Blefaroplasti (Göz Kapağı Estetik Ameliyatı)

Gelişmiş ülkelerde, orta yaş ve üzerindeki bireyler -özelliklede erkekler- estetik cerrahinin nimetlerinden azami halde yararlanmaktadırlar. Bu kapsamda batıda rutin olarak yapılan ameliyatlardan birisi de Blefaroplasti dediğimiz gözkapaklarına uygulanan estetik cerrahi ameliyatlarıdır.

Üst göz kapaklarının düşüklüğü, göz kenarlarında kırışıklıkların belirmesi ve gün geçtikçe derinleşmesi ile alt kapaklardaki torbalanmalar, orta yaşlardan itibaren kendini hissettirmeye başlar. Bu belirtilerin ortaya çıkmasıyla bir arada, tahlil üretilmesi gündeme gelir. Erken ve orta yaşlarda, göz etrafında beliren bu yaşlanma çizgilerine yönelik birinci akla gelen pratik tahlil, göz kapağı etrafına botox uygulamalarıdır. Botox uygulamaları ile kaşların bir ölçü kaldırılması ve bu formda üst göz kapaklarının düşüklüğünün bir ölçü önlenmesi, göz kenarlarındaki kaz ayakları dediğimiz derin çizgilerin giderilmesi kelam konusu olabilir. Fakat botox, alt kapaklarda oluşan torbalanmalara ve renk değişikliklerine tahlil olamamaktadır. Şayet alt kapakta doğumsal olarak torbalanma ve morluklar varsa, bunun tahlili hangi yaşta olursa olsun, cerrahi yaklaşım olmaktadır. Botox uygulamalarının sonucu kalıcı değildir. Yaklaşık altı ay yahut en fazla bir yıl sonra tesiri geçer ve tekrar uygulanması gerekir, Tekrar de, şayet muhakkak ameliyat istenilmiyorsa, aşikâr bir yaşa kadar bu bölgedeki problemlerin birçoklarının tahlili, tekrarlayan botox enjeksiyonları ile başarılabilir. Bazen yaştan bağımsız olarak, üst gözkapaklarında düşüklük ve alt göz kapaklarında torbalanmalar ve morluklar da kelam konusu olabilir. Bu durum çoklukla genetik komponenti olan ve genç bireylerde görülen doğumsal bir problemdir.

Özellikle belirli bir yaştan sonra yüz gençleştirme gündeme geldiğinde, mevzu bir bütün olarak ele alınmalı ve ona nazaran topografik bir plan yapılmalıdır. Yani yalnızca göz kapağında düşüklük, göz kenarlarında kaz ayakları ve gözaltındaki torbalanmalar değerlendirilmemeli, birebir vakitte alındaki kırışıklıklar, kaş ortasındaki derin Çizgiler ve yüzün orta ve alt bölgesindeki sarkmalarda bu değerlendirmenin kapsamı içine dâhil edilmelidir. Zira yüze yapılacak yaklaşımların tamamı bir bütündür. Yalnızca göz kapağı bölgesine yaklaşımda bulunursanız, alındaki kırışıklıklar ile orta ve alt yüzdeki sarkmalar daha fazla ön plana çıkacak-tır. Bunun tam aykırısı de mümkündür. Yalnızca yüz germe ameliyatı yapılıp göz kapaklarına ameliyat yapılmazsa, bu sefer de istenmeden de olsa4 gözkapaklarındaki düşüklük, kırışıklık ve torbalanma imgelerinin daha fazla ortaya çıkmasına neden olabilirsiniz. Yani alın bölgesi, orta yüz ve gözler bölgesi ile alt yüz ve boyun bölgesine yaklaşımın, bir bütün olarak kıymetlendirilmesi ve yapılacak süreçlerin birbirine ahenginin sağlanması gerekir. Günümüzde alın bölgesinin gerilmesi için artık ameliyat seçenekleri pek tercih edilmemektedir. Geçmişte, saç içinden geniş kesilerle yapılan alın gereme ameliyatları çok popülerdi. Daha sonra, saç içindeki üç delikten girilerek yapılan endoskopik alın germe ameliyatları geliştirildi. Lakin bugün alın bölgesine yaklaşımın, ameliyat dışında (201( daha kolay yollarla yapılabileceği anlaşılmış ve uygulama alanına konulmuştur.

