Varis Tanısı Nasıl Konur?

Günümüzde alt extremite toplardamar patolojilerinin değerlendirilmesinde altın standart renkli doppler ultrasondur. Bu prosedür ile ciltaltında seyreden ve gözle görülemeyen toplardamarlar ultrasonografik olarak incelenebilmekte, damarlardaki kapak yetersizliği (reflü) değerlendirilebilmektedir. Varis tedavisi öncesi altta yatan tüm sıkıntıları anlayabilmek için Doppler ultrason gitgide daha sık kullanılmaktadır.

Bu prosedür ağrısız olup iğne kullanılmamaktadır. Her tedavide olduğu üzere erken periyotta gerçek ve kâfi teşhisin değerli olduğu varis tedavisinde, damar cerrahının birinci evrede Doppler Ultrason eşliğinde “Damar Haritalaması” yapması sonuçların etkinliğinde kıymete sahiptir, zira varis hastalığında yanlış ya da yetersiz tedavilerin en kıymetli nedeni renkli Doppler ultrasonografi tetkikinin yanlış yapılması ya da yorumlanmasıdır .

Günümüzde Toplardamar hastalıklarının değerlendirilmesinde pletismografi, flebografi, MR- venografi üzere görüntüleme teknikleri seyrekte olsa kullanılmaktadır.

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu