IŞIK DOLGUSU

Işık dolgusugelişen teknoloji ile birlikte üretilmiş vegöz altı morlukları tedavisiiçin umut olmuş bir sistemdir.Işık dolgusu, gözaltı morlukları tedavisinde hayli tesirli olup yineyüz gençleştirmeiçin de kullanılan formu vardır.

Piyasadaışık dolgusudiye ismi geçen her ürünışık dolgusudeğildir.Işık dolgusunun yepyenisi teosyal firmasına ilişkin olup(gözaltı ışık dolgusu Redensity II),ışık dolgusuuygulaması yaptırırken eserin teosyal olup olmadığını kesinlikle sorgulayınız.

IŞIK DOLGUSU NEDİR VE HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Gözaltı ışık dolgusu Redensity II,içeriği itibariyle moleküler yapısı değiştirilmişhyalüronik asit, aminoasitler ve bakır elementinin bulunduğu bir eserdir.Işık dolgusunun en tesirli olduğu kullanım alanlarıgöz altımorlukları tedavisiveyüz gençleştirmedir.

IŞIK DOLGUSU İLE GÖZ ALTI MORLUKLARI TEDAVİSİ

Işık dolgusu, gözaltı morlukları tedavisiiçin tek seans yahut 2 seans halinde uygulanabilir. İçerdiği özel yapısı itibariyle kemik üzerine uygulanır ve bu bölgede metabolik faaliyetlerine başlar. Aktifliği 2.ayda azamî düzeye çıkar ve ortalama erime müddeti 10-14 aydır.

Gözaltı morlukları tedavisine başlamadan evvel uygulama alanları lokal anestezik kremler ile uyuşturulur. Daha sonra hiçbir ağrı hissetmedenışık dolgusugöz altlarına uygulanır. Uygulama mühleti ortalama 5-10 dakika olupgözaltı ışık dolgusuuygulaması sonrası çok ender olarak göz altlarınızda 3-4 gün süren morluklarınız olabilir.

IŞIK DOLGUSU KALICI MI VE TESİRLİ Mİ?

Gözaltı ışık dolgusukalıcı bir süreç olmayıpgöz altı morlukları tedavisinde bireyden bireye değişmekle birlikte epeyce yüksek muvaffakiyet oranı mevcuttur. Lakin öncesinde ayrıntılı muayene kaide olupgöz altımorluklarının sebebi güzel saptanmalıdır. Genetik olarak oluşangözaltı morlukları tedavisioldukça sıkıntı olupışık dolgusuile birlikte mezoterapi eserleri de kombine edilebilir.

Göz altı morluklarının en sık sebepleri uyku tertibinin olmaması, sigara ve alkol tüketimi, husus bağımlılığıdır.Gözaltı ışık dolgusuile bir arada hayat usulü da şekillendirilirse muvaffakiyet bahtı epeyce yüksektir.

Başa dön tuşu