Genel Anlamda Yüz Estetiği

İnsan Yüzünün Topoğrafik Anatomisi Nasıldır?
İnsan yüzü yatay olarak 3 modüle ayırarak incelenir. Saç başlangıcından gözlere kadar olan alan ‘Üst Yüz’, gözler ile dudak çizgisi ortası alan ‘Orta Yüz’, dudak çizgisinden çene ucuna kadar olan alan ise ‘Alt Yüz’ olarak isimlendirilir. Yüz, dikey olarak ise 5 modüle ayrılarak incelenir. Burnun her iki kanadından geçen dik çizgiler orta sütunu oluşturur. Orta sütunun her iki yanında, burun kanadı ya da göz kapaklarının birleştiği iç nokta (medial kantus) ile göz kapaklarının birleştiği dış nokta (lateral kantus) ortası 2. ve 3. alanlardır. Bu sütunların her iki dış yanında 4. ve 5. sütunlar uzanır. Estetik yüz; ince bir çeneyle başlar, üst gerçek biraz daha geniş olan yanaklar ve yüzün en geniş kısmında elmacık kemiklerinin oluşturduğu ‘ters üçgen’ formu ile tabir edilir. Çünkü dudak kenarları, gözün iç ve dış kenarını kesen çizgiler ve kaşların aksı daima bu zıt üçgen kalıba uyarlar ve içten dışa, aşağıdan üst bir çizgiyi takip ederler. 

Yaşlanmanın İnsan Yüzüne Tesirleri Nelerdir?
Yaşlanma; doku yenilenmesinin yavaşlaması, esnekliğin azalması, sigara, güneş ışığı ve kimi kimyasal hususların cilde verdiği hasarlar ve yer çekiminin yıpratıcı tesiri ile meydana gelir. Hasar gören ve yenilenme kapasitesi azalmış olan cilt, parlaklığını yitirir ve incelir. Esneklik kapasitesini yitiren dokular yerçekiminin tesiri ile aşağı yanlışsız yer değiştirir. Yerdeki kaslarının tesiriyle derin ve yüzeyel kırışıklıklar meydana gelir. Sonuç olarak yüz ‘dikdörtgen’ bir hale döner. Dikdörtgen yüz kalıbında; elmacık kemikleri düzeyindeki dokular yanaklara hakikat inerken, yanaklar hem erimiş hem de daha aşağı sarkmıştır. Dudak kenarları, göz ve kaşların aksı benzeri yer değişime uğrarlar.  

Yüz Estetik Uygulamalarında Gaye Ne olmalıdır?
Üstte sayılan değişimler göz önüne alındığında, yüze uygulanacak gençleştirme süreçlerinde emel;
1-   Cildin parlaklık ve kalitesini yine sağlamak
2- Ciltteki yüzeyel ve derin kırışıklıkları belirsizleştirmek, mümkünse yok etmek, 
3- Dikdörtgen kalıba uymuş yüz çizgilerini tekrar aksi üçgen kalıba döndürmektir. 

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu