EN SIK GÖRÜLEN DOĞUŞTAN KALP HASTALIKLARI NELERDİR?

Sık görülen doğuştan kalp hastalıkları ve riskleri nelerdir? Doğuştan kalp hastalıkları neden olur, nasıl tedavi edilmelidir? İşte detaylar!

İki cins doğuştan kalp hastalığı vardır:

1. Birinci çeşit kalp hastalıklarında anne karnında bebeğin akciğerleri çalışmaz. Bebek oksijenli pak kanı göbek bağındaki toplardamar vasıtasıyla anneden alır. Sağ ve sol kalp kulakçıkları duvarında ve damarlar ortasında mevcut olan iki delikten de geçirerek deveranı sağlar. Bu delikler doğum sonrası bebeğin birinci nefesini almasıyla kapanır. İşte bu deliklerin kapanmamasına “defekt” denir ve doğumdan sonra en sık görülen kalp hastalıklarıdır.

(ASD, PDA) ASD (Atriyal septal defekt): Anne karnında kalbin kulakçıkları ortasındaki duvarda var olan ve doğuma yakın kapanmaya başlayıp doğum sonrası kapanmış olması gereken kalp defektine denir.

PDA (Patent Duktus Arteriozus): Aort, yani anne karnında kalpten çıkan ana atardamar ile akciğere giden ve kirli kanı taşıyan atardamar ortasındaki geçiş deliği bebeğin birinci nefesi almasıyla kapanır. Bu geçişin açık kalması ikinci sıklıkta görülür.

2. İkinci çeşit kalp hastalığını ise bebeğin kalbinin anne karnında haftalar içindeki oluşumu esnasında birtakım kısımlarının oluşumundaki duraklama ve gelişememesi oluşturur. Görülme sıklığına nazaran; ASD (kulakçıklar ortası duvarın gelişiminde açıklık), VSD (karıncıklar ortasındaki duvarın gelişiminde duraklama ve açık kalma), kalpten çıkan yahut giren damarların kalbin yanlış ya da farklı odacıklarından çıkması, girmesi, bazen de bütün bu kalp defektlerinin birkaçının birlikte görülmesidir.

Daha da ender görülen doğuştan kalp hastalıkları ise kalp odacıklarından birinin yahut ikisinin olmamasıdır. Ayrıyeten çok daha kompleks (karmaşık) kalp anomalileri de görülebilir.

ERKEN DOĞUMLARDA VE AKRABA EVLİLİKLERİNDE GÖRÜLÜYOR

Bu doğuştan kalp hastalıkları sıklıkla erken doğumlarda ve akraba evliliklerinde görülür. Doğumdan çabucak sonra belirti verebileceği üzere bebek büyüdükçe ve hatta ilkokul çağında bile belirtiler ortaya çıkabilir. Çarpıntı ve nefes darlığı, eforla yahut ağlamakla morarma şikayetleri ile çekilen ekokardiyografi ve bazen de anjiografi teşhisi koymaya yardımcı olur. İleri derecede birden fazla kalp anomalileri doğumdan çabucak sonra mevtle sonuçlanabileceği üzere meyyit doğuma da neden olabilir. Bazen çok acil cerrahi müdahale gerektirir.

Başa dön tuşu