Karın Aort anevrizmaları

  • Karın içi, Abdominal Aort Anevrizmaları

Genellikle abdominal aort anevrizmaları karın içerisindeki öteki organların hastalıkları nedeni ile yapılan karın ultrasonografisi yahut bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde tesadüfen tespid edilmektedir. Zayıf şahıslarda bir karın muayenesi ile tespitin mümkün olmasına karşın şişman insanlarda yahut şimdi elle tespiti mümkün olmayan büyüklükteki anevrizmalarda en kolay ve en ucuz tetkik formülü karın ultrasonografisidir. Bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans yöntemleride teşhiste kullanılan öbür tetkik sistemlerindendir.

Normal çapı 1.8-2.2cm civarında olan aort damarının çapı 5cm’nin üzerine çıktığında rüptür yani yırtılma riski besbelli olarak artmaktadır.

  • Aort Anevrizmalarının tedavisi nasıl yapılmaktadır?

Küçük çaplı anevrizmalar 6 ay yahut 1 yıl üzere aralıklar ile ultrsonografi ile takip edilmektedirler. Ani bir çap artışı mevcudiyetinde ek tetkikler yahut müdaleler gerekebilmektedir. Müdahaleler günümüzde 2 farklı medot ile uygulanmaktadır;

1-Açık Operasyon: Karının yahut göğüs kafesinin açılıp damarın genişlediği bölgenin üst ve alt kısımlarından sirkülasyonun durdurulup genişlemiş damarın yapay bir damar ile değiştirilme sürecidir. Çoklukla %6-8 vefat riski ile uygulanılabilmektedir.

2-Kapalı “Endovasküler” sistem: Ekseriyetle kasık bölgelerinin açılıp kasık damarının içinden karın içine yahut göğüs boşluğuna genişlemiş damar bölgesine damar içinden anjiografi eşliğinde kateter sistemleri ile ulaşılıp genişlemiş damarın üst ve alt kısımlarının ortasına içi stent ile desteklenmiş yapay bir damar yerleştirme sürecidir ve yaklaşık olarak %1-2 mevt riskleri dahilinde uygulanabilmektedir.

Hangi hastaya ve hangi anevrizmaya bu iki metotdan hangisinin uygulanacağına damarlarının anatomik yapısı, hastanın yaşı ve ek hastalıkları göz önüne alınarak karar verilmektedir.

  • Operasyon sonrası ömür ?

Operasyondan sonra yaklaşık olarak 2-3 ay süren bir nekahat devri gerekmektedir. Bu devri 5kg dan fazla yük kaldırmamak, nizamlı yürüyüşlerin eşlik ettiği bir dinlenme devri biçiminde geçirmek gerekmektedir.

Sigara içimi, Hipertansiyon, Yüksek Kolestrol, Şeker hastalığı, Obesite, kilo fazlalığı üzere risk faktörlerinin doktor yardımı ile denetim altına alınması gerekmektedir

Başa dön tuşu