El Cerrahisi

El yaralanmaları, dejeneratif hastalıklar ve doğumsal eksikliklerin tedavisinde son yıllarda besbelli bir ilerleme görülmüştür. Bu ilerlemenin sağlanmasında plastik cerrahlar değerli rol oynamışlardır ki onların ana ilgisi hem işlev hem de imgeyi düzeltmektir. Bu yazı size sık görülen el sorunlarının neler olduğunu, plastik cerrahların bu sorunları düzeltmek için neler yaptıklarını ve sonuçlarını anlatmak için tasarlanmıştır. Bütün sorularınızın cevaplanması mümkün değildir, zira her sorun kendine öz olup, ferdi farklılıklara bağımlıdır. Şayet prosedür hakkında anlamadığınız bir bahis varsa kesinlikle hekiminize sorunuz.

Eğer El Ameliyatı Olmayı Düşünüyorsanız

Eğer el ameliyatı olmayı düşünüyorsanız, bir plastik cerrah ile görüşmek uygun bir başlangıç noktasıdır. Cerrahınız sizi kıymetlendirecek, tedavi metotlarını size anlatacak ve cerrahinin gerekli olup olmadığına karar verecektir. Şayet ameliyata karar verilirse, ayrıntılı bir formda cerrahi prosedür, cerrahinin nerede yapılacağı(muayenehane, klinik yahut hastane), anestezi tipi ve kullanılacak cerrahi teknikler, mümkün risk ve istenmeyen sonuçlar, düzgünleşme ve rehabilitasyon müddeti ve işlev ve manzaradaki mümkün sonuçlar konuşulur.

Her Ameliyat Bir Ölçü Belirsizlik ve Risk Taşır

Her yıl binlerce başarılı el ameliyatları gerçekleştirilmektedir. Her ne kadar yetenekli ve deneyimli bir plastik cerrah tarafından yapılsa da ve bu ameliyatlar inançlı olsa da bir grup istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir.

El cerrahisinin tüm tiplerinde enfeksiyon, berbat yara güzelleşmesi, his ya da hareket kaybı, kanama üzere sorunlarla karşılaşılabilir. Ama bunlar ender olmakla birlikte, ekseriyetle tedavi edilebilirler.

El Yaralanmaları

El cerrahisinde en sık yapılan süreçler; kiriş, hudut, damar ve eklemlerin hasarını, kırılmış kemikleri ve yanıkları ve cilt yaralanmalarını onarmayı içerir. Çağdaş teknikler cerrahın önemli yaralanmalarda dahi işlevi ve manzarayı tekrar düzeltme kabiliyetini büyük oranda artırmıştır.

Şu anda plastik cerrahlar tarafından kullanılan teknikler ortasında:

Greftleme: Hasarlı bölgeyi onarmak için bedenin sağlam bir kısmından deri, kemik, hudut yahut öbür dokuların naklidir.

Flep cerrahisi: Bedenin sağlıklı bir kısmından hasarlı alana deriyi, alttaki yağ dokusu, kan damarları ve kas dokusu ile bir arada taşımaktır.

Replantasyon yahut transplantasyon: Mikroskop altında uygulanan çok derecede dikkatli ve ince bir cerrahi olan mikro cerrahiyi kullanarak kopmuş parmakları yahut elleri tekrar yerine dikme sürecidir. Bu cins yaralanmalar geniş bir vakit dilimi içinde tekrarlayan birçok operasyona muhtaçlık duyabilirler.

Birçok hadisede, cerrahi sonucunda yaralanmış ellere kıymetli derecede duyu ve işlev kazandırılabilir. Ancak düzgünleşme aylar sürebilir ve sıklıkla rehabilitasyona muhtaçlık duyulur.

Karpal Tunel Sendromu:

Karpal tünel, bilekte, kirişleri ve elin ana sonlarından birinin geçtiği bir tüneldir. Tünelin içindeki basınç çeşitli hastalıklardan(Romatoid artrit vb.), yaralanmalardan, gebelik sırasında sıvı toplanmasından, çok kullanmaktan yahut tekrarlayıcı hareketlerden sonra artabilir. Tünelin içindeki hududun üzerindeki bu basınç artması sıklıkla uyuşukluğun, ağrının ve bozulmuş el işlevinin eşlik ettiği bir elektriklenme hissine neden olur. Bu şikayetler altındaki hastalık karpal tünel sendromu olarak bilinir.

Bazı hadiselerde elin atele alınması ve antienflamatuar ilaçlar sorunu çözecektir. Şayet bu işe yaramazsa cerrahi gerekebilir.

Ameliyatta cerrah avuç içinin ortasından bileğe yanlışsız bir kesi yapar. Daha sonra basıncı azaltmak için hududa basınç yapan dokular kesilir. Ameliyattan sonra pansuman yapılarak ve atel kullanılarak hareket kısıtlanır, böylelikle düzgünleşme hızlandırılır. Ameliyat izi gitgide kaybolacak ve sıkıntı görünür bir hale gelecektir.

