Yüz ve Alın Germe

Yüz germe operasyonu: Günlük hayatın gerilimi, güneş ışınları ve yer 

çekiminin tesiriyle yüzde yaşlanma belirtileri kendini gösterir; sarkma ve kırışıklıklar ortaya 

çıkar. Yüzde; göz kapakları etrafında, ağız etrafı ve yanaklarda, çene altında ve boyunda 

oluşan derin çizgiler, kırışıklar, sarma ve yağ toplanmaları biçiminde barizleşir. Genetik 

olarak ya da yaşlanmanın tesiri ile yüz dokuları azalır, zayıflar ve yüz kemikleri üzerinden yer 

çekimi tarafında sarkar. Birebir vakitte mimik kaslarının yıllarca çalışıp üzerindeki deri 

kıvrımlarının belirginleşmesi ile dinamik çizgiler de ortaya çıkar. Yüz germe süreci ilerleyen 

yaşın bu görünen tesirlerini ortadan kaldırmaya yönelik bir müdahaledir.

Anatomi: Yüz, anatomik olarak üç farklı bölgeye ayrılır. Üst yüz, şakak bölgesi, alın ve kaşları 

içerir, bu bölgeye uygulanan teşebbüs üst yüz germe sürecidir. Orta yüz, yanak ve üst dudak 

bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan teşebbüs orta yüz germe sürecidir. Alt yüz, çene altı ve 

boyun bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan teşebbüs alt yüz ya da boyun germe sürecidir. Her 

bir bölgeye tek tek ya da bir ortada cerrahi teşebbüs uygulanabilir.

Üst yüz: Üst yüz germe, kaşları kaldırmaya, alın ve şakak bölgesini germeye yönelik olarak 

yapılır. Klasik ameliyat tekniği ile saçlı bölgeden her iki kulak kepçesinin ortasındaki mesafe 

kesilir, alın derisi sıyrılarak gerdirilir. Saç yeterliliği ve cilt bolluğu olmayan olaylarda endoskopik teknik kullanılır 

ve saçların ortasında 2 cm uzunluğunda 4 adet kesi ile ameliyat gerçekleştirilir.

Orta yüz: Orta yüz germe süreci, yanakların sarkıklığını gidermeye ve yanak derisini germeye 

yönelik olarak yapılır. Ameliyatın kesisi kulak tabanı çizgilerinden yapılır, bu sayede görünür bir iz 

kalmaz. Cilt bolluğu olmayan hadiselerde endoskopik teknik uygulanır ve izler yalnızca saçlı deri 

içinde 2 cm uzunluğunda kapalı kalır. Ekseriyetle alt göz kapağı estetiğiyle birlikte uygulanması 

gerekir. Orta yüz dik vektörde üst alındığında alt göz kapağı bölgesinde cilt fazlalığı dikkat 

çeker.

Alt yüz: Boyun germe süreci ekseriyetle orta yüz germe süreci ile bir ortada uygulanır. Boyun 

germe sürecinde yapılan ameliyat kesisi kulak gerisinden saçlı deriye gerçek uzatılır. Boyun 

derisi ve kasları özgürleştirilerek üste yanlışsız asılır. Uzunluğundaki sarkma ve kırışıklıklar 

giderilir, çene açısı barizleşir, gergin bir boyun görünümü kazandırılır. Kesi, kulak arkasında 

kaldığı için, dışarıdan bakıldığında görünür bir iz kalmaz.

Operasyon öncesi: Operasyonunu planladığımız kişinin bilhassa kalp ve tansiyon 

rahatsızlıkları açısından denetim edilmesini istiyoruz. Sigaranın bir periyot bırakılmış olması 

gerekiyor. Bunlara dikkat edilirse operasyon sonrasında komplikasyon ihtimalini çok 

düşürmüş oluruz. 

Operasyon: Ameliyat lokal+sedasyon yahut genel anestezi altında yapılır ve mühleti yapılacak 

işlemlere nazaran 3–5 saat sürer. Hastanede kalış mühleti 1 gündür. Ameliyatı takip eden 2 gün 

boyunca yüz, hafif baskılı bir bandaj ile sarılır. Ameliyattan sonra yüz bölgesinde ağrı, 

gerginlik hissi, şişlik, morarma ve deri yüzeyinde uyuşukluk üzere şikâyetler olabilir. Ağrı 

rahatsız edecek şiddette olmaz ve ağrı kesici ilaçlar ile rahatlıkla denetim altına alınabilir. Şişlik 

ilk birkaç gün içinde süratle azalır, geri kalan ve dikkat çekecek kadar bariz olmayan hafif 

şişliğin kaybolması ve cildin yüz üzerine tam olarak oturması yaklaşık 2–4 ay sürer.

Ameliyattan 1 hafta evvel, mimik kaslarının hareketlerine bağlı olarak ortaya çıkan dinamik 

çizgilerin tekrar oluşmasını engellemek ve bu kasların ameliyat öncesi gevşemesini sağlamak 

üzere botox uygulaması yapılabilir. Bu ameliyat için yaş hududu vermek sahiden zordur. 

Başa dön tuşu