Genel Anatomi

Kalp, göğüs ön duvarı ardında, orta kısımda iki akciğer ortasında yer alır. Kas dokusundanoluşmuştur. Temel işi kanı pompalamak olan hayati bir organdır.

Kalbin ön taraftan görünümü; sol ventrikül (karıncık), sağ ventrikül (sağ karıncık) ve sağatriumun (sağ kulakçık) ön kısımları çıkarıldıktan sonra

Sağda ve solda birer kulakçık (atrium) ve karıncık (ventrikül) olmak üzere dört boşluktanoluşur.

Sağdaki kulakçık ve karıncığı triküspit kapak; soldaki kulakçık ve karıncığı ise mitralkapak ayırır.

Kalbin sol karıncığının bitimi ile kalpten çıkan ve insanın en büyük atardamarıolan aort damarının başlangıcı ortasında aort kapağı vardır. Emsal olarak pulmoner kapaksağ karıncık ile pulmoner damar ortasındadır. Kalbin sağ sistemine tüm bedenden gelen kanıtoplayan damarlar (vena cava inferior ve vena cava superior) açılır. Bu kan akciğeratardamarı (Pulmoner arter) ile sağ sistemden ayrılır. Akciğerlerden akciğer toplardamarları (pulmoner venler) ile dönen kan, sol kulakçık ve sol karıncığı dolaşarak aortdamarları ile tüm bedene pompalanır.

Kalbin dış yüzünü perikard denilen çepeçevre bir zar kaplar. Bu zar ile kalp ortasında, kalbinçalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az ölçüde kayganlaştırıcı sıvı bulunur.

Başa dön tuşu