Ameliyatın sonuçları kısmen durumun ne kadardır var olduğuna ve sonun ne kadar ziyan görmüş olduğuna bağlıdır. Bu yüzden şayet kendinizde karpal tünel sendromu olabileceğini düşünüyorsanız erken devirde bir doktora başvurmanız güzel bir fikir olacaktır.

Romatoid Artrit:

Romatoid artrit eklemlerin iltihabı, ellerin ve bedenin başka kısımlarının manzarasını ve işlevini etkileyebilen ve sakat bırakıcı bir hastalıktır. Sıklıkla parmak eklemlerini deforme eder ve hareketi engelleyecek halde parmakları bükülü bir durumda durmaya zorlar.

Romatoid artritin neden olduğu sakatlıklar ekseriyetle cerrahi kullanılmadan tedavi edilebilir, örneğin; özel aygıtlar kullanarak yahut zayıflamış alanları güçlendirmek için fizik tedavi yapılabilir. Ancak kimi hastalar için cerrahi en uygun tahlildir. Cerrahınızla ve romatolojistiniz ile konuşarak ameliyat olup olmayacağınıza karar vermelisiniz.

Enflamasyon olan eklemlerden dokular çıkararak, tendonları yer değiştirerek yahut yapay eklemler koyarak bilek ve el tedavi edilebilir. Cerrahiden sonra elinizi tam olarak kullanamasanız da işlev ve manzara açısından besbelli bir düzgünleşme bekleyebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki, cerrahi altta yatan hastalığınızı tedavi etmez. Romatoid artrit elinize hasar vermeye devam edebilir ve bazen tekrarlanmış cerrahi gerekebilir. Ayrıyeten romatoloğunuza tedavinin devamı için başvurmanız gerekebilir.

Dupuytren Kontraktürü

Avuç içinin cilt ve cilt altındaki dokusunun hastalığı Dupuytren kontraktürü olarak isimlendirilir. Kalın, nedbe gibisi doku avuç içinde cildin altında oluşur ve parmaklara ilerleyip, parmağı avuç içine gerçek çekip hareketini kısıtlayabilir. Bu hastalık çoğunlukla orta yaşta gelişir ve bilinen bir nedeni olmamakla bir arada ailesel geçişi olabilir.

Cerrah kalınlaşmış dokunun bantlarını ve tendonları ayırıp parmağa daha güzel bir hareket sağlayabilir. Ameliyat çok dikkatli yapılmalıdır, zira elin ve parmakların sonları çoğunlukla bu olağandışı dokuya sıkıca yapışmıştır. Birtakım olaylarda kalınlaşmış ve kıvrımlaşmış cildin yerine cilt grefti kullanılabilinir.

Ameliyatın sonucu hastalığın şiddetine bağlıdır. Çoklukla el işlevlerinde fizik tedaviden de sonra besbelli bir güzelleşme görülür.

Konjenital Defektler

Elin konjenital anomalileri doğumda var olan, el gelişimini etkileyen ve elin kullanımında bariz sorunlara neden olan deformitelerdir. Gelişen cerrahi teknikler ile bir arada defektlerin birden fazla, çok erken yaşta, hatta kimi hastalarda gebelikte ve başkalarında elin olağan gelişimini ve işlevini bekleyerek 2 yahut 3 yaşında düzeltilir.

En sık konjenital el anomalisi sindaktilidir. Burada iki yahut daha fazla parmak birleşiktir. Cerrahi tedavi olarak parmakları birleştiren dokular kesilir, daha sonra bedenin öteki bir yerinden alınan cilt greftleri buradaki boşluklara dikilir. Prosedür şayet kemikler de birleşik ise daha komplike bir hal alır. Cerrahi tıpkı vakitte tam bir hareketi ve olağana yakın manzarayı sağlamasına karşın, greftlenmiş cildin rengi öteki ciltten bir ölçü farklı olabilir.

Diğer sık görülen konjenital defektler, kısa, eksik yahut deforme parmaklar, hareketsiz tendonlar ve olağandışı hudut yahut damarlardır. Birçok hastada bu defektler cerrahi olarak düzeltilir.

İyileşme ve Rehabilitasyon

El, bedenin çok hassas bir organı olmasından ötürü cerrahiden sonra hafifçe ağıra kadar değişen ağrı olabilir. Cerrahınız sizin enjeksiyon yahut ilaç tedavisi ile rahatlamanızı sağlayabilir. Elinizin ne kadar uzun müddet hareketsiz bırakılacağı ve ne kadar süratli olağan aktivitelerine kavuşacağı cerrahinin tipine, genişliğine ve ne kadar süratli iyileşebileceğinize nazaran değişir.

Elinizin daha çabuk uygunlaşması ve daha düzgün kullanabilmeniz için tecrübeli bir el terapisti tarafından fizikî tedavi gerekebilir. Terapiniz el eksersizleri, masaj terapisi, elektriksel hudut uyarımı, splintleme, germe ve özel sargıları ihtiva eder. Şayet elinizi azamî kullanmak istiyorsanız terapistin tekliflerine harfiyen uymalısınız.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu