Kalbin Atardamarları

Kalp de tıpkı öteki organlarda olduğu üzere hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi / kanlanması gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol kalp atardamarlarından (koroner arterler) beslenir. Başlangıçta 2 ana kol halindedir:

Sağ koroner arter (right coronary artery yahut kısaca RCA)

Sol ana koroner arter. Sol ana koroner arter ise kısa bir segment sonrasında 2 ye ayrılır:

1. sol ön inen arter (left anterior descending yahut kısaca LAD),
2. sirkumfleks arter (circumflex artery yahut kısaca Cx).

Dolayısıyla, kalbi 2’si solda, biri sağda olmak üzere 3 atardamar besler.

Sağ koroner arter kalbin art yüzünü ve sağ ventrikülü kanlandırır. Kendisinden; akut marjin, sol ventrikül, sinüs düğümü arteri üzere kollar çıkarlar. Bazen posterior descending kolunu da verir.
Cx arter ise atrium (kulakçık) ve ventriküllerin (karıncık) ortasından dolanıp kalbin gerisine yönlenerek kalbin yan ve ardını kanlandırırlar. Kendisinden çıkan yan kısımlara obtus ismi verilir. Bazen posterior descending kısmını da verir.

LAD ise kalbin ön yüzünde üstten aşağıya gerçek uzanır. Kalbin ön yüzünü kanlandırır. Kendisinden çıkan kısımlar diagonal ve septal kollar olarak isimlendirilir. Kalp kasının en büyük kısmını sulayan damardır, münasebetiyle kalbin en değerli damarıdır. Bu damara bağlı miyokart infarktüslerinde kalp kası hasarı daha büyük olur.

  • Sağ koroner arter, sağ kulakçık ve karıncığı ve iki karıncık ortası bölmenin art kısmını besler.
  • Sirkumfleks arter, sol kulakçığı, sol karıncığın yan ve art kısımlarını kanlandırır.
  • Sol-ön-inen arter ise sol karıncığın ön yüzünü ve iki karıncık ortası bölmenin ön kısmını besler.

Bu damarlar tıkandığı zaman (miyokart infarktüsü yahut kalp krizi) kanlandırdıkları kalp bölgelerinde harabiyet ve buna bağlı kasılma bozuklukları oluşur.

Kalbi besleyen bu damarların açık kalması son derece kıymetlidir. Ateroskleroz (Koroner arter hastalığı) dediğimiz hastalıkta bu damarlarda plak dediğimiz yapılar oluşur ve bunlar vakitle ilerleyip darlık ve tıkanıklıklara yol açarak kalp kasının beslenmesinin bozulmasına ve hasebiyle önemli sorunlara neden olabilirler.

Başa dön tuşu