Kalbin Anatomisi

Genel Anatomi
Kalp göğüste iman tahtası diye bilinen “sternum” orta göğüs kemiğinin çabucak ardında ve her iki akciğer ortasında yerleşmiştir. Kendisine ilişkin özel bir kas yapısı ile tüm bölgeleri senkron hareket ederek temel misyonu olan tüm bedene kan pompalama sürecini gerçekleştirir.

Kalbin genel yapısına önden baktığımızda kalpte 4 adet boşluk mevcuttur. İki adet üstte ve iki adet altta. Üsttekilere kulakçık “atrium”, üsttekilere de karıncık “ventrikül” adı verilir. Tekrar kalbe toplar damar kanını getiren üst ve alt ana toplardamarlar “vena cava” lar ile akciğere kanı götüren akciğer atardamarı “pulmoner arter” ve kalpten tüm bedene kanı taşıyan ana atardamar “aort” görülmektedir.

Kalbin iç yapısında üst odacıklar alt odacıklar ortasında 2 adet kalp kapağı bulunmaktadır.  Sağ taraftaki “triküspit kapak” sol tarafta ki ise “mitral kapak” olarak isimlendirilir. Tekrar sağ taraf karıncık ile akciğer ortasında “pulmoner kapak” ve sol karıncık ile aort ortasında ise “aort kapağı” mevcuttur.
Kalbin dış yüzünü çepe etraf saran ve “perikard” denilen bir zar mevcuttur. Bu zarın içerisinde kalbin rahat hareket etmesini sağlayan kayganlaştırıcı perikard sıvısı mevcuttur.

Kalbin Mesaj Sistemi

Kalp kasının hareket aktivitesi büsbütün bir elektriksel süreçtir. Kalp kasının sistemli bir ritim ve ahenk içinde sıralı ve daima bir arada hareket edebilmesini sağlayan şey elektrik akımlarıdır. Kalbin çalışması için ana trafo “sinüs düğümü” (kalbin doğal pili) denilen merkezdir.  Buradan başlayan elektrik akımı kalbin özel mesaj sistemi sayesinde evvel birebir anda her iki kulakçığın kasılmasına yol açar. Daha sonra “atriyoventriküler nod” denilen üst odacıklarla alt odacıklar ortasındaki geçiş trafosunda kısa bir müddet bekledikten sonra tıpkı anda alt odacıkların kasılmasına yol açarak kanın tüm bedene pompalanmasını sağlar. Olağan bir beşerde sinüs düğümü dakikada 60 – 100 atım oluşturur.

Kalbin Kendi Kanlanmasını Sağlayan Atardamarları

Her ne kadar kalbin kendisi içi kan ile dolu bir organ olsa da, kanlanması için bedenin başka organları üzere atardamarlara gereksinimi vardır. Aort damarının çabucak başlangıcından iki farklı koldan sol ve sağ koroner damarlar olarak kalbi besleyen atardamarlar ayrılır. Sağ korner atar damar “RCA” kalbin mesaj merkezleri ile kanın akciğer damarlarına pompalanmasını sağlayan kalp bölgelerine kanı sağlar. Sol ana koroner atardamar ise 4-5cm’lik seyirden sonra sol önyüz inen damar  “LAD” ve sol art yüz damarı “Cx” olarak ikiye ayrılır. LAD damarı kanın tüm bedene pompalanmasını sağlayan ana pompa kaslarını beslerken, Cx ise yardımcı pompa kasları ile kalp kapakçıklarının hareketinden sorumlu kasları besleyen damardır.

Kalp Kapakları

Kalp boşlukları ortasında ve kalpten çıkış bölgelerinde kalp kapakçıkları yerleşmiştir. Kulakçıklar karıncıklar ortasında sağda “triküspit” kapak,  solda ise “mitral” kapak  bulunmaktadır. Bu kapaklarda kan kulakçıktan (üst odacıktan) karıncığa (alt odacık) yanlışsız tek istikametli kan akışına müsaade verir ve aşğı odacıklardan üste kanın geçmesini  engeller. Alt odacıklardan ise sağ tarafta akciğer atardamarına “pulmoner” kapak, solda ise ana atardamara gerçek ise “aort” kapak vasıtası ile kan damarlara hakikat geçer lakin kalbe geri geçmesine müsaade vermez. Böylelikle kan üst odacıklardan alt odacıklara ve kalbin içerisinden atardamarlara yanlışsız hareket eder.
Kalp kapakları kalbin kasılması ve gevşemesi ile ritmik olarak açılır ve kapanırlar. Bu formda kulakçıklar ve karıncıklar dönüşümlü olarak dolup boşalırlar.

Başa dön tuşu