Zor Yaralar

Deride meydana gelen güzelleşmesi sıkıntı yaraların kapatılması Plastik cerrahinin bahsidir. Derin ve geniş yaralar kendi kendine çok güç kapanacağından ötürü bu yaraların uygun bakımlarının yapılması ve birtakım ameliyatlar ile kapatılması gerekmektedir. Sıhhati bozulan dokuların temizlenmesi ve güzelleştirilmesi birinci olarak yara bakımı ile başlar. Günümüzde yaralara mahsus birçok değişik pansuman gereci ve yara bakım usulü bulunmaktadır. Plastik cerrahlar bu yaraların ele alınması, hangi pansuman metodunun seçilmesi gerektiği ve yaranın ameliyat ile temizlenmesi, akabinde da ameliyat ile kapatılması etaplarında sizlere yol gösterecektir.

Yara bakımında hangi formüller kullanılır?

Yara bakımının birinci tedavisi meyyit dokuların yaradan uzaklaştırılması yani Debridman sürecidir. Meyyit dokular yaradan uzaklaştırıldıktan sonra geride kalan dokunun ne olduğu ve kalitesine uygun olarak bir yara bakım sistemi seçilir. Kolay pansuman yollarından, teknolojik biyomateryallere, Vakum kapama tedavisi üzere komplike aygıtlara, hiperbarik oksijen tedavilerine ve kök hücre tedavilerine kadar uzanan çok geniş bir yelpazede yara bakım formülleri vardır. Bu eserlerin çok çeşitlilikte olması başınızı karıştıracağından hekiminizin sizin için seçtiği metoda güvenip uymanız tavsiye edilir.

Bası Yarasının nedeni nedir?

Bası yaraları hareket kabiliyeti ortadan kalkmış insanlarda daima tıpkı bölgeye uygulanan bası nedeniyle derinin dolanımının bozulmasından ötürü oluşurlar. İleri periyot nörolojik rahatsızlıklar, geçirilmiş felçler, süreksiz de olsa şuur kayıpları, his kayıpları ve kimi ameliyatlar sonrasında uygun olmayan alçı yahut bakım nedeniyle birtakım bölgelerde basıya maruziyet görülebilir. Bası yaraları çoklukla kemik çıkıntılar ile yer ortasında kalan deri alanında gözlenir. Bası yaraları derin dokulardan başlar. Bu nedenle dışarıdan bakıldığında çok küçük görünen yaralar derinde varsayım edilenden çok daha büyük genişlikte olabilir.

Bası yaralarında hangi ameliyatlar yapılabilir?

Bası yaralarına uygulanacak tedavi hastalığın evresine, yaranın boyutlarına ve hastanın sıhhat durumuna nazaran karar verilir. Örneğin süreksiz bir rahatsızlık nedeniyle oluşmuş yüzeysel yaralarda yalnızca yara bakımı ile düzgünleşme sağlanabilecek iken derin yaralarda hastanın sıhhat durumu da elveriyorsa Flep Cerrahisi uygulanmalıdır. Çoklukla hastanın yara bölgesine yakın alanlardan dokuların ilerletilerek yahut taşınarak uygun kalınlık ve kalitedeki dokular ile yaranın kapatılması sağlanacaktır.

Başa dön tuşu