Alt yüz ve boyun bölgesinin en değerli ameliyatı ise yüz ve boyun germe ameliyatlarıdır. Bilhassa orta yaşın üzerindeki bireylere uygulandığında dramatik harika sonuçların alınması mümkün olabilmektedir. Klasik yüz germe ameliyatlarında maksat; tüm yüzün ve uzunluğunun çok gerilmesinin sağlanmasıdır. Bu tip yaklaşımlarda sonuçlar abartılı olmakta, mimik kasları çok gerilmekte ve doğal görünümden bir ölçü uzaklaşılmaktadır. Çok gergin lakin doğal olmayan bir imgenin ortaya çıkması, her vakit bireyi tatmin etmemektedir. Beşerler ekseriyetle yüzündeki kırışıklıklardan ve boynundaki sarkmalardan kurtulmak istemekte, lakin tıpkı vakitte yüzünün doğal görünümünün de korunmasını talep etmektedirler. İşte bu noktada “klasik yüz germe” yaklaşımı yerine “mini yüz germe” yaklaşımının tercih edilmesi gündeme gelmektedir. Küçük yüz germe yaklaşımında; çok germe sürecinden kaçınılmakta, yüz ve boyun gerilirken birebir vakitte yüzün doğal görünümünün korunması amaçlanmaktadır. Bunun için; mimik kaslarını çok germe yerine, kimi asma teknikleri kullanılarak ameliyat başarılabilmektedir. Bu yaklaşımda, klasik yüz germeye kıyasla şişlikler ve morluklar çok daha kısa müddette geçmekte ve kişi bir-iki hafta içinde, işine ve gücüne dönebilmektedir. Orta yüz ve göz kapakları için en değerli ameliyat “blefaroplasti” dediğimiz göz kapağı estetik ameliyatlarıdır. Bu ameliyatlar genel anestezi altında hastane ortamında yapılabildiği üzere, birebir vakitte lokal anestezi altında muayenehane kurallarında da çarçabuk gerçekleştirilebilen ameliyatlar kümesinde yer almaktadır. Hatta ameliyat sırasında kooparasyonun sağlanması ve hastaların istendiğinde komutlara uyarak göz kapaklarını hareket ettirebilmesi, bir avantaj olarak kıymetlendirilebilir. Bu ameliyatlar doğuştan üst göz kapaklarında fazla dokusu ve/veya alt göz kapaklarında torbalanmaları olan genç bireylere de uygulanabilir. Lakin en fazla, orta yaş ve üstü bayan ve erkek bireylere uygulanmaktadır. Bilhassa non-cerrahi estetik yaklaşım dediğimiz, ameliyatsız yüz gençleştirme prosedürlerinden artık fayda göremeyecek bireyler, gaye kitle olarak belirlenebilirler. Mesela botox uygulamaları sonucunda; kaşlar bir ölçü üst kaldırılabilir, göz kenarlarındaki kaz ayakları giderebilir, fakat alt göz kapağındaki torbalanmalara bir türlü deva üretilemez. Şayet üst gözkapaklarındaki deri dokusu fazlalığı göz üzerine düşüp görmeyi bile etkileyecek hale gelmişse ve alt göz kapaklarındaki torbalanmalar besbelli hal almışsa artık blefaroplasti ameliyatı yaptırmanın vakti gelmiş demektir. Deva artık ameliyattır. Ameliyat sözünün kimseyi ürkütmemesi gerekir. Zira blefaroplasti ameliyatları hayli kolay ve kolay olan cerrahi uygulamalardır. Yalnız bu ifadeyi kullanırken bir noktaya bilhassa, dikkat çekmek gerekir. Bu ameliyat hasta için kolay ve pratik bir ameliyattır. Lakin cerrah için birebir şeyleri söylemek mümkün değildir. Hasta açısından epey kolay görünen bu ameliyat, cerrah açısından bakıldığında, estetik cerrahinin tahminen de en fazla bilgi ve marifet gerektiren operasyonlarından birisidir. Bu yüzden bu ameliyatları, bilhassa “Blefaroplasti” konusunda uzmanlaşmış plastik cerrahların yapmasında büyük fayda vardır. Aksi takdirde, daha sonra telafi edilmesi güç kimi komplikasyonlarla karşılaşmak mümkündür. Blefaroplastiti ameliyatları, lokal anestezi altında ofis koşullarında da çarçabuk uygulanabilir. Ameliyattan çabucak sonra kişi istirahatteki için meskenine dönebilir. Üç günlük bir düzgünleşme periyodundan sonra, konulan dikişlerin alınması kelam bahsidir. Ameliyattan sonra göz etrafına uygulanan buz tatbikinin, oluşabilecek şişliklerine ve morlukların önlenmesinde tesirli olduğunu biliyoruz. Göz kapakları bütün beden bölgeleri içinde ameliyat izi en az kalan bölgelerdir. Bu bölgedeki ameliyatlardan sonra kalacak izler minimaldir. Bilhassa açık renkli bireylerde, bir kaç hafta sonra ameliyat izi büsbütün fark edilmez hale gelmektedir. Bu ameliyatı geçiren bireylerin bir hafta sonra işine gücüne dönmesi mümkündür. Hastalara, ameliyattan sonra bir süre gözlerini güneş ışınlarından muhafazası için gözlük kullanması tavsiye edilebilir.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu