastanın gereksinimine nazaran en uygun yola hasta ile birlikte karar verilir.

Ameliyat sonrası bakım nasıldır?

Hastalar birebir gün yahut ameliyatın sonraki günü taburcu edilir. Buz uygulaması önerilebilir. Birkaç gün içerisinde günlük yaşantıya dönülebilir. 2-3 hafta sonra antrenmanlara başlanabilir.

YÜZ GERME

Yüz germe ameliyatı ne emelle yapılır?

İlerleyen yaş ile birlikte ciltte elastikiyet kaybı, cilt altı yağ birikimi ve yumuşak dokuların yerçekimine yenik düşmesi sonucu alın, göz kapakları, yüz ve boyun bölgesinde sarkıklıklar, birikimler ve bantlar meydana gelir. Bu durum da kişinin görünümünün yaşlı ve yorgun olmasına sebep olur. Yüz germe ameliyatı aslında anlatılan bu deformitelerin hastaya nazaran bir yahut birkaç adedinin birlikte düzeltilerek daha genç ve canlı görünüm elde etme gayesiyle yapılır.

Ameliyat esnasında neler yapılır?

Sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Kulak önünden yapılan dik bir kesi ile girilir. Beraberinde kaş kaldırma yapılacaksa üstte saçlı deriye, boyun germe de yapılacak ise kesi kulak ardına gerçek uzatılır. Bu sayede mevcut izler saçlı deriye, kulak önündeki doğal kıvrımlara ve kulak gerisine saklanır. Cilt ve cilt altı yumuşak dokular serbestleştirilir. Gıdık bölgesinde yağ birikimi varsa liposakşın ile, boyun kaslarında fazlalık varsa çene altından 3-4 cm lik kesi ile girilerek müdahale yapılır. Her bir anatomik bölgedeki sorun düzeltilecek formda germe süreci yapıldıktan sonra fazla cilt çıkarılarak kesi sınırı kulak ardında saklanacak formda ameliyat sonlandırılır. Gereksinimi olan uygun hastalarda tıpkı seansta üst ve alt göz kapağı estetiği, orta yüz germe ve çene ucu estetiği de yapılabilir.

Ameliyattan sonra bakım nasıldır?

Hastanede sıklıkla 1-2 gece kalınır. Taburcu sonrası banyo yapılabilir. 2-3. günde şişlikler maksimumdur ve daha sonra giderek azalarak 7-10. günde minimuma iner. İkinci haftadan sonra sıklıkla işe dönülebilir. Dokuların büsbütün oturup yüzün son biçimini alması için üç aya gereksinim vardır.

BOYUN GERME

Boyun germe ameliyatı kimlere yapılır?

    Aslında boyun germe ameliyatı sıklıkla tek başına yapılan bir ameliyat değildir. Yüz germe ameliyatı ile kombine edilir. Lakin birtakım durumlarda daha genç yaşlarda gıdık bölgesindeki yağlı doku artışı ve boyun çene açısının artmış olduğu hastalarda izole olarak bu bölgelere liposakşın ve/veya cerrahi ile müdahale yapılabilir. Hatta bu ameliyatlara örümcek ağı estetiği diye de tabir edilen ip ile boyun germe müdahalesi de eklenebilir. Hastalar birebir gün yahut sonraki gün taburcu edilir. Birkaç gün içerisinde günlük yaşantılarına dönebilir.

ÇENE UCU ESTETİĞİ

Çene ucu estetiği kimlere yapılır?

    Çene ucu estetiği temel olarak iki tip hastaya yapılır. Çene ucu uzun olan yahut kısa olan hastalar. Bu ameliyat tek başına yapılabildiği üzere rinoplasti ve alın bölgesine yağ enjeksiyonu ile birlikte de uygulanabilir.

Ameliyat esnasında neler yapılır?

    Hastanın özelliğine nazaran ağı müsaadeden yahut çene altında gıdık çizgisinden girilir. Çene ucu uzun olan hastalarda çene ucu törpülenmesi ve/veya çene ucunun geriye alınması süreci yapılır. çene ucu kısa olan hastalarda ise silikon yahut poröz polietilen protezler ile ya da çene ucu kemiğine müdahale yapılarak plak ve vida ile ilerletilebilir. Bunların haricinde hiç kesi yapmadan da çene ucuna yağ enjeksiyonu yapılarak çene ucunun uzatılması sağlanabilir. Yapılacak tekniğe hasta ile birlikte karar verilerek en uygun yol seçilir.

Ameliyat sonrası bakım nasıldır?

    Hastalar sıklıkla tıpkı gün yahut sonraki gün taburcu edilir. Ameliyattan sonraki gün banyo yapılabilir. birkaç gün içerisinde günlük yaşantıya dönülebilir.
 

GAMZE ESTETİĞİ

  1. Gamze estetiği nedir?

Yanak gamzesi bireylerin yüz sözüne çok besbelli olumlu katkıda bulunan dinamik çukurluklardır. Gülümseme ile ortaya çıkarken, mimik yapmadığımızda belirsizleşir. Doğal olan da budur. Geçmişte tarihte birçok millet tarafından doğal bir aksesuar, bir ziynet ögesi olarak görülmüştür. 

  1. Gamze estetiğini kimler yaptırabilir?

18 yaşından büyük, lokal anestezi almasında rastgele bir sakınca (ek hastalik vs) olmayan herkes için planlama yapılabilir. Bu kriterleri karşılayan herkes üst yaş hududu olmaksızın küçük bir müdahale ile yanak gamzesi sahibi olabilir.

  1. Gamze estetiği ne kadar müddette gerçekleşir?

Işlem ameliyathane kaidelerinde büsbütün lokal anestezi ile yapılır. Bütün süreç ağız içinden yapıldığı için ciltte rastgele bir kesi yahut yaraya sebep olmaz. Her iki yanak için planlama yapılacak ise yarım saat, tek tarafa yapıldığında ise 15 dakika kadar sürer. Müdahaleden çabucak sonra hastalar taburcu edilebilir, hastanede yatmaya muhtaçlık yoktur.

  1. Ameliyat sonrası süreç nasıldır?

Ameliyattan çabucak sonra hasta taburcu edilir. Birinci birkaç gün yumuşak sıvı besinlerle beslenme, antibiyotik ve ağız içerisinde enfeksiyonu önlemek için gargara ve sprey önerilir. Rastgele bir ağrı sızı olması beklenmez. Birinci birkaç hafta statik, yani hem mimik yaparken hem de mimik yapmazken de mevcut olan gamzeler elde edilir. 2-3 hafta içerisinde dokular güzelleştikçe dinamik, yani mimik yaparken görünür olan, ancak mimik yapmazken meçhul olan doğal bir yanak gamzesi elde edilir.
 

  1. Bu ameliyatı bir daha yaptırmak gerekir mi?

Daha evvelden uygulanmış olan süreksiz yanak gamzesi oluşturan formüller de mevcut lakin bu teknikler günümüzde pek tercih edilmemektedir. Uygun şartlarda, uygun teknikler ve tecrübeli ellerde kalıcı sonuçlar elde edilir ve tekrar ameliyat yapılmasına gereksinim olunması pek muhtemel değildir.

  1. Günlük hayatımı tesirler mi?

Müdahaleden çabucak sonra hastalar günlük rutinlerine devam edebilirler. Rastgele bir istirahat yahut nekahat devrine gereksinim yoktur. Bireylerin iş ve toplumsal hayatının aksamasına neden olunmaz.
 

  1. İstediğimiz üzere bir gamzeye sahip olabilir miyiz?

Vücudun heryerinde olduğu üzere doğal yanak gamzesinin de aşikâr oranlari ve ölçümleri vardır. Bu oran ve ölçümler hem gamzenin form ve lokalizasyonunu belirlemek hem de cilt altındaki damar ve hudut yapılarına ziyan vermemek için önemli değer arz eder. Bu çeşit dinamiklere dikkat edilmediği ve yanak anatomisinin göz önünde bulundurumadığı durumlarda bu bölgedeki yapılara ziyan verilme ihtimali olabilir. 

  1. Gamze estetiği hangi bölgelere yapılır?

Gamze estetiği dendiğinde birinci akla gelen yanak gamzesi olduğu için daha çok bu bahse değinmekte yarar görüyorum lakin bunun haricinde de bedenin farklı bölgelerinde farklı formlarda gamze ve cilt çöküntüleri mevcut olabilir. Yanak gamzesinden sonra en çok talep edileni ise venüs V’si de denen bel gamzesidir. Gövde ve bel bölgesine liposuction süreci yapılan hastalarda bel kavsi derinleştirilerek bel bölgesinde de cilt çöküntüleri yani gamzeler elde edilebilir.

  1. Gamze estetiği sonrasında acı/ağrı olur mu?

Son derece küçük bir süreçtir ve sonrasında rastgele bir ağrı, acı, sızı üzere şeylerin ortaya çıkması beklenen bir durum değildir.

  1. Gamze estetiği nasıl yapılır?

Ameliyat öncesinde gerekli muayene yapılıp medikal geçmiş sorgulandıktan sonra hastanın ameliyat için rastgele bir mani durumu yok ise birtakım kolay laboratuar testleri yapılır. Test sonuçları da olağan ise şayet hastanın yanak bölgesinde gerekli çizimler yapılarak lokal anestezi ile ameliyathane ortamında hastayı uyutmadan ağız içerisinden müdahale tamamlanır.

GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ VE PİTOZ CERRAHİSİ

Göz kapağı estetiği ne maksatla yapılır?

    İlerleyen yaş ile bir arada alt ve üst göz kapaklarında sarkma, cilt fazlalığı ve yağ yastıkçıklarında fıtıklaşma ortaya çıkar. Bu durum kişinin yorgun, depresif ve yaşlı görünümüne sebep olur ve hatta bilhassa üst göz kapaklarında ileri boyutta şikayeti olan hastalarda görüş alanında kısıtlılıklar dahi görülmektedir. Birtakım bireylerde genetik yatkınlıktan dolayı yirmili yaşlarda bile buna emsal şikayetler ortaya çıkmaktadır. Sayılan şikayetlerin tahlili için bilinen en tesirli metot göz kapaklarına düzeltici ameliyatlar yapılmasıdır.

Göz kapağı pitozu nedir?

    Üst göz kapaklarının doğuştan yahut sonradan aşağı yanlışsız sarkması durumunu söz eder. Beraberinde çoklukla cilt fazlalığı da mevcuttur. Bu cins hastalarda da şikayet tekrar yorgun ve depresif yüz sözü ve sarkıklığın ölçüsüne nazaran görüş alanı kısıtlılığıdır. Temel sorun genelde üst göz kapağını kaldıran kas sisteminin yetersiz çalışması ve/veya uzunluğunun fazla olmasıdır. Hastalara ameliyat esnasında şikayetin derecesine nazaran kas kısaltma ameliyatları yahut kas transferleri yapılabilir. Çocukluk çağında bilhassa ileri boyutta göz kapağı düşüklüğü olan hastalarda ilerleyen periyotlarda görme kayıplarına da sebep olma ihtimali olduğundan dolayı tespit edildiği anda ameliyat yapılması uygun olacaktır.

Ameliyat esnasında neler yapılır?

    Hastalara lokal yahut genel anestezi altında ameliyat yapılır. Üst göz kapağındaki fazla cilt ve yağ dokusu çıkarılır. Alt göz kapağının cilt yahut mukozasından girilerek göz altı torbalanmaya sebep olan yağ dokuları çıkarılır yahut aşağı yanlışsız yer değiştirilir. Şayet endikasyonu varsa orta yüz germe ameliyatı da alt göz kapağı ameliyatına ek edilir. Estetik bantlarla ameliyata son verilir.

Ameliyat sonrası bakım nasıldır?

    Hastalar tıpkı gün yahut sonraki gün taburcu edilirler. Birkaç gün içerisinde günlük yaşantıya dönülebilir. şişlik ve morluklar yaklaşık bir haftada geçer. Beşinci günde dikişler alınır.

KEPÇE KULAK

Kepçe kulak nedir?

    Kepçe kulağın birtakım komponentleri vardır. Bunlar konka denen kulak çanağının çok gelişmiş olması, kulak ve baş ortasındaki açının artmış olması, kulak kıvrımlarının silikleşmesi vb ile karakterize doğumsal bir anomalidir. Sayılan komponentlerden bir yahut birkaç adedinin görülme  durumuna kepçe kulak deformitesi denir.

Ameliyat kimlere yapılmalıdır?

    Kepçe kulak deformitesi olan ve ameliyata mani durumu bulunmayan beş yaş ve üzeri her hastaya bu ameliyat uygulanabilir. Hastaların küçük yaşlarda ameliyat olmaları önerilir. Bu sayede çocukların kulak kıkırdakları erişkine göre daha yumuşak ve şekillendirilebilir olmasından dolayı daha uygun sonuç alınabilir, hem de okul çağındaki çocuklarda akran zorbalığı yaşanmasını ve çocuğun bu nedenle depresif durumlara girme ihtimalini ortadan kaldırır.

Operasyonda ne üzere süreçler yapılır?

    Çocuklarda genel anestezi, erişkinlerde ise genel yahut duruma nazaran lokal anestezi ile ameliyat yapılabilir. Kulak gerisinden yapılan kesi ile girilir, kulağın ön kısmında rastgele bir kesi olmaz. Hasebiyle kulakta görünür rastgele bir ize sebep olma mümkünlüğü yoktur. Hastanın deformitesinin özelliğine nazaran çeşitli düzeltme teknikleri uygulanır. Kulak çanağı büyük olan hastalardan kıkırdak çıkarılması, açıların düzeltilmesi ve silikleşen kulak kıvrımlarını ortaya çıkarmak için kıkırdakların zayıflatılması ve çeşitli dikiş sistemleri ile deformitelerin düzeltilmesi üzere bir dizi süreç yapılır.

Ameliyat sonrasında hastaları neler bekliyor?

    Hastalar sıklıkla birebir gün yahut sonraki gün taburcu edilir. Ameliyat sonrası devirde ağrı duyulması beklenmez. Kulakları yeni durumunda tutmak için üç yada dört hafta sıkı olmayacak biçimde saç bandı kullanılır. Ameliyat sonrası üçüncü günde banyo yapılabilir. Hastalar sıklıkla iki üç gün içerisinde günlük yaşantılarına dönebilecek duruma gelirler.

ORTA YÜZ GERME

Orta yüz germe kimlere yapılır?

    Kabaca nazolabial oluk, elmacık kemiği ve alt göz kapağı ortasında kalan üçgen biçimindeki anatomik bölgeye orta yüz bölgesi denir. Bu bölgedeki sarkmalar cilt altı yağ yastıkçıklarında gerilemeler ile bir arada nazolabial oluk ve alt göz kapağı altındaki gözyaşı oluğu barizleşir, olağanda yuvarlak ve dolgun sınırlara sahip olan orta yüz bölgesi daha köşeli ve düz hale gelerek yorgun ve yaşlı bir yüz tabiri oluşumuna sebep olur. Ameliyat esnasında sayılan problemlerin tahliline yönelik teşebbüsler yapılır.

Ameliyatta neler yapılır?

    Sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Şayet alt göz kapaklarına da müdahale edilecek ise alt göz kapağından yapılan kesi ile kemik üzerinde aşağı gerçek yer değiştirmiş olan yumuşak dokular özgürleştirilerek üst hakikat askılanır. Alt göz kapağına müdahale edilmeyecek ise endoskopik yol kullanılabilir. Bu durumda şakak bölgesindeki saçlı deriden girilerek endoskop yardımıyla orta yüz bölgesine ulaşılır, gerekirse ağız içinde üst dudak ile diş eti ortasından da girilerek dokular serbestleştirilir ve şakak bölgesindeki sıkı sağlam dokulara askılanır. Yüz bandajlaması ile operasyona son verilir.

Ameliyat sonrası bakım nasıldır?

    Hastalar birebir gün yahut sonraki gün taburcu edilir. Şişlik ve morluklar sıklıkla bir hafta içerisinde geriler. Birinci haftada işe geri dönülebilir. 5-7. günde dikişler alınır.

PROFİLOPLASTİ

Profiloplasti nedir? 

    Diğer beden bölgelerinde de olduğu üzere yüzün bütün ünitelerini kombine olarak görüp pahalandırmak ve bu ünitelerin kendi ortasında bir ahenk içerisinde olmasını sağlamak gerekir. Son yıllarda bu anlayışla bir arada artık hastaların şikayeti genelde burun ile ilgili olan form bozuklukları olsa bile aslında bazen mevcut olan deformiteyi daha çok ortaya çıkaran şeyin alın, çene ucu yahut elmacık kemiği ile ilgili sorunlar olabileceği öngörülmüştür.  Özetle yüz profilini oluşturan tüm ünitelerin bütünsel olarak ele alınıp planlama ve müdahalenin bu istikamette yapılması sürecine profiloplasti denmektedir.

Başa dön tuşu